PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 118 XL Jubileuszowe Śląskie Dni Organizacji Nowoczesność Przemysłu i Usług | 199--214
Tytuł artykułu

Zarządzanie twarde i zarządzanie pozytywne jako pomysły na zarządzanie

Warianty tytułu
Hard Management and Positive Management as an Idea for Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule scharakteryzowano zarządzanie twarde i zarządzanie pozytywne. Przyjęto, że są to specyficzne pomysły na zarządzanie. Wskazano założenia, na których oparte są oba pomysły. W przypadku zarządzania pozytywnego są to specyficzne założenia odnoszące się do ludzi i relacji między nimi a także relacji międzyorganizacyjnych. W przypadku zarządzania twardego jest to przede wszystkim neoliberalizm. Specyficzne cechy zarządzania pozytywnego określono na podstawie poglądów autorów mieszczących się w nurcie Positive Organizational Scholarship. Natomiast specyficzne cechy zarządzania twardego wskazano na podstawie badań prowadzonych w ramach Critical Management Studies. W artykule wskazano wybrane składniki omawianych pomysłów na zarządzanie. Na tej podstawie zarządzanie pozytywne zostało określone jako pomysł na zarządzanie charakteryzujący się niedorozwojem modeli i technik zarządzania. Natomiast zarządzanie twarde uznano za zharmonizowany pomysł na zarządzanie, cechujący się proporcjonalnością w stopniu rozwoju koncepcji, modeli i technik zarządzania. Na zakończenie wskazano, że specyficzny dla przedsiębiorstwa pomysł na zarządzanie może składać się ze składników zarządzania twardego i zarządzania pozytywnego, dobranych stosownie do wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article hard management and positive management have been characterized. It has been adopted that these are very particular ideas for management. Some assumptions have been indicated on which those ideas are based. In case of positive management these are distinctive assumptions relating to people and people-to-people relationships and also inter-organisational relations. In case of hard management this basis is neoliberalism mainly. Specific features of positive management have been determined on grounds of authors in movement Positive Organizational Scholarship' views. While specific features of hard management have been indicated according to research carried out as part of Critical Management Studies. In the article selected factors of discussed ideas on management have been pointed out. On that basis positive management has been named as an idea on management characterised by underdevelopment of management' models and techniques. While the hard management has been acknowledged to be a harmonised idea on management characterising by proportionality in level of development of concepts, models and management techniques. In conclusion it has been pointed out that a particular idea on management for a company may be composed of hard management and positive management' elements, selected appropriately to internal and external company's conditioning.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • 1. Cameron, K.S., Dutton, J.E., Quinn, R.E. (2003). An Introduction to Positive Organizational Scholarship. In. Cameron, K.S., Dutton, J.E., and Quinn, R.E. (eds.), Positive Organizational Scholarship. San Francisco: Berrett-Koehler, p. 3-13.
 • 2. Cameron, K., Mora, C., Leutscher, T., and Calarco, M. (2011). Effects of Positive Practices on Organizational Effectiveness, https://doi.org/10.1177/0021886310395514.
 • 3. Czekaj, J., i Ziębicki, B. (2013). Pozytywna nauka o organizacji na tle ewolucji teorii i koncepcji zarządzania. Organizacja i Kierowanie, 3.
 • 4. Dobrzyński, M. (2010). Ideologiczne i psychologiczne uwarunkowania kryzysu zarządzania. W: Dworzecki Z., i Nogalski B. (red.), Przełomy w zarządzaniu. Warszawa: TNOiK.
 • 5. Dobrzyński, M. (17.03.2014). Interes własny jako misja. Przegląd Tygodniowy.
 • 6. Dyer, J.H., Singh, H. (1998). Interorganizational Competitive Advantage. The Academy of Management Review, 23, 4.
 • 7. Glińska-Neweś, A. (2017). Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • 8. Gulski, B. (2017). Zjawisko zawłaszczania wartości a zachowania obronne przedsiębiorstw. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • 9. Jagoda, H. (1999). Nowe koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe. Przegląd Organizacji, 1.
 • 10. Koźmiński, A.K., i Obłój K. (1989). Zarys teorii równowagi organizacyjnej. Warszawa: PWE.
 • 11. Lichtarski, J. (2001). Koncepcja zarządzania czy funkcje przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, 9.
 • 12. Lisiński, M. (2010). Model formułowania współczesnej koncepcji zarządzania. W: Lachiewicz S., i Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • 13. Masłyk-Musiał, E. (1996). Zarządzanie zmianami w firmie. Warszawa: Centrum Informacji Menedżera.
 • 14. Obłój, K. (2008). Zarządzanie na krawędzi chaosu - o odpowiedzialności teorii zarządzania. Przegląd Organizacji, 11.
 • 15. Perechuda, K. (2000). Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Warszawa: Placet.
 • 16. Schopenhauer, A. (2002-2010). Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Alma-Press.
 • 17. Schyns, B., and Schilling, J. (2013). How bad are the effects of bad leaders? A meta-analysis of destructive leadership and its outcomes. The Leadership Quarterly, 24(1).
 • 18. Secretan, L.H.K. (1997). Reclaiming higher ground. Toronto: MacMillan Canada.
 • 19. Stańczyk-Hugiet, E. (2012). Paradygmat relacji - czy nowa jakość w zarządzaniu?, Studia i Prace Kolegium Zarządzania, 116.
 • 20. Sułkowski, Ł. (2007). Awangarda feministyczna w naukach o zarządzaniu - refleksje maskulinistyczne. Współczesne Zarządzanie, 3.
 • 21. Szarfenberg, R. (2015). Minimalny dochód gwarantowany (MDG), bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP), płaca minimalna (PM) - krótkie wprowadzenie. http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/mdg_bdp_pm.pdf.
 • 22. Zawadzki, M. (2014). Nurt krytyczny w zarządzaniu. Kultura, edukacja, teoria. Warszawa: Sedno Wydawnictwo Akademickie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542724

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.