PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 50--55
Tytuł artykułu

Uznanie niewłaściwe w świetle zmian Kodeksu cywilnego

Warianty tytułu
Implied Acknowledgement in the Light of Amendments to the Civil Code
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono pokrótce jedną z instytucji przerywających na podstawie art. 123 § 1 k.c. bieg przedawnienia, tj. uznanie niewłaściwe roszczenia. Zarysowano kontrowersje dotyczące charakteru prawnego tego rodzaju uznania roszczenia, w tym poglądy dotyczące jego kwalifikacji jako oświadczenia woli, przejawu woli albo oświadczenia wiedzy. Analizie poddano kwestię odpowiedniego stosowania do uznania niewłaściwego przepisów o oświadczeniach woli i czynnościach prawnych oraz wpływ zmian Kodeksu cywilnego, w tym wprowadzenia art. 651 k.c. przewidującego odpowiednie stosowanie przepisów o oświadczeniach woli do innych oświadczeń, na tę kwestię. Szczególny nacisk został położony na zagadnienie uznania niewłaściwego roszczenia przez osobę prawną w kontekście stosowania bądź nie zasad reprezentacji i wyróżnienia osób, których działanie może stanowić uznanie niewłaściwe roszczenia przypisane dłużnikowi będącemu osobą prawną.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents, in a concise manner, one of the mechanisms that interrupt - pursuant to Article 123(1) of the Civil Code - the running of the period of limitation, namely implied acknowledgement of a debt. The controversies concerning the legal character of this kind of acknowledgement of a debt are outlined, together with the views how it should be classified: as a declarations of intention, a manifestation of intention, or a declaration of knowledge. There is an analysis of the application mutatis mutandis to implied acknowledgement of the provisions on declarations of intention and juridical acts, as well as the consequences for this issue of amendments to the Civil Code, including the insertion of Article 651 of the Civil Code, which provides for application mutatis mutandis of provisions on declarations of intention to other declarations. Special emphasis was put on the issue of implied acknowledgement of a debt by a legal person in the context of application or otherwise of the rules of representation and on distinguishing the persons who actions may be tantamount to implied acknowledgement of a debt allegedly given by a debtor being a legal person.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
50--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Brzozowski A. [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz do art. 1-44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.
 • Deneka M., Niewłaściwe uznanie roszczenia jako okoliczność powodująca przerwę biegu przedawnienia [w:] Profesor Aleksander Wolter w 105. rocznicę urodzin, red. M. Grochowski, Lublin 2010.
 • Gorczyński G. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna (art. 1-125), red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018.
 • Grykiel J. [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1-44911, red. M. Gutowski, Warszawa 2016.
 • Kordasiewicz B., Problematyka dawności [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne - część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008.
 • Longchamps de Bérier R., Polskie prawo cywilne. Zobowiązania, Lwów 1939, wydanie anastatyczne, Poznań 1999.
 • Machnikowski P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017.
 • Mataczyński M., Saczywko M. [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1-44911, red. M. Gutowski, Warszawa 2016.
 • Naworski J.P., Problematyka przerwy biegu przedawnienia na skutek uznania niewłaściwego przez dłużnika będącego osobą prawną, cz. 2, "Monitor Prawniczy" 19/2004.
 • Niedośpiał M., Glosa do wyroku SA w Szczecinie z 17.02.2005 r., I ACa 13/05, OSA 2009/1.
 • Niedośpiał M., Glosa do wyroku SA w Szczecinie z 17.02.2005 r., I ACa 13/05, s. 88-89.
 • Pałdyna T., Przedawnienie w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2012.
 • Pyziak-Szafnicka M. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, red. M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, Warszawa 2014.
 • Pyziak-Szafnicka M., Uznanie długu, Warszawa 1996.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017.
 • Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2009.
 • Rudnicki S., Trzaskowski R. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna, red. J. Gudowski, Warszawa 2014.
 • Sobolewski P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99), red. K. Osajda, Warszawa 2017.
 • Sporek F. [w:] A. Stępień-Sporek, F. Sporek, Przedawnienie i terminy zawite, Warszawa 2009.
 • Stępień-Sporek A., Kilka uwag o uznaniu niewłaściwym, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2010, t. XIV.
 • Szpunar A., Wpływ uznania roszczenia na bieg przedawnienia, "Nowe Prawo" 1937/7-8.
 • Wilejczyk M., Zagadnienia etyczne części ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 2014.
 • Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2018.
 • Wolter A., Uznanie roszczenia a przedawnienie i terminy zawite, "Nowe Prawo" 1960/11.
 • Wójcik S., Zagadnienia etyczne przedawnienia roszczeń [w:] Z zagadnień cywilnego prawa materialnego i procesowego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora J. Ignatowicza, red. M. Sawczuk, Lublin 1988.
 • Zakrzewski P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna (art. 1-125), red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543006

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.