PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 102 | 23--36
Tytuł artykułu

Nauka o dobru prawnym i jej rola w badaniu konstytucyjności regulacji prawa karnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Theory of Legal Good as a Constitutional Control Method of a Criminal Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto tematykę zastosowania nauki o dobru prawnym jako narzędzia kontroli zgodności z konstytucją regulacji o charakterze prawnokarnym. Omówiono pojęcie dobra prawnego, które wyznacza zarówno granice zewnętrzne prawa karnego, jak i granice wewnętrzne prawa karnego. Wyjaśniono, że dobro prawne powinno być rozumiane jako wartość społeczna, czyli jak interes. Podjęto również polemikę ze źle rozumianym prawem karnym interesu. Przytoczono nurt tzw. transpozytywnej nauki o dobru prawnym, która wiąże termin dobra prawnego z konstytucją. Z teoretycznego punktu widzenia podniesiono problem tzw. kryterialnej nierozstrzygalności w prawie karnym. Jako konkluzję wskazano, że art. 31 ust. 3 Konstytucji RP powinien być interpretowany w kontekście nauki o dobru prawnym.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of this paper is a using of theory of legal good as a tool for constitutional control in criminal law. It discussed a concept of legal good, which designates both the external borders of the criminal law and internal borders of the criminal law. It was explained that the legal good ought to be understand as social value, which means as interest. It was in dispute over a incorrectly understanding of a interest criminal law. It quoted a transpositive theory of the legal good, which assume a connection between the legal good and Constitution. With regards to theoretical point of view, in this paper was raised a criterion undecidable problem in the criminal law. In conclusion was said that art. 31 passage 3 Constitution RP ought to be interpreted in context of the theory of legal good.(original abstract)
Rocznik
Tom
102
Strony
23--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Banaszak Bogusław, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010.
 • Gruszecka Dagmara, Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, Warszawa 2012.
 • Dębski Ryszard, Karalność usiłowania nieudolnego, RPEiS 1999/2.
 • Dębski Ryszard, Pozaustawowe znamiona przestępstwa (O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nieokreślonych w ustawie), Łódź 1995.
 • Derlatka Marek, Prawo karne wobec kryzysu tradycyjnych wartości, Prok. i Praw. 2016/6.
 • Filipczak Mateusz, Uwagi do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17.07.2014 r. (SK 35/12) z perspektywy nauki o dobru prawnym i filozofii polityki prawa, PS 2016/2.
 • Gardocki Lech, Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990.
 • Graul Eve, Abstrakte Gefährdungsdelikte und Präsumptionen im Strafrecht, Berlin 1991.
 • Grześkowiak Alicja, Prawo karne wartości. Wybrane problemy, w: Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, Warszawa 2012.
 • Hassemer Winfried, Grundlinien einer personalen Rechtsgutslehre, w: Lothar Philipps, Heinrich Scholler (red.), Jenseits des Funktionalismus, Decker & Müller, Heidelberg 1989.
 • Hassemer Winfried, Theorie und Soziologie des Verbrechens. Ansätze zu einer praxisorientieren Rechtsgutslehre, Frankfurt am Main 1973.
 • Hefendehl Roland, Die Materialisierung von Rechtsgut und Deliktsstruktur, GA 2002.
 • Hefendehl Roland, Kollektive Rechtgüter im Strafrecht, Köln-Berlin-Bonn-München 2002.
 • Kardas Piotr, O relacjach między strukturą przestępstwa a dekodowanymi z przepisów prawa karnego strukturami normatywnymi, CzPKiNP 2012/4.
 • Kulesza Jan, Zarys teorii kryminalizacji, Prokuratura i Prawo 2014/11-12.
 • Plabanek Ewa, Karygodność, jako element struktury przestępstwa w perspektywie zasady proporcjonalności, w: Teresa Dukiet-Nagórska (red.), Zasada proporcjonalności w prawie karnym, Warszawa 2010.
 • Swoboda Sabina, Die Lehre vom Rechtsgut und ihre Alternativen, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 2010/1.
 • Roxin Calus, Kriminalpolitik und Strafrechtsstem, Berlin 1973.
 • Roxin Claus, Rechtsgüterlehre als Aufgabe des Strafrechts, w: Roland Hefendeh (red.), Empirische und dogmatische Fundamente, kriminalpolitischer Impetus, Symposium für B. Schünemann zum 60. Geburtstag, München 2005.
 • Szczucki Krzysztof, Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego, Warszawa 2015.
 • Stratenwerth Gunther, Zum Begriff des Rechtsgutes, w: Albin Esser i in. (red.), Festschrift fuer Theodor Lencker zum 70. Geburstag, München 1998.
 • Tarapata Szymon, Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna, Warszawa 2016.
 • Tuleja Piotr, Interpretacja konstytucji, w: Janusz Trzciński, Adam Jankiewicz (red.), Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996.
 • Tuleja Piotr, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Warszawa 2003.
 • Wohlers Wolfgang, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts - zur Dogmatik "moderner" Gefährdungsdelikte, Berlin 2000.
 • Wojtyczek Krzysztof, Zasada proporcjonalności, jako granica prawa karania, w: Andrzej Zoll (red.), Racjonalna reforma prawa karnego, Warszawa 2001.
 • Woleński Jan, Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, Kraków 1981.
 • Wróbel Włodzimierz, Pojęcie "dobra prawnego" w wykładni prawa karnego, w: Łukasz Pohl (red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009.
 • Zoll Andrzej, w: Tadeusz Bojarski (red.), System prawa karnego. Źródła prawa karnego, t. II, Warszawa 2011.
 • Zoll Andrzej, O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, KSP 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542018

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.