PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 45--51
Tytuł artykułu

Klauzula indeksacyjna w kredytach hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich - istota problemu

Warianty tytułu
Indexation Clause in Mortgage Loans Denominated in the Swiss Franc: the Essence of the Problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza tematykę kredytów hipotecznych denominowany we frankach szwajcarskich, które był zawierane przez konsumentów z bankami w Polsce w latach 2006-2008. Istotą problemu, który został omówiony w artykule, jest klauzula indeksacyjna stanowiąca istotny element umowy o kredyt hipoteczny denominowany w CHF. Podkreślić należy, że bank jednostronnie ustalał ten istotny składnik umowy nie tylko na etapie wypłaty kredytu (tj. poszczególnych transz), ale czynił tak również w trakcie wykonywania ww. umowy. Arbitralnie ustalany kurs wymiany waluty warunkował koszt udzielonego kredytu, przy czym konsument nie tylko nie miał wiedzy co do ww. kosztów, ale nie miał też wpływu na kształtowanie się kursu przeliczeniowego. W dalszej części artykułu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy klauzula waloryzacyjna stosowana przez banki w umowach o kredyt hipoteczny denominowany w CHF, według której banki były uprawnione do jednostronnego kształtowania kursów wymiany walut, mieści się w granicach swobody umów w relacji z konsumentem. Odwołano się także do elementów definicyjnych umowy kredytu, podając w wątpliwość wskazanie kwoty kredytu w umowach o kredyt hipoteczny denominowany w CHF. Klauzula indeksacyjna jest poddana analizie także w kontekście stosowania przez banki klauzul abuzywnych (m.in. z uwagi na fakt, że rażąco narusza interes konsumenta, jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, nie została z konsumentem indywidualnie uzgodniona).(abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the issue of agreements relating to mortgage loans denominated in the Swiss franc, which were concluded between consumers and banks in Poland in 2006-2008. The essence of the problem analysed in the article is the indexation clause, which was an important element of an agreement for a mortgage loan denominated in CHF. It should be stressed that a bank unilaterally determined this important element of agreements, not only at the stage of disbursement of the loan (i.e. individual drawdowns), but also during performance of such agreements. The currency exchange rate, which the bank determined in an arbitrary manner, influenced the cost of the loan, the customer being unaware of such costs, but also deprived of any influence on the exchange rate. Later in the article, the author attempts to answer the question whether the revaluation clause inserted by banks in CHF-denominated mortgage loan agreements and giving banks the power to unilaterally determine the currency exchange rates can be justified by the freedom of contract in relationships with customers. References are also made to the defining elements of a loan agreement. The author challenges the specification of the loan amount in CHF-denominated mortgage loan agreements. The indexation clause is also analysed in the context of banks applying abusive clauses (the reasons being that it is clearly detrimental to consumers' interests, contrary to good commercial customs and was not individually negotiated with the customer).(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--51
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542430

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.