PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 6, t. 339 | 41--56
Tytuł artykułu

Analiza efektywności kosztowej finansowych instrumentów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cost-effectiveness Analysis of Financial Support Instruments for Small and Medium-sized Enterprises in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena poziomu i zróżnicowania efektywności kosztowej wybranych finansowych instrumentów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Unii Europejskiej (UE). Na podstawie przeglądu literatury zidentyfikowano dwie luki poznawcze oraz sformułowano cztery pytania badawcze. Realizacji celu pracy poświęcono własne analizy empiryczne przeprowadzone na próbie 6495 MSP, które były beneficjentami dziewięciu instrumentów finansowych w sześciu krajach UE. Uzyskane wyniki wskazują, iż badane programy charakteryzują się dużą zmiennością efektywności kosztowej w zależności od rodzaju i konfiguracji instrumentów wsparcia, zakresu oddziaływania oraz poziomu rozwoju gospodarczego krajów UE.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to evaluate the level and diversification of the cost-effectiveness of selected financial support instruments for small and medium-sized enterprises (SMEs) in the European Union (EU). Based on a literature review, 2 cognitive gaps were identified and 4 research questions were formulated. The realisation of the objective required the conducting of empirical analyses on a sample of 6,495 SMEs from 6 countries of the EU which were beneficiaries of 9 financial instruments. The obtained results indicate that the schemes under study show high variability of cost-effectiveness that depends on the type and configuration of support instruments, their scope of impact and the level of economic development of the EU countries.(original abstract)
Rocznik
Strony
41--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
 • Lodz University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Bannò M., Piscitello L., Varum C. A. (2014), The Impact of Public Support on SMEs' Outward FDI: Evidence from Italy, "Journal of Small Business Management", vol. 52, no. 1, pp. 22-38.
 • Becker L. (2015), Efficiency of public innovation support in Europe: Does public support foster turnover, employment and labour productivity?, Discussion Papers, Center for European Governance and Economic Development Research, no. 236, Georg-August-University Göttingen, Göttingen.
 • Carboni O. A. (2017), The effect of public support on investment and R&D: An empirical evaluation on European manufacturing firms, "Technological Forecasting and Social Change", vol. 117, pp. 282-295.
 • Choroszczak J., Mikulec M. (2009), Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Chybalski F. (2017), O uogólnianiu wyników analiz ilościowych w naukach o zarządzaniu, "Zeszyty Naukowe no. 1214 Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie", no. 67, pp. 5-18.
 • Čadil J., Mirošník K., Rehák J. (2017), The lack of short-term impact of cohesion policy on the competitiveness of SMEs, "International Small Business Journal", vol. 35, no. 8, pp. 991-1009.
 • Czegledi C. S., Fonger J., Reich M. (2015), EU policies to support small and medium sized enterprises and the German mittelstand, "Managerial Challenges of the Contemporary Society", vol. 8, no. 1, pp. 102-108.
 • Dominiak P. (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • European SMEs-Action Programme (2017), Federal Ministry for Economic Affairs on behalf of the SMEs Envoys Network, Munich.
 • Filipiak B., Ruszała J. (2009), Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa.
 • Foreman-Peck J. (2012), Efficiency and efficiency of SMEs innovation policy, Cardiff Economics Working Papers, no. E2012/4, Cardiff University, Cardiff.
 • Gajewska M., Sokół A., Staśkiewicz A. (2012), Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013. Dotacje i środki pomocowe, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Gancarczyk M. (2010), Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C. H. Beck, Warszawa.
 • Gonzales E., Hommes M., Mirmulstein M. L. (2014), MSMEs Country indicators 2014. Towards a better understanding of micro, small, and medium enterprises, International Finance Corporation, World Bank Group, Washington.
 • Hottenrott H., Lopes-Bento C. (2014), (International) R&D collaboration and SMEs: The efficiency of targeted public R&D support schemes, "Research Policy", vol. 43, no. 6, pp. 1055-1066.
 • Konopielko Ł. (2015), Zwrotne instrumenty wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE, "Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku - Nauki Ekonomiczne", vol. XXII, pp. 173-181.
 • Kowalski D. (2014), Zasadność interwencji państwa w zakresie wsparcia sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ze środków publicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", no. 11(60), pp. 104-114.
 • Leoński W. (2015), Wpływ Unii Europejskiej na rozwój polskich przedsiębiorstw, "Handel Wewnętrzny", no. 3(356), pp. 120-130.
 • Matejun M. (2015), Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne, "Zeszyty Naukowe" no. 1194, "Rozprawy Naukowe", vol. 483, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Michna A., Kmieciak R. (2014), Skuteczność programów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne", no. 183, part 1, pp. 188-196.
 • OECD (2017), Enhancing the contributions of SMEs in a global and digitalised economy, OECD Publishing, Paris.
 • Pohulak-Żołędowska E. (2015), Innowacyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", no. 402, pp. 284-296.
 • Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku (2014), Program wykonawczy Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" (SIEG), Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014, Warszawa.
 • Radicic D., Pugh G., Hollanders H., Wintjes R., Fairburn J. (2016), The impact of innovation support programs on small and medium enterprises innovation in traditional manufacturing industries: An evaluation for seven European Union regions, "Environment and Planning C: Politics and Space", vol. 34, no. 8, pp. 1425-1452.
 • Ropęga J., Skrabulska K., Podsiadły K. (2016), Firmy rodzinne sektora MŚP. Wybrane sposoby pokonywania barier ich rozwoju, Wydawnictwo SIZ, Łódź.
 • Różański J., Gwarda-Gruszczyńska E. (2013), Rekomendacje dla regionu łódzkiego w zakresie kształtowania współpracy między sferą nauki a biznesem, [in:] J. Różański (ed.), Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 • Sartori D., Catalano G., Genco M., Pancotti Ch., Sirtori E., Vignetti S., Del Bo Ch. (2014), Guide to cost-benefit analysis of investment projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, European Commission, Brussels.
 • Seo J.-Y. (2017), A Study of Effective Financial Support for SMEs to Improve Economic and Employment Conditions: Evidence from OECD Countries, "Managerial and Decision Economics", vol. 38, no. 3, pp. 432-442.
 • Skowronek-Mielczarek A., Bojewska B. (2017), Zachowania innowacyjne małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach niepewności, "Handel Wewnętrzny", no. 3(368), vol. II, pp. 47-59.
 • Steinerowska-Streb I. (2017), Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju, C. H. Beck, Warszawa.
 • Surdej A., Wach K. (2011), Kierunki działań Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", no. 855, pp. 75-96.
 • Urbano D., Aparicio S. (2016), Entrepreneurship capital types and economic growth: International evidence, "Technological Forecasting and Social Change", vol. 102, pp. 34-44.
 • Volacu A. (2017), Justice, Efficiency, and the New Public Management, "Australian Journal of Public Administration", http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8500.12263/abstract [accessed: 27.05.2018].
 • Wang Y., Li Y., Cao H., Xiong M., Shugart Y. Y., Jin L. (2015), Efficient test for nonlinear dependence of two continuous variables, "BMC Bioinformatics", vol. 16, no. 1, pp. 1-8.
 • Woźniak M. (2012), System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 • www.difass.eu [accessed: 3.08.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.