PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 117 Zarządzanie współczesną organizacją | 155--171
Tytuł artykułu

Szkice o zarządzaniu różnorodnością w naukach o zarządzaniu

Warianty tytułu
Diversity Management in Management Science - Theorethical Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badawczym artykułu jest próba przybliżenia wybranych, kluczowych zagadnień - paradygmatów w naukach o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji zarządzania różnorodnością. Metoda badawcza przyjęta w artykule to krytyczna analiza piśmiennictwa i wnioskowanie. Dokonano analizy koncepcji zarządzania różnorodnością z perspektywy paradygmatu neopozytywistyczno-funkcjonalistyczno-systemowego. Przedstawiono wybrane paradygmaty funkcjonujące w naukach o zarządzaniu z perspektywy zarysu, jaki tworzą one dla koncepcji zarządzania różnorodnością. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono potrzebę formułowania nowych paradygmatów w zarządzaniu w warunkach wykorzystania różnorodnych zasobów ludzkich, z uwzględnieniem aspektu humanizacji zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
The research objective of this paper is an attempt to approximate selected key issues - paradigms in management sciences with particular emphasis on the concept of diversity management. The research method adopted in the article is critical analysis of the literature and inference. An analysis of the concept of diversity management from the perspective of the neo-positivist-functionalist-system paradigm. Presented are selected functional paradigms in management sciences from the perspective of the outline they form for the concept of diversity management. As a result of the analyzes, it was found the need to formulate new paradigms in management in the conditions of using various human resources, taking into account the aspect of humanization of management. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Bibliografia
 • 1. Arredondo P.: Successful Diversity Management Initiatives: A Blueprint for Planning and Implementation. Sage Publications, Thousand Oaks 1996.
 • 2. Bartkowiak R., Wachowiak P. (red.): Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych. SGH, Warszawa 2016.
 • 3. Borowska-Pietrzak A.: Szkoła neoklasyczna i jej kierunki, [w:] Czerska A., Szpitter A.A. (red.): Koncepcja zarządzania. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 4. Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J.: Nauka organizacji i zarzadzania. Kolonia Limited, Warszawa 2005.
 • 5. Cox T. Jr.: Cultural Diversity in Organizations: Theory, Research and Practic. Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 1993.
 • 6. Dick P., Cassell C.: Barriers to managing diversity in a Great Britain, constabulary: the role of discourse. "Journal of Management Studies", Vol. 39(7), 2002.
 • 7. Drucker P.F.: Managemet's New Paradigms. "Forbes Magazine", October 1998.
 • 8. Essed P.: Cloning cultural homogeneity while talking diversity: old wine in new bottles in Dutch work organizations? "Transforming Anthropology", No. 11(1), 2002.
 • 9. Foldy E.G.: Managing diversity: identity and power in organizations, [in:] Aaltio I., Mills A.J. (red.): Gender, Identity and Culture of Organizations. Routledge, London 2002.
 • 10. Gross-Gołacka E.: Rola koncepcji zarządzanie różnorodnością w doskonaleniu organizacji. "Problemy Jakości", nr 4, 2016.
 • 11. Gross-Gołacka E.: Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich. Difin, Warszawa 2018.
 • 12. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.): W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania. SGH, Warszawa 2006.
 • 13. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Sustaiability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 • 14. Hamel G.: Moon Shot for Management. "Harvard Business school", February 2009.
 • 15. Hamel G.:Zarządzanie jutra. RedHorse, Warszawa 2008.
 • 16. Harrison D.A., Price K.H., Bell M.P.: Beyond relational demography: Time and the effects of surface- and deep-level diversity on work group cohesion. "Academy of Management Journal", No. 41, 2009.
 • 17. Hejduk I.K. (red.): Koncepcja sustainability, wyzwaniem współczesnego zarzadzania. SGH, Warszawa 2014.
 • 18. Heran J., Collinson D.: Men, masculinities and Workplace Diversity/Diversion: power, Intersections and Contradictions, [in:] Konrad A.M., Prasad P., Pringle J.K. (eds.): Handbook of workplace diversity. Sage, London 2006.
 • 19. Johnston W.B., Packer A.H.: Workforce 2000: Work and Workers for the Twenty-first Century. Hudson Institute, Indianapolis 1987.
 • 20. Kiechel W.: Jak zarządzanie zmieniło świat. 100 lat zarządzania. "Harvard Business Review Polska", marzec 2013.
 • 21. Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki. SGH, Warszawa 1997.
 • 22. Konrad A.M., Prasad P., Pringle J.K.: Examining the Contours of workplace Diversity: Concepts, Contexts and Challenges, [in:] Konrad A.M., Prasad P., Pringle J.K. (eds.): Handbook of workplace diversity. Sage, London 2006.
 • 23. Konrad A.M., Prasad P., Pringle J.K.: Managing the Organizational Melting Pot. Dilemmas of Workplace Diversity. Sage, London 1997.
 • 24. Kowalczewski W.: Paradygmaty zarządzania XXI wieku, [w:] Hejduk I.K. (red.): Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego. ORGMASZ, Warszawa 2003.
 • 25. Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (red.): Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu. Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 • 26. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2010.
 • 27. Kuhn T.S.: Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. PIW, Warszawa 1985.
 • 28. Lichtarski J.: O współczesnych orientacjach w teorii i praktyce zarządzania przedsię-biorstwami, [w:] Lichtarski J. (red.): Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 • 29. Lisiecki M.: Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania. Teoria i praktyka. WSZiM, Warszawa 2001.
 • 30. Litvin D.: Discourse of Diversity: from biology to management. "Organization", Vol. 4(2), 2002.
 • 31. Łobos K., Puciato D.: Dekalog współczesnego zarządzania. Najnowsze nurty, koncepcje, metody. Difin, Warszawa 2012.
 • 32. Lorbecki A., Jack G.: Critical Turns in the Evolution of Diversity management. "British Journal of Management", Vol. 11(3), 2002.
 • 33. Luthans F., Doh J.P.: International Management. Culture, Strategy and Behaviour. McGraw-Hill/Irwin, New York 2009.
 • 34. Making Change: Creating a Business Case for Diversity. Catalyst, 2002.
 • 35. Mannix E., Neale M.A.: Why difference make a difference? "Psychological Science in the Public Interest", No. 6, 2005.
 • 36. Nierenberg B., Batko R., Sułkowski Ł. (red.): Zarządzanie humanistyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
 • 37. Piotrowski W.: Organizacja i zarządzanie - kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:] Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.): Zarządzanie teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2000.
 • 38. Płoszajski P.: Między refleksją a działaniem. Dylematy praktycznej teorii zarządzania. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1985.
 • 39. Stockdale M.S., Crosby F.J.: The psychology and management of Workforce diversity. Blackwell Publishing, San Francisco 2004.
 • 40. Sudoł S.: Nauki o zarządzaniu. PWE, Warszawa 2012.
 • 41. Sudoł S.: O podstawowych pojęciach i terminach w naukach o zarządzaniu (maszynopis). 2013.
 • 42. Sułkowski Ł., Sokołowski J. (red.): Metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2015.
 • 43. Sułkowski Ł., Zawadzki M. (red.): Krytyczny nurt zarządzania. Difin, Warszawa 2014.
 • 44. Sułkowski Ł.: Epistemologia i metodologia zarządzania. PWE, Warszawa 2012.
 • 45. Sułkowski Ł.: Epistemologia w naukach o zarządzaniu. PWE, Warszawa 2005.
 • 46. Sułkowski Ł.: Paradygmat krytyczny organizacji i zarządzania, [w:] Sułkowski Ł., Zawadzki M. (red.): Krytyczny nurt zarządzania. Difin, Warszawa 2014.
 • 47. The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity. Catalyst, 2004.
 • 48. Thomas D.A., Ely R.J.: Managing Differences Matter: A new Paradigm for Managing Diversity. "Harvard Business Review", No. 74, 1996.
 • 49. Turek D.: Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji. Przejawy, uwarunkowania, ograniczenia. Difin, Warszawa 2012.
 • 50. Vardi Y., Weitz E.: Misbehaviour in organizations. Lawrence Elbaum Associates, New Jersey 2004.
 • 51. Why diversity matters. McKinsey & Company, January 2015.
 • 52. Women Matter: A Corporate Performance Driver. McKinsey & Company, 2007.
 • 53. Wrench J.: Diversity management can be bad for you. "Race & Class", Vol. 46(3), Institute of Race Relation, 2005.
 • 54. Zimniewicz K.: Wszystko zależy od wszystkiego, [w:] Dworzecki Z., Nogalski B., (red.): Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny. TNOiK, Toruń. 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542056

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.