PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 45 (1) Stan i wyzwania : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 43--63
Tytuł artykułu

Knowledge-Creativity-Innovation-Entrepreneurship as the Determinants of Development

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wiedza - kreatywność - innowacyjność - przedsiębiorczość jako determinanty rozwoju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zgodnie z przyjętym celem, w artykule zostały przedstawione kluczowe pojęcia, jako determinanty nieodzowne w procesach rozwoju. Zwrócono uwagę na cztery kategorie: wiedzę, kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. Zapewne nie ulega już wątpliwości, że ażeby wystąpił rozwój gospodarczy, niezbędne jest zdobycie i wzbogacanie nowej wiedzy, kreatywna postawa zarówno pracowników (w wymiarze indywidualnym) oraz całych zespołów, innowacyjność organizacji rozumiana, jako zdolność do kreowania i wdrażania innowacji jak i przedsiębiorczość odgrywająca fundamentalną rolę we współczesnej gospodarce. Wszystkie te ogniwa są kluczowe w procesie rozwoju i nie jest możliwie pominięcie któregokolwiek z nich. Zwrócono także uwagę na kulturę i klimat proinnowacyjny oraz potrzebę ukształtowania zmotywowanych zespołów, które stanowią konieczny atrybut innowacyjności.
EN
In accordance with the assumed goal the article presents key concepts as determinants indispensable in development processes. Four categories have been taken into consideration: knowledge, creativity, innovation and entrepreneurship. Certainly, there is no doubt so that economic development to be observed, it is necessary to acquire and enrich new knowledge, creative attitude of both employees (in the individual dimension) and entire teams, innovation of the organization understood as the ability to create and implement innovation as well as entrepreneurship playing a fundamental role in contemporary economy. All these links are essential in the development process and it is impossible to omit any of them. Attention was also paid to the culture and pro-innovative climate as well as the need to shape motivated teams which are a necessary attribute of innovation. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Blikle A.J., The doctrine of quality. HELION, Gliwice 2017.
 • [2] Czerska M., Cultural change in organization, Difin, Warsaw 2003.
 • [3] Drucker P.F., Management Practice, Business Classics, Warsaw 2010.
 • [4] Hargdon A., Sutton R., Your company can also become a factory of innovation [in:] Innovation management, Publisher HELION, Gliwice 2003.
 • [5] Koch. J., Economic growth and innovation, Wroclaw Center for technology transfer, Wrocław 2008.
 • [6] Kotler Ph., Marketing, Publishing house FELBERG SJA, Warsaw 1999.
 • [7] Krzakiewicz K. Innovations in anti-crisis management, [in] Skalik J. (ed.) Change as the condition of success. Change and innovation of the economy. Scientific Works of the University of Economics No. 1045, AE, Wrocław 2004.
 • [8] Kurczewska A., Entrepreneurship as a process of interacting entrepreneurial opportunities and intentions, PWE, Warsaw 2013.
 • [9] Leigh B., Walas-Trumpeter J., Information system in the innovation process of the company, Cracow University of Economics, Kraków 2007.
 • [10] Mroczko F., Creating innovative activity of enterprises. Section 2.12. [in] H.G. Adamkiewicz-Drwiłło (ed.) Conditions for the development of entrepreneurship. Determinants and tools for gaining competitive advantage. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2007.
 • [11] Mroczko F., Engineering innovation management based on new knowledge. Scientific works WWSZiP, 25, Wałbrzych 2013.
 • [12] Mroczko F., Selected conditions and problems of innovation management in the enterprise. [in] H. Jagoda, J. Lichtarski (ed.), New directions in business management-between theory and practice. Publisher of the University of Economics, Wroclaw 2004
 • [13] Mroczko F., Selected problems of knowledge management in the process of research and development. 13-14 Manager (1-2), Akademia Podlaska, Siedlce, 2005.
 • [14] Oniszczuk-Jastrząbek A., Entrepreneurship in building competitive capacity of the enterprise, Publishing House of Gdańsk University, Gdańsk 2013.
 • [15] Sadowska M., Entrepreneurship and economic growth, Scientific Works of WSZiP, T. 30, Wałbrzych 2014.
 • [16] Sułkowski Ł, Cultural changeability of an organization, PWE, Warsaw 2002.
 • [17] Targalski J., Francik A., Entrepreneurship and management, CHBeck, Warsaw 2009.
 • [18] Wojtczuk-Turek A., Innovative behaviors at work, Difin, Warsaw 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542176

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.