PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 4, cz. 2 Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku | 249--264
Tytuł artykułu

Konfiguracja sprawności według modelu Quinna i Rohrbaugha w organizacjach aspektowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Configuration of Efficiency according to the Quinn, Rohrbaugh Model in Aspect Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba konfiguracji sprawności w organizacjach aspektowych według modelu Quinna i Rohrbaugha. Znajdują się w nim również rozważania zmierzające do metodologicznego rozstrzygnięcia kwestii rozumienia samego pojęcia "wydajność" w odniesieniu do sądownictwa. Postrzega się je bowiem niezmiennie jako efektywność, co w przypadku organizacji szczególnego rodzaju, tj. organizacji aspektowej o zidentyfikowanych i wskazanych inherentnych cechach, wydaje się nieuzasadnione, a uznanie tego kryterium za globalne jest niemożliwe bez uwzględnienia uwarunkowań środowiska prawnego i ograniczeń historycznych [Marciano, Khalil 2012, ss. 72-82]. W artykule przedstawiono również istotę organizacji aspektowej w świetle badań dotyczących sprawności i efektywności jako podstawowych miar wydajności organizacji, a także dylematu: sprawność a efektywność. W zakończeniu zawarto wytyczne do konfiguracji sprawności organizacyjnej i operacyjnej w organizacjach aspektowych.(fragment tekstu)
EN
The aim of the article was to try to configure of efficiency in aspect organizations based on the Quinn, Rohrbaugh model. The scope of the article included considerations regarding attempts to methodologically resolve the issue of performance in the common judiciary, perceived invariably as effectiveness, which seems unjustified in the case of a special type of organization. The article refers to the essence of the aspect organization as a subject of research. There were also considerations regarding the dilemma between efficiency and effectiveness as the basic measures of organizational performance. The conclusion included guidelines for the configuration of organizational and operational efficiency of the aspect organizations.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Ambler T. (2003), Marketing: The Trouble with Finance, "Business Strategy Review", vol. 14, issue 3.
 • Blaik P. (1996), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Boć J. (2007), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław.
 • Cameron, K. (1986), Effectiveness as Paradox: Consensus and Conflict in Conceptions of Organizational Effectiveness, "Management Science", vol. 32, issue 5.
 • Campbell D.E., Kelly J.S. (1994), Trade-off Theory, "American Economic Review", vol. 84, issue 2.
 • Christopher M. (1998), Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Clark F.E. (1921), Criteria of Marketing Efficiency, "American Economic Review", vol. 11, no. 2.
 • Denrell J., Fang C., Winter S. (2003), The Economics of Strategic Opportunity, "Strategic Management Journal", vol. 24, issue 10.
 • Drucker P.F. (1955), Management Science and the Manager, "Management Science", vol. 1, no. 2.
 • Etzioni A. (1961), A Comparative Analysis of Complex Organizations: On Power, Involvement, and Their Correlates", Free Press of Glencoe, New York.
 • Ford D., Hakansson H. (2006), IMP: Some Things Achieved, Much More to Do, "European Journal of Marketing", vol. 40, no. 3/4.
 • Franks J., Mayer C., Renneboog L. (2001), Who Disciplines Management in Poorly Performing Companies?, "Journal of Financial Intermediation", vol. 10, issue 1.
 • Gaertner G.H., Ramnarayan S. (1983), Organizational Effectiveness: An Alternative Perspective, "Academy of Management Review", vol. 8, issue 1.
 • Heikkila J. (2002), From Supply to Demand Chain Management: Efficiency and Customer Satisfaction, "Journal of Operations Management", vol. 20, no. 6.
 • Hitt M.A. (1988), The Measuring of Organizational Effectiveness: Multiple Domains and Constituencies, "Management International Review", vol. 28, no. 2.
 • Kasprzak T. (red.) (2005), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa.
 • Keeley M. (1978), A Social Justice Approach to Organizational Effectiveness, "Administrative Science Quarterly", vol. 23.
 • Kosieradzka A. (2012), Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (2003), Dzieła wszystkie, t. 2, Prakseologia, Ossolineum, Warszawa.
 • Krawczyk S. (2001), Zarządzanie procesami logistycznymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Lewin A.Y., Minton J.W. (1986), Determining Organizational Effectiveness: Another Look and an Agenda for Research, "Management Science", vol. 32, no. 5.
 • Likert R. (1967), The Human Organization, McGraw-Hill, New York.
 • Mahoney T.A. (1988), Productivity Defined: The Relativity of Efficiency, Effectiveness and Change [w:] J.P. Campbell, R.J. Campbell & Associates (ed.), Productivity in Organizations: New Perspectives from Industrial and Organizational Psychology, Jossey-Bass, San Fracisco.
 • Marciano A., Khalil E.L. (2012), Optimization, Path Dependence and the Law: Can Judges Promote Efficiency?, "International Review of Law and Economics", vol. 32, issue 1.
 • Markides C., Charitou C. (2004), Competing with Dual Business Models: A Contingency Approach, "Academy of Management Executive", vol. 18, no. 3.
 • Markides C. (2001), Strategy as Balance: From Either-or to and, "Business Strategy Review", vol. 12, issue 3.
 • Mass N.J. (2005), The Relative Value of Growth, "Harvard Business Review", vol. 83, no. 4.
 • Moran P., Ghoshal S. (1999), Markets, Firms and the Process of Economic Development, "Academy of Management Review", vol. 24, no. 3.
 • Mouzas S. (2006), Efficiency versus Effectiveness in Business Networks, "Journal of Business Research", vol. 59, no. 10/11.
 • Myers S. (1999), Finance Theory and Financial Strategy [w:] Chew Jr. D.H (ed.), The New Corporate Finance, McGraw-Hill, New York.
 • Odlanicka-Poczobutt M. (2012), Logistics and the Process-Based Orientation, Carpathian Logistics Congress. CLC'2012, Jesenik, Czech Republic, November, 7th-9th 2012. Congress proceedings, VSB - Technical University Ostrava, Technical University in Kosice, AGH University of Science & Technology, Cracow, Poland Ostrava: Tanger.
 • Odlanicka-Poczobutt M. (2015), The Reform of the Common Judiciary in Poland - Annexation or Adaptation? [w:] A. Malina, R. Oczkowska, J. Kaczmarek (ed.), Knowledge, Economy, Society. Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków.
 • Odlanicka-Poczobutt M. (2016a), Inercja instytucjonalna a innowacyjne rozwiązania w sądach powszechnych w sprawach cywilnych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 89.
 • Odlanicka-Poczobutt M. (2016b), Modele procesów logistycznych w sądownictwie powszechnym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Odlanicka-Poczobutt M., Kulińska E. (2015a), Elektronicznie systemy zarządzania sprawami jako przykład dobrych praktyk, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 117.
 • Odlanicka-Poczobutt M., Kulińska E. (2015b), Kształtowanie struktury organizacyjnej sądów powszechnych zgodnie z podejściem procesowym w kierunku optymalnej etatyzacji jednostek sądowych [w:] B. Miłaszewicz (red.), Kształtowanie i doskonalenie procesów logistycznych - zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole.
 • Quinn R.E., Rohrbaugh J. (1983), A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis, "Management Science", vol. 29, issue 3.
 • Rooze E.J. (2010), Differentiated Use of Electronic Case Management Systems, "International Journal for Court Administration" [online], www.iaca.ws/files/ErwinRooze-ElecCaseMgmt.pdf, dostęp: 20.05.2018.
 • Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z. (2003), Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Wagner J.A., Schneider B. (1987), Legal Regulation and the Constraint of Constituency Satisfaction, "Journal of Management Studies", vol. 24, no. 5.
 • Waters D. (2001), Zarządzanie operacyjne, PWN, Warszawa.
 • Yuchtman E., Seashore S.E. (1967), System Resource Approach to Organizational Effectiveness, "American Sociological Review", vol. 32.
 • https://sjp.pwn.pl/sjp/konfiguracja;2564266.html, dostęp: 11.05.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542668

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.