PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 123 Interdyscyplinarne ujęcia rozwoju | 511--526
Tytuł artykułu

Wizerunek społeczny młodzieży jako odzwierciedlenie rzeczywistości paradoksalnej - ujęcie teoretyczne

Autorzy
Warianty tytułu
Social Image of Youth as a Reflection of the Paradoxal Reality - Theoretical View
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono istotę i charakterystykę młodzieży, w tym młodzieży akademickiej, a także osobliwości badania jej wizerunku społecznego. Opisano koncepcję człowieka paradoksalnego Zh. Toszczenka oraz pokazano, że obraz społeczny młodzieży studenckiej jest wyrażeniem rzeczywistości paradoksalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the essence and characteristics of young people, including academic youth, as well as the peculiarities of studying its social image. The concept of the man of the paradoxal Zh. Toshchenko is described and it is shown that the social image of student youth is an expression of a paradoxal reality.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Akademia Pomorska w Słupsku
Bibliografia
 • 1. Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • 2. Britt, S.H. (1971). Psychological Principles of the Corporate Imagery-Mix. Some of the Guesswork Can be Overcome, Business Horizons No. 1, 14(3). DOI: 10.1016/0007-6813(71)90118-2.
 • 3. Budzyński, W. (2003). Wizerunek firmy: kreowanie, zarządzanie, efekty. Warszawa.
 • 4. Chałas, K. (red.), (2006). Młodzież jakiej nie znacie. Seria A. Moją młodość buduję potęgą dobra, Sandomierz.
 • 5. Chałas, K. (red.), (2007). Młodzież jakiej nie znacie. Seria B. W młodzieńczym życiu mam swoje Westerplatte i bardzo go bronię, Sandomierz.
 • 6. Chałas, K. (red.), (2008). Młodzież jakiej nie znacie. Seria C. Wymagam od siebie, mimo że inni ode mnie nie wymagają, Sandomierz.
 • 7. Chałas, K. (red.), (2009). Młodzież jakiej nie znacie. Seria D. w mojej młodości wzrastam w latach, mądrości i łasce, Sandomierz.
 • 8. Chałas, K. (red.), (2010). Młodzież jakiej nie znacie. Seria E. W młodzieńczym życiu staram się być solą ziemi i światłością świata, Sandomierz.
 • 9. Chałas, K. (red.), (2017). Młodzież jakiej nie znacie, seria B. Wzory osobowe godne do naśladowania, Lublin: Polihymnia.
 • 10. Cybal-Michalska, A. (2006). Rozwój autentycznego ,,Ja" - elastyczne i otwarte formy jednostkowej identyfikacji, [w:] A. Cybal-Michalska (red.), Jednostka, społeczeństwo i edukacja w globalnym świecie, Leszno-Poznań.
 • 11. Czaplińska, P. (2015). Strategia budowania wizerunku osób znanych, [w:] A. Grzegorczyk (red.), Perswazyjne wykorzystanie wizerunku osób znanych. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu.
 • 12. Dąbrowski, T. J. (2013). Rola mediów w kształtowaniu wizerunku. Marketing i Rynek nr 9.
 • 13. de Tchorzewski, A. M. (2006). Zagrożenia współczesnych rodzin polskich, [w:] E. Trafiałek (red.), Nowe zadania polityki społecznej. Patologie i dysfunkcje wybranych obszarów życia społecznego. Tarnobrzeg: PWSzZ.
 • 14. Garbula, J., Kowalik-Olubińska, M. (2012) Konstruowanie obrazu dzieciństwa w perspektywie psychologicznej i socjokulturowej. Przegląd Pedagogiczny nr 1.
 • 15. Gerlach, R. (2014). Edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych. Przegląd Pedagogiczny, nr 2.
 • 16. Griese, H. M. (1996). Socjologiczne teorie młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • 17. Griswold, W. (2013). Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, tłum. P.Tamanek. Warszawa: PWN.
 • 18. Jenks, C. (2008). Socjologiczne konstrukty dzieciństwa, [w:] M.J. Kehily (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • 19. Kampschulte, A. (2005). Jugend und Musik. Eine Untersuchung zur musikalischen Geschmacksbildung Jugendlicher. Unter besonderer Berücksichtigung des Aspekts ´Musik und Gewalt´, Examensarbeit. (2017.11.07). Available online http://www.grin.com/de/e-book/40079/jugend-und-musik-eine-untersuchung-zur-musikalischen-geschmacksbildung.
 • 20. Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability 2014. Eurydice Report. European Commission/EACEA/Eurydice. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. (2017.12.22). Available online http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2015/01/165EN.pdf,
 • 21. Niezgoda, M. (2014). Młodzież. Kłopotliwa kategoria socjologiczna. "Jagiellońskie Studia Socjologiczne" nr 1.
 • 22. Ociepka, B. (2002). Public relations w teorii komunikacji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 23. Ociepka, B. (2003). Public relations w teorii i praktyce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • 24. Ossowska, M. (1986). Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Warszawa: PWN.
 • 25. Pająk, J. (2007). Młodzież studencka jako kategoria socjologiczna. Zeszyt Naukowy WSZ w Częstochowie.
 • 26. Sampson, E. (1996). Jak tworzyć własny wizerunek. Warszawa: Wyd. ABC.
 • 27. Sochocki, M.J. (2004). Kosmologia subkultur i profilaktyki. Remedium, nr 2 (132).
 • 28. Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa: PWN.
 • 29. Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe - 2016. Eurydice Background Report to the Education and Training Monitor 2016. Eurydice Report. European Commission/EACEA/Eurydice, 2016. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. (2017.12.11). Available online https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/77053757-aa43-11e6-aab7-01aa75ed71a1/language-en
 • 30. Szafraniec, K. Portret młodzieży polskiej wsi. (Dostęp: 2017.11.15). http://slideplayer.pl/slide/831695/.
 • 31. Szczepański, M.S. (1992). Pokusy nowoczesności. Polskie dylematy rozwojowe, Katowice: AMP.
 • 32. Wrzesień, W. (2015). Pokoleniowość współczesnej polskiej młodzieży. Władza sądzeni nr 7. Współczesna młodzież. (dostęp: 15.04.2018). http://wladzasadzenia.pl/nr/7-2015/
 • 33. Zielińska, M. (2001). Ochronna funkcja wspólnot. Przyczynek do badań nad jakością życia młodzieży, [w:] A. Wachowiak (red.), Jak żyć?, Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora.
 • 34. Вишневский, Ю.Р., Шапко, В.Т. (2006). Парадоксальный молодой человек. СОЦИС №6.
 • 35. Горшков, М.К., Шереги, Ф.Э. (2010). Молодежь России: социологический портрет. Москва: ЦСПиМ.
 • 36. Иконникова, С.Н. (1974). Молодежь: социологический и социально-психологический анализ. Ленинград: ЛГУ.
 • 37. Кочанов, Ю., Шматко, Н. (1990). Молодежь и лидер: социально-психологический портрет. Москва.
 • 38. Луков, В. А., Забара, А. Л., Волков Е. П. (1999). Поведение военнослужащего: норма и отклонение. Москва: Социум.
 • 39. Мнацаканян, М.О. (2006). Парадоксальный человек в парадоксальном обществе. СОЦИС, № 6.
 • 40. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. (1995). Толковый словарь русского языка. 3-е изд-е. Москва: АЗЪ.
 • 41. Сурина, И. (1999). Ценности. Ценностные ориентации. Ценностное пространство. Москва: Социум.
 • 42. Сурина, И., Гайсанов, К. (2012). Cоциальный облик современной молодежи: сущность и характеристики. Социально-педагогические проблемы детей и молодежи. Вып.8, ч.1. Ростов-на- Дону: ПИ ФГАОУ ВПО "Южный федеральный университет".
 • 43. Тощенко, Ж.Т. (2001). Парадоксальный человек. Москва: Гардарики.
 • 44. Тощенко, Ж.Т. (2006). Парадоксальный человек: феномен общественного сознания и социальной практики. Вестник Российской Академи Наук, том 76, № 8.
 • 45. Тощенко, Ж.Т. (2008). Парадоксальный человек, 2-е изд. Москва: ЮНИТИ-ДАНА
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542778

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.