PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 (51) | 197--206
Tytuł artykułu

Wybrane uwarunkowania i skutki postaw studentek uczelni ekonomicznych wobec pracy i rynku pracy

Warianty tytułu
Selected Determinants and Effects of the Attitudes of Female Students Toward Work and Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie wybranych uwarunkowań i skutków postaw wobec pracy i rynku pracy. Wśród wytypowanych determinant znalazły się: poziom lęku, nadzieja na sukces oraz wiara w grę o sumie zerowej. Z kolei do skutków postaw zaliczono aspiracje płacowe, odwoływanie się technik negocjacyjnych oraz szacowany czas szukania pracy. Grupa badawcza składała się z 90 studentek wyższych szkół ekonomicznych działających w województwie wielkopolskim. W badaniach wykorzystano kwestionariusze autorskie oraz profesjonalne testy psychologiczne. Do analiz statystycznych zastosowano między innymi współczynnik r-Pearsona i rho-Spearmana. W ich wyniku ustalono, że kluczową ścieżką jest: lęk-emocjonalna postawa wobec rynku pracy-wszystkie testowane w badaniu skutki postaw. Reasumując, emocje są najistotniejszym czynnikiem kształtującym zachowanie studentek na rynku pracy.(abstrakt autora)
EN
The aim of this paper is to show selected determinants and effects of attitudes towards work and the labour market. The chosen determinants of attitudes include the level of anxiety, hope for success and the belief in the zero-sum game. In contrast, the effects of attitudes include salary aspirations, negotiating techniques used and the estimated time of job search. The experimental group consisted of 90 female students of economics from Wielkopolska voivodship. The study was conducted using the author's own surveys as well as professional psychological questionnaires. The statistical analysis was performed using Pearson's r, Spearman's rho, among others. It has been established that the key path proved to be: anxiety - emotional attitudes towards labour market - all tested effects. In sum, emotions are the most important factors forming the behaviour female students on the labour market.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
197--206
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Cięciel, M. (2016). Zarządzanie różnorodnością w kontekście funkcjonowania kobiet w organizacjach. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
 • Domagała, W. (2016). Zjawisko segregacji edukacyjnej. Sytuacja kobiet i mężczyzn w sferze edukacji i rynku pracy. W: T. Chirkowska-Smolak, J. Grobelny (red.), Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia (s. 137-149). Kraków: Libron.
 • Feeney, J.R., McCarthy, J.M., Goffin, R. (2015). Applicant anxiety: Examining the sex- -linked anxiety coping theory in job interview contexts. International Journal of Selection and Assessment, 23 (3), 295-305. http://doi.org/10.1111/ijsa.12115.
 • Feiler, A.R., Powell, D.M. (2016). Behavioral expression of job interview anxiety. Journal of Business Psychology, 31 (1), 155-171. http://doi.org/DOI 10.1007/s10869-015-9403-z.
 • Furtner, M.R., Rauthmann, J.F. (2011). The role of need for achievement in self-leadership: Differential associations with hope for success and fear of failure. African Journal of Business Management, 5 (20), 8368-8375. http://doi.org/10.5897/AJBM11.988.
 • GUS (2015). Szkolnictwo wyższe. Studenci w szkołach wyższych. Pobrane z: http://swaid. stat.gov.pl/Edukacja_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_EDU_12. aspx (18.12.2017).
 • GUS (2016). Pracujący. Zatrudnieni. Wynagrodzenia. Koszty pracy/Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/struktura- -wynagrodzen-wedlug-zawodow-w-pazdzierniku-2014-r-,4,7.html (21.12.2017).
 • Kępiński, A. (1987). Lęk. Warszawa: PZWL
 • Kleka, P., Kowalczyk, E. (w druku). Założenia koncepcyjne oraz cechy psychometryczne kwestionariusza do badania funkcjonalnego aspektu metakompetencji negocjacyjnych (TMOK). Studia Oeconomica Posnaniensia.
 • Kowalczyk, E. (2011). Proces negocjacji w sprawie pracy. Aspekty psychospołeczne i organizacyjne. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
 • Kowalczyk, E. (2014). Stosowania skrojonych na miarę umów w sprawie pracy (i-deals) w praktyce zarządzania zasobami. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2, 10 (271), 158-176.
 • Łaguna, M., Trzebiński, J., Zięba, M. (2005). Kwestionariusz Nadziei na Sukces, KNS. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • McCarthy, J., Goffin, R. (2004). Measuring job interview anxiety: Beyond week knees and sweaty palms. Personnel Psychology, 57, 601-637.
 • Reber, A.S. (2000). Słownik psychologii. Warszawa: Scholar
 • Różycka, J., Wojciszke, B. (2010). Skala wiary w grę o sumie zerowej. Studia Psychologiczne, 48 (4), 33-44.
 • Różycka-Tran, J., Boski, P., Wojciszke, B. (2014). Wiara w grę o sumie zerowej jako aksjomat społeczny: badanie w 37 krajach. Psychologia Społeczna, 9 (1), 92-109.
 • Wrześniewski, K., Sosnowski, T., Matusik, D. (2002). Inwentarz Stanu i Cechy Lęku, STAI. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Zaleszczyk, A.K., Kot, P. (2015). Nadzieja na sukces a trudności w podejmowaniu decyzji zawodowych. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, XVIII (4), 599-609. Pobrane z: http://dlibra.kul.pl/dlibra/publication?id=25743&tab=3 (17.12.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543164

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.