PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 123 Interdyscyplinarne ujęcia rozwoju | 551--569
Tytuł artykułu

Młodzi - elastyczni? Młodzież akademicka o swoich kompetencjach i pracy w świetle wyników badań empirycznych

Warianty tytułu
Youth - Flexible? Academic Youth about Their Competences and Work on the Results of Empirical Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza wyników badań eksploracyjnych wśród studentów na temat rozwijania ich kompetencji oraz stosunku do pracy w kontekście elastyczności oczekiwanej od pracodawców. Elastyczność została zoperacjonalizowana przez cechy, których poszukiwano w przekonaniach młodzieży akademickiej. Tłem dla wyników badań jest nowoczesność oraz oczekiwania pracodawców wobec kandydatów i pracowników.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of the article is the analysis of the results of exploratory research among students on the development of their competences and attitude to work in the context of the flexibility expected from employers. The background for the results of research is the modernity and expectations of employers towards candidates and employees.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka, Warszawa: Scholar.
 • 2. Bokszański, Z. (2007). Indywidualizm a zmiana społeczna. Polacy wobec nowoczesności - raport z badań, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 3. Giddens, A. (2006). Nowoczesność i tożsamość, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 4. Krzysztofek K., and Szczepański, M. S. (2002). Zrozumieć rozwój od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • 5. Mariański, J. (2010). Religie w społeczeństwie ponowoczesnym, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • 6. Piwowarski, W. (1996). Socjologia religii, Lublin: Redakcja Wydawnicza KUL.
 • 7. Sennet, R. (2006). Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawa: Muza.
 • 8. Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • 9. Toffler, A. (1970). Future Schock, New York: Random House.
 • 10. Wrzesień, W. (2013). Krótka historia młodzieżowej subkulturowości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 11. Adamski, F. (2009). Tożsamość religijna w społeczeństwie pluralistycznym. In L. Dyczewski, and D. Wadowski (Eds.), Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, (pp. 305-314). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • 12. Inkeles, A., and Smith, D. N. (1984). W stronę definicji człowieka nowoczesnego. In J. Kurczewska, and J. Szacki (Eds.), Tradycja i nowoczesność, (pp. 432-465). Warszawa: Czytelnik.
 • 13. Inkeles, A. (1984). Nowoczesność indywidualna - problemy i nieporozumienia. In J. Kurczewska, and J. Szacki J. (Eds.), Tradycja i nowoczesność, (pp. 466-508).Warszawa: Czytelnik,
 • 14. Striker, M. (2011). Współczesny rynek pracy a oczekiwania pokolenia Y wobec zatrudnienia - wyniki badań empirycznych. In M. Gableta, and A. Pietroń-Pyszczek (Eds.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, (pp. 30-38).Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • 15. Szafraniec, K. (2008). Potencjał młodzieżowego buntu - uwarunkowania i funkcje społeczne. In K. Szafraniec (Eds.), Młodość i oświata za burtą przemian, (pp. 12-35).Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • 16. Wawrzonek A. (2014). Młodzi dorośli wobec zmian na rynku pracy. In E. Giermanowska, J. Kotzian (Eds.), Zapotrzebowanie rynku pracy na współczesne i ginące zawody w perspektywie kształcenia młodzieży, (pp. 305-320). Warszawa: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna.
 • 17. Górniak, J. (Eds.) (2015). Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015, Warszawa - Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Retrived from https://www.parp.gov.pl/images/PARP_ publications/pdf/polski rynek pracy ok.pdf.
 • 18. GUS (2017a). Aktywność Ekonomiczna Ludności IV kwartał 2016 r., Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • 19. GUS (2017b). Aktywność Ekonomiczna Ludności II kwartał 2017 r., Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • 20. Jelonek M., Szklarczyk D., Balcerzak-Raczyńska A. (2012). Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra. Raport z analizy kierunków kształcenia na poziomie ponad-gimnazjalnym i wyższym wzbogacony wynikami badań pracodawców realizowanymi w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Retrived from https://www.careers.uni.wroc.pl/ media/uploads/RAPORT4_1_.pdf.
 • 21. Mascherini, M. et all (2012). NEETs. Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrived from https://www.eurofound.europa.eu/sites/ default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1254en.pdf.
 • 22. MPiPS (2016), Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2016 roku, Warszawa: MPiSP. Retrived from https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy-osob-mlodych/rok-2016/.
 • 23. Borkowska S. (2010). Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, Acta Universitatis Lodziensis. Foli oeconomica, vol. 240, s. 5-44.
 • 24. Inagami, T. (1998/1999). The End of Classic Model of Labor Law and Post-Fordism, Comparative Labor Law and Policy Journal 20, p. 691-701. Retrived from https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/cllpj20&div=1&src=home
 • 25. Kośmicki, E. (2004). Humanistyczny wymiar globalizacji, Dziś. Przegląd Społeczny, vol. 1(160), 24-39.
 • 26. Lipińska-Grobelny, A. (2013), Pracownik Portfolio - analiza współczesnej wieloetatowości, Organizacja i kierowanie, vol. 2(155), pp.133-143.
 • 27. Orczyk, J. (2017). Indywidualizacja i elastyczność. Nowa cywilizacja pracy?, Polityka społeczna, vol. 8, 3-9.
 • 28. Szafraniec, K. (2014). W oczekiwaniu na bunt młodych, Rocznik Lubuski, vol. 40(2a), 57- 71.
 • 29. Wilsz, J. (2016). Elastyczność - cecha pożądana u uczestników rynku pracy w dobie globalizacji, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, vol. 257, 145-158.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542802

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.