PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 9 | 127--137
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo energetyczne a własność państwowa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Energy Security and State Property
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka własności państwowej podejmowana jest w literaturze już od czasów A. Smitha. Brakuje jednak artykułów łączących własność państwową i kwestie bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwo energetyczne oraz własność państwowa, to tematy niezwykle istotne, gdyż przedsiębiorstwa państwowe stanowią znaczącą część gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4), a bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z najważniejszych współczesnych problemów i stanowi wyzwanie dla wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Celem artykułu jest przedstawienie struktury własnościowej spółek energetycznych V4 oraz wskazanie na korelację bezpieczeństwa energetycznego z własnością państwową. Do realizacji celu przyjętego w artykule wykorzystano krytyczną analizę literatury oraz analizę porównawczą. Na początku autor przedstawił pojęcie bezpieczeństwa energetycznego oraz najważniejsze zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego. Następnie autor wyjaśnił, dlaczego państwo może skutecznie zapobiegać i przeciwdziałać wyzwaniom, zagrożeniom oraz wskazał działania państwa, które mają na celu zapewnienie stabilnego funkcjonowania systemu energetycznego. Na końcu został zaprezentowany wynik przeprowadzonych badań struktury własnościowej spółek energetycznych w krajach V4. Otrzymane rezultaty wykazały, że własność państwowa dominuje w spółkach energetycznych V4.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of state property has been taken up in literature since the times of Adam Smith. There is a shortage of articles combining state property and energy security issues. The issues of energy security and state property are extremely important topics, since state enterprises constitute a significant part of the economies of the Visegrad Group countries (V4), and energy security is one of the most important contemporary problems and a challenge for all Central and Eastern European countries. The aim of the article is to present the ownership structure of V4 energy companies and to indicate the connection of energy security issues with state-owned property. The critical analysis of literature and comparative analysis were used to achieve the goal adopted in the article. At the beginning, the author presented the concept of energy security and the most important threats and challenges for energy security. Then, the author explained why the state can effectively prevent and counteract challenges, threats and pointed out the actions of the state, which are aimed at ensuring the stable functioning of the energy system. At the end, the results of conducted research on the ownership structure of energy companies in the Visegrad Group countries were presented. The obtained results showed that state ownership dominates in energy companies V4. Keywords: energy security, state ownership, the Visegrad Group, threats to energy security, challenges for energy security, energy companies.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127--137
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Amadeus (2017), Companies, dostępny na: https://amadeus.bvdinfo.com (data dostępu: 26.08.2018).
 • Azzuni A., Breyer C. (2018), Definitions and dimensions of energy security: a literature review, "WIREs Energy Environment", vol. 7, s. 1-34, dostępny na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/wene.268 (25.08.2018).
 • Bojarski W. (2004), Bezpieczeństwo energetyczne, "Wokół Energetyki", nr 3, s. 48-52, dostępny na: https://www.termedia.pl/Bezpieczenstwo-energetyczne,13,2310,0,1.html (25.08.2018).
 • Bożyk P. (2013), Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 3, s. 28-40.
 • Chmielewski A. (2009), Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Geopolityczne uwarunkowania, Wydawnictwo M.M., Warszawa.
 • Coface (2017), COFACE CEE Top 500 Ranking 2017, Coface Central Europe Holding AG, Vienna.
 • Domagała M. (2008), Bezpieczeństwo energetyczne, Aspekty administracyjno-prawne, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Eset (2016), Cyberatak wstrzymał dostawy prądu na Ukrainie, dostępny na: https://www.eset.pl/O_nas/Centrum_prasowe/Aktualnosci,news_id,11207/Cyberatak_wstrzymal_dostawy_pradu_na_Ukrainie (21.08.2018).
 • Gawłowski S., Listowska-Gawłowska R., Piecuch T. (2011), Bezpieczeństwo energetyczne kraju, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • International Energy Agency (2007), Slovak Republic is invited to join the IEA, dostępny na: https://www.iea.org/newsroom/news/2007/march/2007-03-07-.html (12.02.2018).
 • International Visegrad Fund (2018), About the Visegrad Group, dostępny na: http://www.visegradgroup.eu/about (12.02.2018).
 • Jankowska I.M. (2015), Bezpieczeństwo energetyczne w polityce bezpieczeństwa państwa, "Studia Lubuskie", nr 11, s. 147-166.
 • Kowalczyk M. (2017), W Europie Środkowej i Wschodniej pierwsze półrocze na plus, dostępny na: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/w-europie-wschodniej-pierwsze-polrocze-na-plus/ (12.02.2018).
 • Leszczyński M. (2017), Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 6, s. 83-89.
 • Lőschel A., Moslener U., Rübbelke D.T.G. (2010), Indicators of energy security in industrialised countries, "Energy Policy", vol. 38, s. 1665-1671.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2017), Cyberterroryzm, dostępny na: https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/zwalczanie_terroryzmu_miedzynarodowego/zapobieganie_i_zwalczanie_terroryzmu/page_30058 (21.06.2017).
 • Pronińska K. (2012), Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego, w: Księżopolski K.M., Pronińska K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej - wybrane problemy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, s. 55-83.
 • Przybojewska I. (2015), Próba definicji bezpieczeństwa energetycznego, w: Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R., i in. (red.), Bezpieczeństwo energetyczne: rynki surowców i energii, Wydawnictwo Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań, s. 221-236.
 • Slobodian N., Theisen N., Goda S., Karaskova M. (2016), Rynek gazu i bezpieczeństwo energetyczne w państwach grupy wyszehradzkiej: modele, wyzwania i perspektywy, Międzynarodowe Centrum Studiów, Warszawa.
 • Soroka P. (2015), Bezpieczeństwo energetyczne między teorią a praktyką, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.
 • Szarzec K. (2013), Państwo w gospodarce: studium teoretyczne - od Adama Smitha do współczesności, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Zawisza A. (2011), Gaz dla Polski. Zarys historii sektora gazu ziemnego w ostatnich dwóch dekadach w Polsce, Instytut Sobieskiego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542140

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.