PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 526 Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku | 147--154
Tytuł artykułu

Koncepcje działań naprawczych w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Concepts of Corrective Actions in Primary Health Care in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest przegląd wybranych koncepcji działań naprawczych w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce. Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz stron internetowych prezentujących rozwiązania systemowe w zakresie wsparcia funkcjonowania POZ. Wymieniono koncepcje działań naprawczych stanowiące jednocześnie strategiczne cele dla rozwoju opieki podstawowej. Omówiono trzy wybrane propozycje działań naprawczych, będące, według autora opracowania, najpoważniejszymi wyzwaniami dla podstawowej opieki zdrowotnej. W kolejności zaprezentowano: koncepcję edukatora zdrowia, zintegrowaną opiekę zdrowotną oraz mapy potrzeb zdrowotnych. Wspomniane propozycje rozwiązań systemowych mają szanse na powodzenie pod warunkiem rzetelnego opracowania założeń każdej koncepcji w kontekście rzeczywistych potrzeb i oczekiwań starzejącego się polskiego społeczeństwa. Według specjalistów bowiem Polsce potrzebna jest zasadnicza zmiana w sektorze zdrowia polegająca na przejściu na model kładący większy nacisk na profilaktykę(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study is to review the selected concepts of corrective actions in primary health care in Poland. The research methodology is the analysis of literature and websites presenting system solutions to support the functioning of PHC. Concepts of corrective actions that are both strategic goals for the development of primary health care were mentioned. Three selected corrective action proposals were discussed, that, according to the author of the study, are the most important challenges for primary health care. The concept of health educator, Integrated Health Care and Health Needs Maps, were presented. These proposals of systemic solutions have a chance of success on condition that the assumptions of each concept will be worked out reliably in the context of the real needs and expectations of an aging Polish society. According to specialists, Poland needs a fundamental change in the health sector, which consists of switching to a model that places greater emphasis on prevention(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje rozwiązań systemowych, 2016, Zespół do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie POZ, Warszawa.
 • Cele projektu, 2017, Ministerstwo Zdrowia, http://www.mpz.mz.gov.pl/cele-projektu (3.10.2017).
 • Dragan A., 2011, Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Opracowania Tematyczne, OT-601, Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, Warszawa.
 • Grad T., 2017, Edukacja zdrowotna w promocji zdrowia, http://www.debata.dyrektorszkoly.pl/debaty/index.php?site=t7 (11.12.2017).
 • Hermanowski T., Rutkowski J., 2015, Zintegrowana opieka zdrowotna. Zarys problematyki, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej "Organizacja i Zarządzanie", z. 83, s. 225-233.
 • Kalbarczyk W.P., 2016, Koordynowana, czyli jaka?, http://www.medexpress.pl/koordynowana-czylijaka/64736 (2.10.2017).
 • Konopacka A., 2016, II Sympozjum "Zintegrowana Opieka Zdrowotna - integracja i koordynacja", Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 • Kowalska K., Kalbarczyk W.P., 2013, Koordynowana opieka zdrowotna. Doświadczenia międzynarodowe, propozycje dla Polski, Sprawne Państwo, Program EY, Warszawa.
 • Markiewicz M., 2017, W tworzeniu strategicznego dokumentu musi uczestniczyć wiele środowisk, Puls Medycyny, nr 18 (349), s. 4-6.
 • McDonald K.M., Sundaram V., Bravata D.M. i in., 2007, Closing the Quality Gap: A Critical Analysis of Quality Improvement Strategies, vol. 7, Care Coordination, Agency for Healthcare Research and Quality (US), Technical Reviews, no. 9.7.
 • Metody oceny i monitorowania stanu zdrowia populacji. Ocena potrzeb zdrowotnych, 2012, http://epidemiologia.sum.edu.pl/wp-content/uploads/2012/07/seminarium5.1.pdf (12.02.2018).
 • O Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, 2017, Ministerstwo Zdrowia, http://www.mpz.mz.gov.pl/o-bazie-analiz-systemowych-i-wdrozeniowych (3.10.2017).
 • O projekcie BASiW, 2017, Ministerstwo Zdrowia, http://www.mpz.mz.gov.pl/o-projekcie-basiw/(1.10.2017).
 • Opieka zintegrowana daje szersze spojrzenie na system, 2017, Rynek Zdrowia - służba zdrowia i medycyna: zarządzanie, finanse, polityka, http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Opieka-zintegrowana-daje-szersze-spojrzenie-na-system,169112,1.html (12.02.2018).
 • Opublikowaliśmy kolejne mapy potrzeb zdrowotnych, 2017, Ministerstwo Zdrowia, http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/opublikowalismy-kolejne-mapy-potrzeb-zdrowotnych-2 (16.02.2018).
 • Rezner A., Rezner W., Kosecka J., 2013, Edukator zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej jako szansa na podniesienie poziomu promocji zdrowia i profilaktyki w Polsce, Probl Hig Epidemiol, 94 (3), s. 407-412.
 • Rudawska I., 2011, Zintegrowana opieka zdrowotna - w poszukiwaniu poprawy efektywności, Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 3 (33), s. 140-152.
 • Rudawska I., 2014, Zintegrowana opieka zdrowotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Specjalność: edukator zdrowia, 2014, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, http://sum.edu.pl/39-wzp/1465-specjalnosc-edukator-zdrowia (3.10.2017).
 • Strzałkowska K., 2017, NRL o POZ, Gazeta Lekarska, nr 2.
 • Sulikowska L., 2017, Koordynacja daje oszczędności, Gazeta Lekarska, nr 7-8, s. 18-19.
 • Wiśniewska E., 2017, 10 strategicznych celów dla opieki podstawowej, http://www.agm-konsulting.pl/10-strategicznych-celow-dla-opieki-podstawowej (21.10.2017).
 • Zapaśnik A., Skłucki J., Tumasz J., Szynkiewicz P., Jędrzejczyk T., Popowski P., 2016, Koncepcja koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, http://www.ptpz.pl/images/publikacjePTPZ/koncepcja.pdf (14.02.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542666

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.