PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 118 XL Jubileuszowe Śląskie Dni Organizacji Nowoczesność Przemysłu i Usług | 70--85
Tytuł artykułu

Kształtowanie przestrzeni organizacyjnej w kontekście trendów w przemyśle i usługach

Autorzy
Warianty tytułu
Creating Organizational Space in the Context of Trends in Industry and Service
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy omówiono zagadnienie kształtowania przestrzeni organizacyjnej jako odpowiedzi na zmiany wynikające z trendów rynkowych. Bodźcami rozwojowymi są innowacje, a w tym cyfryzacja, które są konsekwencją współpracy B+R+I. Systemy informacyjne mają zapewnić przewagę konkurencyjną zarówno w przemyśle, jak i usługach. Realizacja wsparcia w zakresie wymiany informacji rozwiązaniami informatycznymi wymaga zmian organizacyjnych. Rozwiązania te obejmując całość zagadnienia informatycznego wspomagania funkcjonowania podmiotu powinny uwzględniać jego specyfikę. Różne są oczekiwania poszczególnych uczestników rynku, wszyscy jednak oczekują efektywnego wsparcia informatycznego. Rozwój branż wymaga zróżnicowanych narzędzi. W usługach istotne są aplikacje wspierające obsługę klienta, a w przemyśle systemy zapewniające realizację procesów podstawowych. Korzystne dla podmiotu są rozwiązania dedykowane (IRI), które odpowiadając na rozpoznane potrzeby, umożliwiają sprawną organizację wymiany informacji. Ma to zapewnić podmiotowi efektywną obsługę końcowego odbiorcy. (abstrakt oryginalny)
EN
The work discusses the issue of shaping the organizational space as a response to changes resulting from market trends. Developmental stimuli are innovations, including digitalization, which is a consequence of R & D & I cooperation. Information systems are to provide a competitive advantage in both industry and services. The implementation of support in the field of information exchange with IT solutions requires organizational changes. These solutions, encompassing the entirety of the IT problem supporting the functioning of the entity, should take into account its specificity. The expectations of individual market participants are different. However, everyone expects effective IT support. The development requires various tools. In the services are important applications supporting customer service. In industry are important systems that ensure the supporting of basic processes. Beneficial for the entity are dedicated solutions (IRI) that respond to identified needs, enable efficient organization of information exchange. This is to provide the entity with effective service to the final recipient. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Bibliografia
 • 1. Adamik, A. (2012). Konkurencyjność jako metafora gry - próba uproszczonego spojrzenia na proces kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyty Naukowe SGH, 116. Warszawa, s. 7-17.
 • 2. Banaszyk, P. (2012). Podstawowe dylematy strategiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyty Naukowe SGH, 116. Warszawa, s. 18-24.
 • 3. Bernat, P. (2012). Tendencje i kierunki informatycznego wspomagania funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, cz. 1. Warianty rozwiązania. PNiT, 13, Lublin, s. 7-13.
 • 4. Bernat, P. (2013). Raport końcowy z udzielonego wsparcia doradczego dla przedsiębiorstwa FAG S.A. Nysa (materiały niepublikowane).
 • 5. Bernat, P. (2015). Raport końcowy z udzielonego wsparcia doradczego dla przedsiębiorstwa TraPer Mariusz Michel. Nysa (materiały niepublikowane).
 • 6. Bernat, P. (2017). Kształtowanie przestrzeni organizacyjnej w strategii horyzontalnej koopetycji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, 113. Gliwice.
 • 7. Bernat, P., i Cieśliński, W.B. (2016). Zastosowane ICT i AR w inteligentnym rozwoju przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, 93, Gliwice, s. 31-40.
 • 8. Bernat, P., Zaborowski, T., i Jurko, J. (2018). Streamlining the Operations of a Transport Business by IT Solutions along with Advantage Analysis. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przemysł 4.0. Nowy Sącz, 21-24.05.2018.
 • 9. Boguszewski, P. (2016). Globalny raport konkurencyjności 2016-2017 Światowego Forum Gospodarczego. Warszawa: NBP.
 • 10. Cieśliński, W., i Mierzyński, J. (2014). Model strategicznej odnowy procesów biznesowych przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego. W J. Lichtarski, i inni (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 340. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 390-399.
 • 11. Cieśliński, W., i Perechuda, K. (2015). Teoretyczne aspekty sieciowania przestrzeni organizacyjnej. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 32, 2, 301-316.
 • 12. Dagnino, G.B., Le Roy, F., Yami, S., and Czakon, W. (2008). Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej? Przegląd Organizacji, 6, 3-7.
 • 13. Digital Competitiveness Ranking 2018 IMD World, https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/.
 • 14. Fajfer, P. (2011). Wdrożenie systemu informatycznego - korzyści płynące z użytkowania systemu ERP. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, 2(14), 71-83.
 • 15. Gajoszek, E. (2011). Narzędzia informatyczne wspierające innowacyjny łańcuch dostaw na przykładzie wdrożenia systemu ERP w międzynarodowej grupie firm. Logistyka, 2, 173-182.
 • 16. Konieczna, I. (2012). Rozwój koncepcji biznesowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyty Naukowe SGH w Warszawie, 116, 105-117.
 • 17. Mitręga, M. (2010). Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 237.
 • 18. Perechuda, K., i Sobińska, M. (red.) (2008). Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji "Difin".
 • 19. Podręcznik Oslo (2008). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: OECD i Eurostat, MNiSW.
 • 20. Raport Cyfrowa Polska. McKinsey & Company, Forbes Polska, 2016, www.mckinsey.pl.
 • 21. Santos, F.M., and Eisenhardt, K.M. (2005). Organizational Boundaries and Theories of Organization. Organization Science, 16, 5, 491-508.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542470

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.