PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 44/2 | 303--315
Tytuł artykułu

Błędne pouczenie sądu o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia a brak tej informacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Erroneous Court Instruction on Admissibility, Date and Manner of Lodging an Appeal and Lack of this Information
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W doktrynie i orzecznictwie istnieją dwa rozbieżne stanowiska dotyczące zagadnienia czy brak lub też błędne pouczenie przez sąd strony postępowania działającej bez profesjonalnego pełnomocnika o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia, a także obowiązku jego opłacenia, jaki wywołuje skutek procesowy. Czy powoduje, że termin do wniesienia środka prawnego rozpoczął bieg, czy też wręcz przeciwnie. Według pierwszego poglądu termin do dokonania czynności, jako że ma charakter ustawowy, nie ulega przedłużeniu, natomiast strona może złożyć wniosek o jego przywrócenie powołując się na usprawiedliwioną przyczynę jego niedochowania w postaci działania w zaufaniu do udzielonego jej pouczenia. Natomiast zgodnie z drugim stanowiskiem brak pouczenia powoduje, że nie rozpoczyna się biegu terminu do wniesienia środka zaskarżenia. Natomiast w przypadku wadliwego pouczenia wynikającego z przyjętej przez sąd nieprawidłowej formy orzeczenia (wyroku zamiast postanowienia) i w związku z tym udzielania informacji o innym niż stosowny środku odwoławczym, powoduje, że czynność dokonana w terminie wynikającym z tego pouczenia dokonana jest skutecznie. (abstrakt oryginalny)
EN
In the doctrine and jurisprudence, there are two divergent positions regarding the issue of whether or not the court instructs the party acting without a professional attorney about admissibility, time and manner of bringing an appeal, and the obligation to pay it, which triggers the procedural effect. Does it cause the deadline for bringing a legal measure to start running, or just the opposite? According to the first view, the deadline for performing an act, as it is statutory, does not extend, whereas a party may submit a request for its restoration referring to the justified reason for his failure to act in the form of trust in the instruction given to her. On the other hand, according to the second position, the lack of instruction means that the deadline for lodging an appeal does not start running. However, in the event of a defective instruction resulting from an incorrect form of a decision adopted by a court (instead of an order) and in connection with that information other than an appropriate remedy, it makes the action carried out in a timely manner resulting from this instruction effectively.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
303--315
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • J. Bodio., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, Warszawa 2012.
 • M. Borucka-Arctowa., Poglądy na zróżnicowanie społeczne w świetle przepisów prawnych i stosowania prawa [w:] Poglądy społeczeństwa polskiego na stosowanie prawa, red M. Borucka-Arctowa, Wrocław 1978.
 • S. Cieślak., Zasada formalizmu przy wnoszeniu środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym, PS 2001, nr 4.
 • H. Dolecki., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, red. Dolecki H., Wiśniewski T., Warszawa 2013.
 • K. Flaga-Gieruszyńska., A. Klich., M. Wojdała., Terminy procesowe w postępowaniu cywilnym. Skutki uchybienia i przywrócenie terminy. Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami, Wzory pism procesowych, Warszawa 2016.
 • A. Góra-Błaszczykowska., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, red. A. Góra-Błaszczykowska., Warszawa 2013.
 • A. Góra-Błaszczykowska., Zasada równości stron w procesie cywilnym, Warszawa 2008.
 • A. Jakubecki., Naczelne zasady postępowania cywilnego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego [w:] Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem (7-9 października 2005 r.), Kraków 2006.
 • A. Jakubecki., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, red. H. Dolecki., T. Wiśniewski., Warszawa 2013.
 • M. Jędrzejewska., K. Weitz., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, t. I, red. T. Ereciński, Warszawa 2012.
 • A. Łazarska., Zaufanie jako kategoria prawna w procesie cywilnym, Polski Proces Cywilny 2011, nr 2.
 • P. Osowy., Aktywność informacyjna sądu a ustawowe granice pomocy stronie - rozważania na tle art. 5 k.p.c., Rej. 2003, nr 7-8.
 • M. Manowska., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. M. Manowska., Warszawa 2013.
 • J. Mokry., Czynności procesowe podmiotów dochodzących ochrony praw w postępowaniu cywilnym, AUWr nr 225, Wrocław 1993.
 • H. Pietrzkowski., Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2014.
 • P. Rylski., Wpływ braku pouczenia lub wadliwego pouczenia strony działającej bez fachowego pełnomocnika na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia, Pal. 2012, nr 7-8.
 • T. Zembrzuski., Pouczanie strony występującej w procesie cywilnym bez zawodowego pełnomocnika co do wnoszenia środków zaskarżenia [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, red. M. Boratyska Warszawa 2016.
 • T. Zembrzuski., Przyznanie prawa ubogich w postępowaniu cywilnym [w:] Aurea praxis. Aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. I, red. J. Gudowski., K Weitz., Warszawa 2011.
 • A. Zieliński., Kształtowanie się prawa do rzetelnego procesu sądowego w sprawach cywilnych w polskim systemie prawnym [w:] Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, red. P. Borecki, A. Czohara, T.J. Zieliński, Warszawa 2009.
 • A. Zieliński., Efektywność sądowej ochrony wolności i praw jednostki w Polsce (w:) Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, red. M. Modrzejewska, Warszawa 2010.
 • E. Wengerek., Problem ustności i pisemności postępowania cywilnego, NP 1970, nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542118

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.