PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 117 Zarządzanie współczesną organizacją | 643--660
Tytuł artykułu

Rzeczoznawca i jego rola w ochronie konsumenta

Warianty tytułu
Expert and His Role for the Protection of the Consumer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z problematyką rzeczoznawstwa w kontekście zawodów zaufania publicznego oraz przepisów dotyczących zawodów regulowanych. W szczególności skupiono się na rzeczoznawcach oceniających jakość wyrobów, z których najczęściej korzystają konsumenci. Dokonano analizy list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług udostępnianych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Jednym z celów artykułu jest propozycja ujednolicenia danych udostępnianych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej w celu zwiększenia czytelności i spójności informacji przekazywanych konsumentom. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issues associated with expert opinions in the context of public trust professions and provisions of law relating to regulated occupations. In particular, it focuses on appraisers or experts evaluating the quality of the products most commonly used by consumers. The official lists of appraisers for the quality of products and services kept by the Provincial Inspectorates of the Trade Inspection have been analyzed. Several suggestions on how to standardize the data available for consumers, in order to enhance readability and consistency of information, have been put forward. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Adamski M.: Rząd za deregulacją kolejnych 91 zawodów. "Rzeczpospolita", 26.06.2013, http://prawo.rp.pl/artykul/1023379.html, 10.12.2016.
 • 2. Deregulacja dostępu do zawodów, http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow, 20.02.2017.
 • 3. Doroszewski W. (red.): Słownik języka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/rzeczo znawca.html, 10.04.2017.
 • 4. Dziedzic A.: Zadania biegłego z zakresu BHP przy sporządzaniu opinii w sprawach karnych. "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka", nr 1, 2012.
 • 5. Gumułka R.: System kontroli jakości usług biegłego rewidenta na tle innych zawodów regulowanych. "Problemy Jakości" , nr 2, 2016.
 • 6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczoznawca, 10.03.2017.
 • 7. Jedynak A.: Kwalifikacje zawodowe, 2012, http://www.ijhar-s.gov.pl/zawody-regulo wane.html, 12.11.2016.
 • 8. Kalak J.: Obowiązki biegłego w sprawach wodociągowych i kanalizacyjnych linii przesyłowych. "Forum Eksploatatora", nr 4(79), 2015.
 • 9. Kasprzak K.: Biegli z zakresu ochrony środowiska z listy wojewody. "Przegląd Komunalny", nr 5, 2000.
 • 10. Kodeks etyki zawodowej rzeczoznawcy samochodowego. Krajowe Porozumienie Stowa-rzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych, Warszawa 2009, http://www.rzeczoznawcy. com.pl/attachments/078_kodeks_etyki_zawodowej.pdf, 11.06.2016.
 • 11. Korzeniewski W.: Czy rzeczoznawcy budowlani mogą zapewnić wyższą jakość sprawdzania projektów budowlanych? "Wiadomości Projektanta Budownictwa", nr 5. Izba Projektowania Budowlanego, 2006.
 • 12. Lista rzeczoznawców samochodowych, 2016, http://mib.bip.gov.pl/rejestry/lista-rzeczo znawcow-samochodowych.html, 20.06.2016.
 • 13. Markowski A. (red.): Wielki słownik poprawnej polszczyzny. PWN, Warszawa 2010.
 • 14. Mikułowska H.: Ekspert, [w:] Duda I. (red.): Słownik pojęć towaroznawczych. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1995.
 • 15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Dz.U. 2005, nr 187, poz. 1577, z późn. zmianami.
 • 16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Dz.U. 2009, nr 69, poz. 598.
 • 17. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług, Dz.U. 2001, nr 85, poz. 931.
 • 18. Rychter S.: Leksykon podstawowych pojęć z zakresu jakości wyrobów, [w:] Szymczak J. (red.): Program Resortowy RP-BP III 41 Program 05.1, Temat 05.1.1. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1988.
 • 19. Rządowy projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawie-dliwości, 2013, https://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,5106,10,ii-transza-deregu lacji-przyjeta-przez-rzad.html, 13.02.2017.
 • 20. Smarż J.: Rola rzeczoznawcy budowlanego w budownictwie a zakres wymaganych kwalifikacji. "Instal", nr 2, 2013.
 • 21. Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej w 2014 roku. Warszawa 2015, www.uokik.gov.pl, 12.09.2017.
 • 22. Szałkiewicz Ł., Czesak A., Żurowski S.: Dobry słownik, https://dobryslownik.pl/slowo/ rzeczoznawca/50291/1/169863/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543078

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.