PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 45 (1) Stan i wyzwania : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 155--168
Tytuł artykułu

Dzielenie się wiedzą jako innowacja kreowania budżetu obywatelskiego wspierana przez technologię Web 2.0

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sharing Knowledge as an Innovation in Creating a Civic Budget Supported by the Web 2.0 Technology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiedza w społeczeństwie informacyjnym stanowi o jego rozwoju. Ludzie, którzy posiadają wiedzę stają się innowacyjni. Mogą kreować nowe rozwiązania, oferować produkty, usługi dla odbiorców. Jednak ludzie mają świadomość tego, że posiadana przez nich wiedza stanowi o ich wartości w gospodarce konkurencyjnej. Można zauważyć, że ludzie niechętnie dzielą się posiadaną wiedzą. Tradycyjne narzędzia stają się niewystarczające do tego, aby pozyskiwać od ludzi wiedzę. Należy wykorzystać inne narzędzia za pomocą, których ludzie będą starali się dzielić wiedzą. Wiedza ta pozwoli na stały rozwój gospodarki. W artykule zostanie omówiony problem dzielenia się wiedzą przez członków społeczeństwa informacyjnego poprzez narzędzia technologii Web 2.0 w obszarze budżetu obywatelskiego. Odbiorca, często nieświadomie, korzystając z tych narzędzi bardzo chętnie dzieli się wiedzą. Przykładem i jednocześnie fenomenem o charakterze społecznym może być korzystanie z portali społecznościowych czy udzielanie się na różnego rodzaju forach dyskusyjnych. Ludzie angażując się w rozwiązywanie problemów otoczenia w sposób nieświadomy dla nich dzielą się wiedzą. Z punktu widzenia organizacji tego typu zachowania ludzi mogą być dla nich inspiracją do działań o charakterze innowacyjnym. Innowacje będą pozwalały oferować odbiorcy to, czego on aktualnie potrzebuje, czasem nawet nie potrafiąc tego do końca wyartykułować. (abstrakt oryginalny)
EN
Knowledge in the information society determines its development. People who have knowledge become innovative. They can create new solutions, offer products and services for recipients. However, people are aware that their knowledge determines their value in a competitive economy. You can see that people are reluctant to share their knowledge. Traditional tools become insufficient to gain knowledge from people. Use other tools with which people will try to share knowledge. This knowledge will allow for constant development of the economy. The article will discuss the problem of knowledge sharing by members of the information society through the tools of Web 2.0 technology. The recipient, often unknowingly, using these tools very willingly shares knowledge. An example and at the same time a social phenomenon may be the use of social networks or sharing in various types of discussion forums. People are involved in solving the problems of the environment in an unconscious way for them to share their knowledge. From the point of view of organizing this type of behavior, people can be an inspiration for them to act in an innovative way. Innovations will allow the recipient to offer what he or she actually needs, sometimes not even able to articulate it. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Dohn K., 2016, Identyfikacja zakłóceń w procesie dzielenia się wiedzą na różnych poziomach łańcucha dostaw, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", Seria: "Organizacja i Zarządzanie", zeszyt 89, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • [2] Hauke K., 2016, Koncepcja zarządzania wiedzą 2.0 w kreowaniu zasobów informacyjnych przedsiębiorcy w: Pyplacz P., Dudek D. (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Determinanty rozwoju współczesnych organizacji, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 75-88.
 • [3] Ipe M., 2003, Knowledge Sharing in Organizations: A Conceptual Framework, "Human Resource Development Review", Volume: 2 issue: 4, page(s): 337- 359.
 • [4] Kożuch B., Lenart-Gansiniec R., 2016, Uwarunkowania skutecznego dzielenia się wiedzą na uczelni, "Zarządzanie publiczne", nr 4/36, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • [5] Łukasik P., Pietruszka-Ortyl A., 2017, Transfer wiedzy w ramach organizacji rozwijających obszary wiejskie, w: Krakowiak-Bal A., Łukasik P., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Ziemiańczyk U. (red.), Zarządzanie wiedzą w rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, s. 85-134.
 • [6] Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., 2002, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • [7] Tomaszewski M., 2011, Rozwój globalnej sieci komputerowej w kierunku WEB 3.0 [w:] R. Knosola (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Warszawa.
 • [8] Ujwary-Gil A., 2012, Identyfikowanie i klasyfikowanie barier zarządzania wiedzą, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 115, SGH, Warszawa.
 • [9] [www1] [https://www.wseip.edu.pl/dniw/images/pliki/pelne_teksty_ksiaze k/Marcin%20K%C5%82ak_M_Zarz_wiedza_w_przeds.pdf] - 16.03.2018.
 • [10] [www2] [http://www.wroclaw/wbo] - 18.10.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542592

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.