PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 45 (1) Stan i wyzwania : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 121--140
Tytuł artykułu

Wiedza o sobie jako czynnik sprzyjający zarządzaniu czasem pracy i kreowaniu własnego wizerunku w kontekście zarządzania operacyjnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Knowledge of Oneself as a Factor Promoting Management of Operating Hours and Creation of One's Own Image in an Operational Management Context
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie operacyjne to codzienna realizacja zadań organizacji. O skuteczności i efektywności zarządzania operacyjnego organizacją w zdecydowanej mierze decydują menedżerowie operacyjni. Specjaliści ci, aby osiągnąć sukces w zarządzaniu, oprócz wiedzy koncepcyjnej, społecznej i technicznej - muszą posiadać także "wiedzę o sobie samym" i mieć świadomość posiadania takiej wiedzy. W niniejszym artykule podjęto próbę wskazania źródła "wiedzy o sobie samym". Jest nim wynik procesu poznawania i akceptowania siebie w zakresie trzech wymiarów, tj.: 1/psychologicznym (poznawanie prawdziwej swojej osobowości - potencjału i predyspozycji, zdolności, silnych i słabych stron oraz zalet i wad), 2/ zarządzania (poprzez analizowanie uzyskanych informacji o swojej kompetencji w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętnościach jej stosowania w zarządzaniu czasem pracy) i 3/wizerunkowym (poprzez analizowanie uzyskanych informacji o wartości swojego wizerunku w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętnościach jej stosowania przy kreowaniu swojego wizerunku w obszarze zarządzania, a w tym przypadku - zarządzania czasem pracy). Szczegółowa analiza wraz z oceną swoich postępowań i zachowań w przestrzeni tych trzech wymiarów daje pewną wiedzę o sobie. Wiedza ta jest czynnikiem, który sprzyja skutecznemu i efektywnemu zarządzaniu operacyjnemu (w tym przypadku zarządzaniu czasem pracy - jako jego bardzo istotny element) i kreowaniu rzeczywistego swojego wizerunku. (abstrakt oryginalny)
EN
Operational management refers to an everyday fulfilment of tasks of an organization. In large measure, about effectiveness and efficiency of an operational management of an organization determine operational managers. These specialists, to achieve success in management, apart from conceptual, social and technical knowledge - must also be in possession of "knowledge of oneself" and be aware of having such knowledge. In this paper, an attempt of indication of a source of "knowledge of oneself" has been made. It is the result of a process of getting to know and acceptance of oneself in the scope of three dimensions, i.e.: 1/ psychological (getting to know one's real self - potential and predisposition, abilities, strengths and weaknesses as well as virtues and faults), 2/ management (through conducting analysis of the acquired information about one's competence in the scope of theoretical knowledge and practical skills of its application in the management of operating hours) and 3/ image (through conducting analysis of acquired information about the value of one's image in the scope of theoretical knowledge and practical skills of its use in creation of one's own image in the scope of management, and in this case - the management of operating hours). A detailed analysis together with the assessment of one's own actions and behaviours in the area of these three dimensions gives some knowledge of oneself. This knowledge is a factor that promotes effective and efficient operational management (in this case in the management of operating hours-as its crucial element) and creation of one's real image. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Adamczyk J., Efektywność przedsiębiorstw sprywatyzowanych, AE, Kraków 1995.
 • [2] Adair J., Anatomia biznesu - zarządzanie czasem, Studio EMKA, Warszawa 2000.
 • [3] Andrzejewski P., Sztuka budowania wizerunku osób, firmy i instytucji, FORUM, Poznań 2003.
 • [4] Allen R., Fulton J., MENSA - Poznaj swoje zdolności, (tłum. Marcin Stopa), Świat Książki, Warszawa 2003.
 • [5] Aronson E., Akert Robin M., Wilson D. Tomothy, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2012.
 • [6] Bliss E. C., Jak gospodarować swoim czasem, Wyd. Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań 1992.
 • [7] Bronowicz M., Komunikacja wizerunkowa. Public relations, reklama, Branding, Wyd. ASTRUM, Wrocław 2015.
 • [8] Ćwik K., Organizacja pracy własnej i zarządzanie czasem, [https://docp layer.pl/16226211-Organizacja-pracy-wlasnej-i-zarzadzanie-czasem.html] - 12.07.2018.
 • [9] Dybińska E., Akceptacja siebie, [http://www.dybinska.pl/akceptacja-siebie. html] - 10.05.2018.
 • [10] Gilbert Daniel R., Stoner James A. F., Freeman Edward R., Kierowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • [11] [http://www.ogn.com.pl/osobowosc-czlowieka] - 08.04.2014.
 • [12] Imielski W., Osobowość, [http://www.psychologia.net.pl/slownik.php?level=- 1] - 10.07.2018.
 • [13] Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1998.
 • [14] Kowalczyk L., Mroczko F., (red.), Zarzadzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, Wałbrzych 2009.
 • [15] Król-Fijewska M., Stanowczo, łagodnie, bez lęku - czyli 13 wykładów o asertywności, INTRA, Warszawa 1993.
 • [16] Michoń F., Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
 • [17] Pickering P., Co zrobić, żeby jak najwięcej zrobić w ciągu dnia pracy, Amber, Warszawa 2002.
 • [18] Sampson E., Jak tworzyć własny wizerunek, Wyd. ABC, Warszawa 1996.
 • [19] Seiwert L.J., Zarządzanie czasem, AW. Placet, Warszawa 1998.
 • [20] Sęk H. (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, PWN, Warszawa 2012.
 • [21] Skowron-Mielnik B., Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Poznań 2001.
 • [22] Słownik Języka Polskiego, autoanaliza, [https://sjp.pl/autoanaliza] i [https:/ /sjp.pwn.pl/sjp/autoanaliza;2441967.htmlto] - 10.05.2018.
 • [23] Szaban J., Miękkie zarządzanie, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2003.
 • [24] Tracy B., Zarządzanie czasem, Muza S.A., Warszawa 2006.
 • [25] Waters D., Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa 2001.
 • [26] Wąsik-Wiszniewski M., Zarządzanie produkcją i usługami, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2010.
 • [27] Wójcik K., Public relations, Public Relations od A do Z, Placet, Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542572

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.