PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 526 Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku | 155--170
Tytuł artykułu

Strategiczny wymiar triangulacji i ekwiwalencji w mapowaniu klastrów

Warianty tytułu
Strategic Dimension of Triangulation and Equivalence within Clusters Mapping
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł o charakterze teoretyczno-koncepcyjnym koncentruje się na strategicznym wymiarze wieloaspektowej problematyki triangulacji i ekwiwalencji w mapowaniu klastrów. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu i analizy danych zastanych wykazano, że przestrzeganie podstawowych zasad triangulacji i ekwiwalencji w mapowaniu klastrów sprzyja sprawnej identyfikacji klastrów i ocenie ich uwarunkowań rozwoju, kompleksowej ich charakterystyce z różnych perspektyw oraz zapewnieniu wiarygodności i porównywalności wyników tego typu badań. Ponadto podkreślono, że mapowanie klastrów może zarówno przyczynić się do powstania nowych paradygmatów, teorii i odkryć empirycznych w obszarze klasteringu, jak i być źródłem wyzwań badawczych w przestrzeni krajowej oraz międzynarodowej. W podejmowaniu tych wyzwań i przezwyciężaniu dylematów badawczych o charakterze m.in. terminologicznym, metodycznym i organizacyjnym pomocne jest myślenie strategiczne(abstrakt oryginalny)
EN
The theoretical-conceptual article focus on the strategic dimension of the multifaceted problem of triangulation and equivalence in cluster mapping. Based on the literature review and desk research, it was shown that adherence to the basic principles of triangulation and equivalence in cluster mapping promotes efficient identification of clusters and assessment of their development determinants, their comprehensive characteristics from different perspectives and ensuring the reliability and comparability of this type research results. In addition, it was emphasized that cluster mapping can contribute to the emergence of new paradigms, theories and empirical discoveries in the area of clustering and be a source of many new research challenges in the national and international spaces. In the undertaking of these challenges and overcoming research dilemmas of a terminological, methodical and organizational nature the strategic thinking is helpful(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Adamczuk F., 2014, Identyfikacja modelu klastra oraz etapu jego rozwoju na przykładzie Klastra
 • Ceramika i Turystyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 369, s. 11-24.
 • Ayton E., Ruszecka W., 2010, Mapowanie sektorów kreatywnych, British Council, Warszawa.
 • Borras S., Tsagdis D., 2011, Polityki klastrowe w Europie, PARP, Warszawa.
 • Borowicz A., Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S., 2009, Tworzenie i zarządzanie inicjatywą klastrową, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Brodzicki T., Antonowicz P., Matuszek T., Tamowicz P., Wnorowska M., Zagórski M., 2008, Potencjalne klastry w strukturze gospodarki Pomorza, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Brodzicki T., Kuczewska J., 2012, Klastry i polityka klastrowa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Chlipała P., 2013, Łączenie podejść metodycznych w badaniach strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, Marketing i Rynek, nr 2, s. 12-17.
 • Chlipała P., 2014a, Metodologia teorii ugruntowanej - pomiędzy pozytywizmem a konstruktywizmem, Handel Wewnętrzny, nr 1 (348), s. 24-34.
 • Chlipała P., 2014b, Triangulacja podejść metodologicznych w badaniach naukowych z dziedziny marketingu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 336, s. 39-48.
 • Craig C., Douglas S., 2000, International Marketing Research, Willey, New York.
 • Dziakowicz A., 2014, Triangulacja jako strategia metodologiczna wykorzystywana w badaniach marketingowych, Handel Wewnętrzny, nr 1 (348), s. 35-45.
 • Figiel Sz., Kuberska D., Kufel J., 2014, Modelowanie rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Golej R., 2015, Kierunki badań klastrów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 400, s. 56-70.
 • Gudanowska A., 2012, Mapowanie a foresight - wybrane aspekty metodologiczne jednego ze współczesnych nurtów badawczych w naukach o zarządzaniu, Współczesne Zarządzanie, nr 4, s. 103-111.
 • Hornowska E., Brzezińska A.I., Kaliszewska-Czeremska K., Appelt K., Rawecka J., Bujacz A., 2012, Paradoksalny efekt triangulacji? Edukacja, nr 4 (120), s. 72-83.
 • Jaciow M., 2016, Ekwiwalencja w badaniach europejskich - wybrane aspekty, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 460, s. 62-70.
 • Jaciow M., 2017, Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach marketingowych - identyfikacja problemu, Handel Wewnętrzny, nr 6 (371), s. 112-121.
 • Janczewski R., 2013, Triangulacja jako metoda badawcza w naukach o obronności, Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, nr 2 (6), s. 45-59.
 • Kaźmierski J., 2012a, Metody badań i ewaluacji struktur klastrowych, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 94, s. 137-160.
 • Kaźmierski J., 2012b, Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ketels Ch., Lindqvist G., Sölvell Ö., 2012, Strengthening clusters and competitiveness in Europe, Stockholm School of Economics, Stockholm.
 • Knop L., 2011, Kluczowe założenia analizy klastrów, Organizacja i Zarządzanie, nr 4 (16), s. 37-61.
 • Koszarek M., 2011, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa.
 • Leszek W., 2013, Rozważania o podstawach tribologii - metodologiczne podstawy badań porównawczych w tribologii, Tribologia, nr 1, s. 9-23.
 • Lis A.M., Lis A., 2014, Zarządzanie kapitałami w klastrach, Difin, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., 2014, Triangulacja w badaniach marketingowych zachowań konsumentów na rynkach międzynarodowych, Handel Wewnętrzny, nr 1 (348), s. 14-23.
 • Mazurowska K., Boski P., 2014, Czynniki istotne w procesie rozwiązywania konfliktu w międzykulturowym środowisku pracy. Triangulacja w interpretacji danych, Psychologia Społeczna, tom 9 (28), s. 38-53.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., 2009, Klastry na świecie - studia przypadków, Difin, Warszawa.
 • Mirek J., 2017, Ekwiwalencja badań marketingowych w turystyce międzynarodowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 473, s. 357-369.
 • Nadolna B., 2017, Triangulacja w badaniach rachunkowości zarządczej, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 2 (127), s. 173-185.
 • Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M., Matusiak K., Bąkowski A., 2011, Metodyka benchmarkingu klastrów w Polsce. Korekta po pierwszej edycji badania, PARP, Warszawa.
 • Nyiro N., 2012, Nested analysis-based mixed method research of television and video recording audiences, Participations - Journal of Audience & Reception Studies, vol. 9, no. 2, s. 780-797.
 • Oczachowski D., 2014, Kompatybilność i konkluzywność w badaniach marketingowych prowadzonych w małych organizacjach. Różnorodność i wiarygodność danych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 337, s. 216-226.
 • Palka S., 2011, Triangulacja w badaniach procesu dydaktyczno-wychowawczego, Przegląd Pedagogiczny, nr 1 (25), s. 119-123.
 • Palmen L., Baron M., 2011, Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa.
 • Piórkowska K., 2017, Pluralizm metod badawczych - w kierunku explicite procesowego projektu badawczego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 463, s. 372-381.
 • Pokropek A., 2013, Porównywalność w badaniach międzynarodowych. Przykład wskaźnika motywacji do nauki w badaniu PISA 2006, [w:] Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno.
 • Skawińska E., Zalewski R., 2009, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE, Warszawa.
 • Słomczyński K.M., 2011, Typologia międzykrajowych badań porównawczych a kluczowe problemy metodologiczne, Studia Socjologiczne, nr 1 (200), s. 469-482.
 • Staszewska J., 2009, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa.
 • Szarucki M., 2010, Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 827, s. 51-66.
 • Szymoniuk B., 2017, Klaster jako sieć interesariuszy według założeń marketingu 3.0, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 17 (66), s. 170-179.
 • Terstriep J., 2008, Cluster mapping, Institute for Work and Technology, Gelsenkirchen.
 • Żbikowska A., 2009, Badania marketingowe rynków zagranicznych - obszary i procedury badawcze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 804, s. 41-56.
 • Frączek D., 2013, Amerykański projekt mapowania klastrów, PARP, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=6F38B203CA2C442B97EE6B32A9A14668 (10.01.2018).
 • http://www.ibngr.pl (10.01.2018).
 • http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=F7071FB4AE4F4D65B51DA05C24164C02(10.01.2018).
 • https://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory/cluster-mapping-services/mapping-tool_pl(10.01.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543154

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.