PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 44/2 | 316--332
Tytuł artykułu

Krytyka instytucji kapitału zakładowego a Projekt Societas Unius Personae

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Critical Approaches to Share Capital and the Draft Societas Unius Personae Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System minimalnego kapitału zakładowego, opierający ochronę wierzycieli spółek kapitałowych na ochronie tegoż kapitału, poddawany jest krytyce, która wydaje się w wielu aspektach trafna i uzasadniona. Regulacje wielu państw europejskich zdają się ewoluować w kierunku porzucenia tego systemu na korzyść rozwiązań bliższych tym znanym z common law. Z drugiej strony, przekonują badania i rozważania wskazujące na celowość pozostania przynajmniej przy części rozwiązań znanych z systemu ochrony kapitału zakładowego. Podzielić należy też ocenę, że przesunięcie regulacji spółek kapitałowych w kierunku anglosaskiego modelu ochrony wierzycieli warto uzupełnić wymogiem budowania rezerw.(abstrakt oryginalny)
EN
Recently, the potential reforms of limited liability companies' models have been vividly discussed in academic commercial law circles, both in Europe and world-wide. This applies in particular to statutory requirements as to minimum share capital amounts. Controversies pertain also to the very purpose of share capital as well as to the proper model of creditor protection in LLCs. Capital structure and creditor protection instruments in LLCs was also reflected in proposed European legislation. One of the elements thereof has been the idea of a harmonised single-member LLC model known as Societas Unius Personae (SUP). This text discusses two versions of draft SUP regulations, especially with regard to their share capital and creditor protection models. The proposals are subject to criticism in the context of the Member States' legal systems evolving towards general liberalisation of share capital requirements, including the minimum level of share capital. An opportunity to avoid harmful legislative competition was offered by the creation and introduction - e.g. through the SUP proposal - of a reasonable European regulation, balancing a safe level of creditor protection with benefits for entrepreneurs interested in conducting business activity in a new legal form. However, the proposal, which seems to have been burdened with controversy and faced with political resistance, has ultimately proven to be a failure.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
316--332
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Ahern D., The Societas Unius Personae: Using the Single-Member Company as a Vehicle for EU Private Company Law Reform, Some Critical Reflections on Regulatory Approach, Aristides Jorge Viera, Close Corporations in Europe: The Race of Flexibility, niepubl.
 • Bartolacelli A., Almost Capital-less Companies in Europe: Trends, Variations, Competition, "European Company and Financial Law Review" 2017, s. 187-233/.
 • Bartolacelli A., The New Italian Almost Capital-less Private Companies: A Brand New Tile in the Mosaic, "European Company and Financial Law Review", 13(2016), s. 665-707.
 • Cejmer M., Napierała J., Sójka T., Europejskie prawo spółek. t. II. Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej, Kraków 2005.
 • Dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich - Dz.Urz. UE L 258/11.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/102/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, Dz.Urz.UE L 258/20.
 • Ghetti R., Unification, Harmonisation and Competition in European Company Forms (September 1, 2016), publikacja electroniczna: https://ssrn.com/abstract=2859164, dostęp: 02.09.2018 godz. 20:22.
 • Guidotti R., The proposal for a directive on single-member limited liability company (Societas Unius Personae) from the Italian perspective, publikacja elektroniczna: https:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2582928, dostęp: 02.09.2018 godz. 20:24.
 • Jung S., Societas Unius Personae (SUP) - The New Corporate Element in Company Groups, European Business Law Review 5(2015), s. 645-692.
 • Kindler P., The Single-Member Limited Liability Company (SUP): A Necessary Reform of EU Law on Business Organizations?, Monachium 2016.
 • Lutter M., Koch J., Societas Unius Personae (SUP), Berlin 2015.
 • Malberti C., The relationship between the Societas Unius Personae proposal and the acquis: Creeping Toward an Abrogation of EU Company Law?, "European Company and Financial Law Review" 12(2015), s. 238-279.
 • Napierała J., Societas Unius Personae - projekt dyrektywy w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, "Europejski Przegląd Sądowy" 1(2015), s. 11-16.
 • Neville M., Internal Barriers to Growth in SMEs, "Nordic & European Company Law Working Paper Series" No. 15-03.
 • Niemeier W., What Kinds of Companies will a "One-Euro-EPC" generate? Market data and observations from the German "laboratory" [w:] Teichmann Ch., Hirte H., The European Private Company - Societas Privata Europaea (SPE), "European Company And Financial Law Review" Special Volume 3(2013), s. 293-348.
 • Opalski A., Europejskie prawo spółek, Warszawa 2010.
 • Podejście ogólne Rady Unii Europejskiej w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawnie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 9050/15.
 • Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej z dnia 10 marca 2009 r., COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS).
 • S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 17A. Prawo spółek kapitałowych, wyd. 2, Warszawa 2016.
 • Teichmann Ch., Einsatzmöglichkeiten der Societas Unius Personae (SUP) [w:] Lutter M., Koch J., Societas Unius Personae (SUP). Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, "Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht/ZGR - Schriftenreihe" 2015, s. 37-64.
 • Teichmann Ch., Fröhlich A., How to make a Molehill out of a Mountain: The Single-Member Company (SUP) Proposal after Negotiations in the Council, "University of Wurzburg Working Paper" 11/2015.
 • Teichmann Ch., Societas Privata Europaea (SPE). Spółka z o.o. dla Europy, "Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego Oraz Rynku Kapitałowego" 3(2008), s. 323-346.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz.UE.C 326.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r., tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm., dalej jako: "k.s.h.".
 • Wiśniewski A.W., Kilka uwag w sprawie reformy prawa osobowych spółek handlowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 9(2012), s. 26-30.
 • Włodyka S. (red.) System Prawa Handlowego, t. 2A, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2007.
 • Wniosek Komisji z dnia 9 kwietnia 2014 r. - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, COM(2014) 212 final, 2014/0120 (COD).
 • Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej z dnia 25 czerwca 2008 r., COM (2008) 396, 2008/0130 (CNS).
 • Zaman N. (red.), The European Private Company (SPE). A Critical Analysis of the EU Draft Statute, Antwerpia 2009.
 • Żurek M., W poszukiwaniu optymalnego modelu regulacji struktury majątkowej spółki z o.o. - ujęcie prawno-ekonomiczne, "Przegląd Prawa Handlowego" 5(2016), s. 29-39.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542122

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.