PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 117 Zarządzanie współczesną organizacją | 531--546
Tytuł artykułu

Migracje zarobkowe Ukraińców do Polski a zasady zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Labour Migration of Ukrainians to Poland and Principles of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zjawisko migracji w tym zarobkowych do krajów UE rośnie w szybkim tempie. Migranci zarobkowi korzystają z ciągle modernizowanych rozwiązań prawnych umożliwiających im pracę na terenie państw UE. Do Polski przyjeżdżają głównie obywatele Ukrainy, zapełniają lukę na rynku pracy oraz w zakresie usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Autorka przytacza ilustrację statystyczną zjawiska oraz omawia efekty dla polskiej gospodarki oraz formułuje postulaty dotyczące polityki społecznej wobec migrantów zarobkowych w Polsce. Ich realizacja wpisuje się w założenia zrównoważonego rozwoju umożliwiające ewolucję społeczeństwa i wzrost gospodarczy kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The phenomenon of migration, including labour migration, to EU countries, has been growing rapidly. Migrants who go abroad for financial reasons, benefit from constantly-modernised legal solutions enabling them to work in EU countries. Poland is mainly visited by Ukrainian citizens, who fill a gap in the labour market and who take advantage of Poland's higher education services. The author of this article provides a statistical illustration of the phenomenon, discusses its effects on the Polish economy and proposes ways of developing social policy towards migrant workers in Poland. The realisation of these would fit into assumptions of sustainable development, allowing for the evolution of society and the economic growth of the country. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • 1. Beck K., Gawrońska-Nowak B., Schabek T.: Polski rynek pracy a imigracja. Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, http://i-see.org.pl.
 • 2. Chmielewska I., Dobroczek G., Puzynkiewicz J.: Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce - raport z badania, https://www.nbp.pl.
 • 3. Frelak J.: Praca Ukraińców w Polsce - rekomendacje dla polityki migracyjnej. "Analizy i Opinie", nr 38. Instytut Spraw Publicznych, 2005, http://www.isp.org.pl.
 • 4. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski 2004-2015 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci.
 • 5. Kuzior A.: Człowiek jako racjonalny podmiot działań w świetle założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju. "Problemy Ekorozwoju", Vol. 1, No. 2. Politechnika Lubelska, 2006, s. 67-72.
 • 6. Markowski K.: Ekonomiczne aspekty migracji, [w:] Zięba M.S. (red.): Migracja, wyzwanie XXI wieku. Lublin 2008.
 • 7. Papuziński A.: Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju - wprowadzenie. "Problemy Ekorozwoju", Vol. 1, No. 2. Politechnika Lubelska, 2006, s. 25-32.
 • 8. Piontek B.: Teoretyczny model rozwoju zrównoważonego i trwałego. "Problemy Ekologii", R5(3), 2001, s. 109.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, DzU. z 2016 r., poz. 1453.
 • 10. Sasnal P.: Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej. PISM, Warszawa 2015.
 • 11. Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków. Badanie modułowe Bael, 2014, źródło badania GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy.
 • 12. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, DzU. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.
 • 13. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 56 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania dokumentu "Polityka migracyjna Polski", Dz. Urz. MSWiA z 15 grudnia 2016.
 • 14. https://udsc.gov.pl.
 • 15. https://www.obserwatorfinansowy.pl.
 • 16. http://www.migrant.info.pl.
 • 17. http://www.newsweek.pl/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542818

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.