PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 28 | 21--38
Tytuł artykułu

Ewolucja sytuacji gospodarczej RFN w okresie "cudu gospodarczego" (1948-63) (część I)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evolution of the Economic Condition in Germany During the "Economic Miracle" (1948-63) (Part I)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W wyniku przegranej wojny Niemcy Zachodnie przestały zaliczać się do wielkich mocarstw w wymiarze ekonomicznym i politycznym. W pierwszych latach powojennych polityka zachodnich mocarstw okupacyjnych, względem Niemiec, nakierowana była na zapobieganie ekonomicznemu odrodzeniu się ich dotychczasowego groźnego konkurenta. W wyniku tych zabiegów Niemcy Zachodnie odbudowały swoją gospodarkę do poziomu przedwojennego, później niż Wielka Brytania czy Francja. Niewątpliwy zwrot w dziedzinie rozwoju ekonomicznego Niemiec Zachodnich rozpoczął się w połowie 1948 r. Impulsem pobudzającym szybki wzrost produkcji przemysłowej była przeprowadzona przez zachodnie mocarstwa okupacyjne reforma monetarna, jak również napływ środków finansowych w ramach Planu Marshalla. Przeprowadzona w czerwcu 1948 r. reforma monetarna sprzyjała wzmocnieniu rynku finansowego i stanowiła bodziec do inwestowania. Podobny wpływ na gospodarkę zachodnioniemiecką w tym okresie wywarł napływ kapitałów w ramach Planu Marshalla. Lata pięćdziesiąte, zwłaszcza okres 1953-1958, zostały później uznane za "złote lata okresu powojennego". Pod koniec tego okresu większość zniszczeń wojennych została usunięta, a gospodarka znajdowała się w stanie dynamicznego wzrostu. W okresie 1949-59 średnie realne tempo wzrostu PKB wynosiło około 7,4% przy średniej stopie inwestycji 24,2% (w cenach bieżących). W latach (1950-53) zrealizowano ogromny program budownictwa mieszkaniowego prawie w połowie sfinansowany ze środków publicznych. W latach 60. nastąpiło wyhamowanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, które wynosiło średnio ok. 4% rocznie w okresie 1961- 70. W gospodarce pojawiły się oznaki recesji, co stało się przyczyną upadku rządu L. Erharda i przejęcia władzy (1966 r.) przez tzw. wielką koalicję (SPD i FDP).(abstrakt oryginalny)
EN
As a result of the war defeat, West Germany ceased to belong to the great powers in the economic and political dimension. In the first years of the post-war period, the policy of Western occupying powers towards Germany was directed at preventing the economic rebirth of their current dangerous competitor. As a result of these efforts, West Germany rebuilt its economy to the pre-war level later than Great Britain or France. The unquestionable turnaround in the economic development of West Germany began in mid-1948. The stimulus for rapid growth in industrial production was the implementation of the monetary reform carried out by the Western Powers, as well as the inflow of funds under the Marshall Plan. The monetary reform carried out in June 1948 favored the strengthening of the financial market and constituted an incentive to invest. A similar influence on the West German economy in this period was influenced by the inflow of capital under the Marshall Plan. The fifties, especially the period 1953-1958, were later recognized as "golden years of the post-war period". At the end of this period, most of the war damage was removed and the economy was in a state of dynamic growth. In the period 1949-59, the average real GDP growth rate was around 7.4% with the average investment rate of 24.2% (in current prices). In the years (1950-53) a huge housing program was implemented, almost half financed from public funds. In the 1960s, there was a slowdown in the high rate of economic growth, which was on average around 4% per annum in 1961- 70. There were signs of recession in the economy, which led to the collapse of the government of L. Erhard and the seizure of power (1966) by the so-called big coalition (SPD and FDP).(original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Bibliografia
 • Abelshauser Werner. 1977. Die Rekonstruktion der Westdeutschen Wirtschaft und die Rolle der Besatzungspolitik. w: Politische und ökonomische Stabilisierung Westdeutschland 1945-1949. Wiesbaden.
 • Giebel-Felten Elvira. 2002. Deutschlands wirtschaftliche Entwicklung im EU -Vergleich 1962-2001. Sankt Augustin.
 • Osthues Heinz. 1957. Einkommensverhaltnisse und private Geldkapitalbildung in Westdeutschland 1925-1953. Berlin.
 • Wirtschaft und Statistik, różne lata.
 • Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, rózne lata.
 • Röpke Wilhelm. 1958. Ein Jahrzehnt sozialer Marktwirtschaft in Deutschland und seine Lehren. Kolonia.
 • Blum Reinhard. 1969. Soziale Marktwirtschaf. Wirtschaftspolitik zwischen Neoliberalismus und Ordoliberalismus. Tuebingen.
 • Bottiger Helmut. 1992. Die Finanzpolitik wahrend des deutschen. "Wirtschaftswiunders" ERINA-Studie. Oktober.
 • Der Aussenhandel der Bundesrepublik Deutschland, cz.1. grudzień 1957.
 • Der Aussenhandel und der Inerdeutsche Handel. Nr 4-5/1958.
 • Der Westdeutsche Aussenhandel 1950-1955. 1956. Wirtschaftsdienst- Herausgegeben von Hamburgischen Weltwirtschafts-Archiv.
 • Deutsche Wirtschaftsinstitut. 1958. Bericht 1.
 • Deutsches Geld- und Bankwesen in Zahlen 1876 - 1975. 1977. Deutsche Bundesbank, Frankfurt/ Main.
 • Deutsches Institut fur Wirtschaftsforschung. 1957. Wochenbericht 42.
 • Deutsches Institut fur Wirtschaftsforschung. 1959. Wochenbericht 8.
 • Die Expansion der Deutschen Industrie von 1948 bis 1954. Berlin 1955.
 • Economic Bulletin for Europe, Vol. 19, 20. Geneva 1957.
 • Erhard Ludwig. 1953. Deutschlands Rueckehr zum Weltmarkt. Duesseldorf.
 • Erhard Ludwig. 1957. Wohlstand fuer Alle. Econ-Verlag Düsseldorf.
 • Fuenf Jahre Deutsche Mark. 1953. Berlin-Muenchen.
 • Gedymin Olgierd. 2002. Kapitalizm niemiecki szkice o genezie, rozwoju i teraźniejszości. Białystok.
 • Gedymin Olgierd.1999. Strategie gospodarcze i drogi rozwoju, II Rzeczpospolita, powojenne Niemcy, Tajwan i Chile. Białystok.
 • Golinowska Stanisława. 1990. Liberalna reforma w Niemczech zachodnich po II wojnie światowej - wzór dla krajów Europy Wschodniej i Środkowej, Gospodarka Narodowa 12.
 • Grabowski Tadeusz. 1976. Rola państwa w gospodarce RFN. Warszawa.
 • Grimm Klaus. 1992. Socjalna gospodarka rynkowa w RFN: koncepcja, rozwój, problematyka. FFE w Polsce. Warszawa.
 • Gruenig Ferdinand und Rolf Krengel,. 1955. Die Ekspansion der westdeutsche Industrie 1948-1954. West Berlin: Duncker&Humbolt.
 • Hentschel Volker. 1997. Ludwig Erhard - Mann und Mythos. w: Ludwig Erhard und seine Politik. Berlin.
 • Hentschel Volker. 1998. Ludwig Erhard, die "soziale Marktwirtschaft" und das Wirtschaftswunder. Bonn.
 • Kloten Norbert. 1986. Der Staat in der Sozialen Marktwirtschaft. Tuebingen.
 • Koellner Lutz. 1963. Der internationale Kapitalverkehr seit dem letzten Kriege. Frankfurt/Main.
 • Komponentenanalise fuer die Jahre 1950-70. 1972. Tuebingen.
 • Koniunkturberichte des Rheinisch- Westfalischen Wirtschaftsinstitutes, Statistische Ueberrichten. 1959. Heft 2.
 • Monthly Bulletin of Statistics. April 1957.
 • National Institute Economic Review. November 1964.
 • Nowak Zenon. 1960. Zarys czynników rozwoju gospodarczego Niemiec Zachodnich. Instytut Zachodni, Poznań.
 • Osthues Heinz. 1957. Einkommensverhaltnisse und private Geldkapitalbildung in Westdeutchland 1925-1953. Berlin.
 • Postan M.I. 1967. An Economic History of Western Europe 1945- 1964. London.
 • Potturns of Industrial Growth, 1938- 1958. 1960. UN New York.
 • Scheel Walter. 1965. Aktuelle Probleme der Entwicklungspolitik. Kiel.
 • Schlecht Otto. 1988. Die Genesis des Konzept der Sozialen Marktwirtschaft. w: Grundtexte zur Sozialen Marktwirtschaft. Band 2. Das Soziale in der Sozialen Marktwirtschaft. Stuttgart, New York.
 • Stucken Rudolf. 1953. Deutsche Geld- und Kreditpolitik 1944-53. Tuebingen.
 • Sziotka Bronisław. 1976. Kontrasty społeczno- ekonomiczne RFN. Cykle koniunkturalne lat 1950- 1974. Katowice.
 • Wagner Adolf. 1972. Die Wachstumszyklen in der Bundesrepublik Deutschland. Eine komparativ-dynamische Komponentenanalyse fuer die Jahre 1951-1970. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tuebingen.
 • Wallach Henry Christopher. 1955. Mainsprings of the German Revival. New haven Yall University Press.
 • Wallach Henry Christopher. 1955. Triebkrafte des deutschen Wiederaufstiegs. Frankfurt.
 • Wirtschaftsforschung. 1955. Institut fuer Koniunkturforschung. Dunckler und Humblot. Berlin.
 • Wirtschaftskonjunktur. 1958. Berichte des IFO-Instituts fuer Wirtschaftsforschung. Muenchen. Heft 1.
 • Stetten Sigurd Frhr. 1962. Der langfristige Lieferantenkredit in Aussenhandel (Exportkredit). Berlin.
 • Fischer Wolfram. 1998. Expansion - Integration - Globalisierung. Studien zur Geschichte der Weltwirtschaft. Göttingen.
 • Nolte Hans-Heinrich. 2009. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Bonn.
 • Aussenhandel Reihe II, Statistisches Bundesamt. 1961. Wisbaden.
 • Denison Edward. 1967. Why growth rates differ?. Washington.
 • Giersch Herbert, Paque Karl-Heinz, Schmieding Holger. 1992. The fading miracle. Four decades of market economy in Germany. Cambridge University Press.
 • Neumark Fritz. 1965. Grundsätze der Besteuerung in Vergangenheit and Gegenwart. Wiesbaden.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542232

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.