PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 (51) | 183--195
Tytuł artykułu

Rynek pracy nauczycieli w warunkach reformy edukacji

Warianty tytułu
The Teachers' Work Market in Conditions of Education Reform
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem artykułu jest analiza zmian zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 w porównaniu z rokiem szkolnym 2005/2006 na skutek wprowadzenia nowej reformy edukacji, jak również zmian demograficznych zachodzących w Polsce. W opracowaniu przedstawiono bieżącą sytuację nauczycieli na rynku pracy. Wskazano na zmiany demograficzne, które wymuszają na polskim systemie oświaty liczne procesy dostosowawcze, zwłaszcza w kontekście liczby szkół oraz liczby etatów nauczycielskich. Nauczyciel jest nie tylko pedagogiem, ale także pracownikiem, który w ciągły sposób podnosi i uzupełnia swoje kwalifikacje zawodowe, aby przystosować się do zmiennych wymagań rynku pracy. Ukończone studia pedagogiczne oraz długoletnia kariera zawodowa nie zapewniają już stabilności zatrudnienia. Destabilizacja sektora edukacji, która nastąpiła w wyniku wprowadzenia reformy, sprawia, że nauczyciele nie mogą się czuć bezpiecznie na swoich stanowiskach. Proponowane w reformie zmiany ograniczyły też dotychczasowe przywileje nauczycieli. Skutki reformy, które są rozłożone w czasie, będzie można ocenić dopiero, kiedy szkoły zaczną funkcjonować w nowej strukturze. Artykuł stanowi wkład do badań i debaty nad skutkami reformy edukacji w Polsce, które są rozłożone w czasie.(abstrakt autora)
EN
The main purpose of the article is to analyze the changes in teachers' employment in the school year 2016/2017 compared to the school year 2005/2006 as a result of the introduction of a new education reform as well as demographic changes taking place in Poland. The article presents the current situation of teachers on the labour market. Demographic changes were pointed out, which force the Polish educational system to undergo numerous adaptation processes, especially in the context of the number of schools and the number of teaching positions. The teacher is not only a teacher, but also an employee who constantly raises and completes his professional qualifications in order to adapt to the changing requirements of the labour market. Completed pedagogical studies and many years of professional career no longer ensure employment stability. The destabilization of the education sector, which has occurred as a result of the reform, means that teachers can not feel safe in their positions. The changes proposed in the reform have also limited the existing privileges of teachers. The effects of the reform, which are spread over time, can only be assessed when schools start functioning in the new structure. The article is a contribution to research and debate on the effects of education reform, which are spread over time.(author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
183--195
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Czajkowska, A. (2004). Nauczyciel - doradca, przyjaciel, terapeuta. W: W. Pileckiej, G. Rudkowskiej, L. Wrony, Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich (s. 487-492). Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Górniak, J. (2012). Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku. Warszawa: PARP. Pobrane z: www.parp. gov.pl (12.2017).
 • GUS (2006). Mały rocznik statystyczny Polski. Warszawa.
 • GUS (2017). Mały rocznik statystyczny Polski. Warszawa.
 • GUS (2006). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2005/2006. Warszawa.
 • GUS (2011). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011. Warszawa.
 • GUS (2017). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017. Warszawa.
 • Kojs, W., Dawid, Ł. (2001). Edukacyjne konteksty procesów globalizacji. Cieszyn: Wyd. UŚ.
 • Nauczyciele w roku szkolnym 2014/2015 (2015). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Okoń, W. (1998). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.
 • Raport o nauczycielach 2015 (grudzień 2017). Pobrane z: www.vulcan.edu.pl (12.2017).
 • Siemak-Talikowska, A., Kwiatkowska, H., Kwiatkowski, S.M. (1998). Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata. Warszawa: Żak.
 • Ustawa z 26.01.1982 - Karta Nauczyciela. Dz.U. 1982, nr 3, poz. 19, z późn. zm. (Dz.U. 2017, poz. 1189).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543132

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.