PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 45 (1) Stan i wyzwania : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 235--248
Tytuł artykułu

Dźwignia operacyjna jako mechanizm kontroli optymalnej struktury kosztów operacyjnych w podmiocie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Operational Leverage as a Control Mechanism for Optimal Operating Costs Structure of an Entity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dźwignia operacyjna wyraża wspomaganie finansowe przedsiębiorstwa za pośrednictwem długów, które partycypują w generowaniu kosztów stałych przedsiębiorstwa36, mierząc ryzyko spowodowane zmianami struktury kosztów. W tym kontekście dźwignia operacyjna bada "podatność" zysku operacyjnego na fluktuacje rozmiarów sprzedaży, w zależności od wysokości kosztów stałych i zmiennych w przedsiębiorstwie. Zjawisko to określane jest mianem dźwigni operacyjnej, a siłę jego oddziaływania na poziom wyniku ze sprzedaży określa stopień dźwigni operacyjnej DOL (ang. degree of operating leverage). Celem publikacji jest przedstawienie zasad budowy wskaźnika dźwigni operacyjnej, w oparciu o odpowiednio skonstruowany rachunek kosztów zmiennych ex ante. Główna teza artykułu opiera się na rozumowaniu, iż wahania wielkości omawianego miernika odzwierciedlają zmiany ryzyka prowadzenia działalności operacyjnej, a na poziom dźwigni, obok struktury kosztów, wpływają do pewnego stopnia osiągane przychody ze sprzedaży. (abstrakt oryginalny)
EN
An operating leverage expresses a company's financial support through debts that participate in generating fixed costs, measuring risk caused by changes in the cost structure. In this context, the operational leverage examines the "susceptibility" of earnings before interests and taxes to fluctuations in sales, depending on the mix of fixed and variable costs of an enterprise. This phenomenon is referred to as the operational leverage, and the strength of its impact on the amount of earnings before interests and taxes is described by the degree of operating leverage. The purpose of the publication is to present principles for building the operational leverage ratio, on the basis of a properly prepared projected income statement within the framework of variable cost accounting system. The main thesis of the paper is based on the reasoning that fluctuations in the size of the aforementioned measure reflect changes in the risk of operating activities, and the level of operational leverage is influenced beside the cost structure to some extent by revenues achieved. (original abstract)
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
  • [1] Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 1998.
  • [2] Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1994.
  • [3] Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000
  • [4] Gierusz J., Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk 2005.
  • [5] [https://www.lentex.pl/relacje-inwestorskie/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171542848

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.