PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 (23) | 29--40
Tytuł artykułu

Budżetowe, społeczne i gospodarcze znaczenie podatku dochodowego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Budgetary, Social and Economic Importance of Income Tax in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest określenie znaczenia podatku dochodowego w ujęciu gospodarczym, społecznym oraz budżetowym. Dyskurs prowadzony jest w powiązaniu z prezentacją funkcji podatków w gospodarce rynkowej oraz ich właściwościami. W opracowaniu zastosowano metodę analizy aktów prawnych, studium literatury z zakresu prawa podatkowego, nauk ekonomicznych oraz metodę dedukcji. Wyniki - podatki dochodowe mają istotne znaczenie dla budżetu państwa oraz stanowią efektywny instrument interwencji państwa w procesy gospodarcze oraz społeczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to determine the importance of income tax in economic, social and budgetary terms. The discourse is conducted in connection with the presentation of the tax function in the market economy, the concept of the state and their properties. The method used to analyze legal acts, a study of literature in the field of tax law, economic sciences and the method of deduction. Results - income taxes are important for the state budget and constitute an effective instrument of state intervention in economic and social processes. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • Adamczyk, A., Czyż, M. (2015). Wydajność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych. Uwarunkowania regionalne i finansowe rozwoju podmiotów w przestrzeni., Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 62, nr 5.
 • Auerbach, A. J., Feenberg, D. (2000). The Significance of Federal Taxes as Automatic Stabilizers,,,Journal of Economic Perspectives" 14, nr 3.
 • Bryndziak, Sz. (2013). Konkurencja podatkowa wśród krajów Unii Europejskiej na przykładzie podatku dochodowego od osób prawnych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Nr. 279, Łódź.
 • Ciżkowicz, P., Opala, P., Rzońca, A. (2012). Rola systemu podatkowego przed, w trakcie i po kryzysie finansowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1.
 • Felis, P. (2016). Wybrane współczesne społeczno - ekonomiczne uwarunkowania reformy systemu podatkowego,[w:] Henryk Dzwonkowski, Jacek Kunicki, Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Furman, Ł. (2014). Koszty funkcjonowania administracji skarbowej na przykładzie Polski, Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, 2014, nr. 3/2/.
 • Grycuk, A. (2010). Podatek CIT jako narzędzie polityki gospodarczej, INFOS, nr 4.
 • Guziejewska, B. (2011). Dysfunkcje systemu podatków bezpośrednich i pośrednich w Polsce, Zeszyty Naukowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nr 10.
 • Konstytucja Rzeczy Pospolitej Polskiej Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946.
 • Korolewska, M. (2015). Minimum podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych w państwach Unii Europejskiej, INFOS, nr 15.
 • Kulicki, J. (2016). Reforma opodatkowania dochodów, [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Małecka, E. (2005). Podatek dochodowy jako regulator dochodów osób fizycznych w Polsce, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, nr 2.
 • Mastalski, R. (2005). Prawo podatkowe a gospodarka, Ruch Prawniczy ekonomiczny i socjologiczny, nr 3.
 • Mastalski, R. (2011). Prawo podatkowe, Warszawa: C.H. Beck.
 • Opracowanie Ministerstwa Finansów "Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok".
 • Opracowanie Ministerstwa Finansów "Preferencje podatkowe w Polsce", nr 6/2014.
 • Oręziak, L. (2007). Konkurencja podatkowa a międzynarodowe przepływy kapitału, Zeszyty Naukowe SGH nr. 21.
 • PwC Polska (2015). Praca w UE - podatki i składki. Polska na tle Europy.
 • Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. II, Warszawa.
 • Sosnowski, M. (2016). Sprawność fiskalna podatków dochodowych, Finanse, Rynki finansowe, ubezpieczenia, nr 5, (83).
 • Szczepańska, I. (2015). Opodatkowanie osób fizycznych w świetle zasady sprawiedliwości podatkowej, IUS NOVUM 1.
 • Tegler, E. (1998). Preferencje podatkowe (wybrane aspekty teoretyczne i prawne), Rocznik Nauk Prawnych Tom VIII.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, 1926, 1933, 1948, z 2017 r. poz. 60, 624, 648, 1089, 1448, 1566.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, 2048, z 2017 r. poz. 60, 528, 648, 859, 1089, 1428, 1448, 1530.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926.
 • Wyrok z dnia 30 grudnia 1991 r., SA/Po 1562/91, ONSA 1993, nr 2, poz. 34 NSA w Poznaniu.
 • http://ec.europa.eu/taxation_customs (15.03.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542234

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.