PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 117 Zarządzanie współczesną organizacją | 739--753
Tytuł artykułu

Ocena bezpieczeństwa obsługi pasażerów na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice

Warianty tytułu
The Assessment of Safety in the Case of Passenger Service on Example of the International Katowice Airport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące poziomu bezpieczeństwa obsługi pasażerów na terenie międzynarodowych portów lotniczych, na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Celem niniejszej publikacji jest zbadanie poziomu bezpieczeństwa obsługi w porcie lotniczym w Pyrzowicach. (abstrakt oryginalny)
EN
The publication presents the results of research on the level of passenger service safety in international airports on the example of the Katowice International Airport in Pyrzowice. The purpose of this publication is to examine the level of service safety at the airport in Pyrzowice. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Cieślak G.: Infrastruktura krytyczna lotnisk - kuracja ze skutkami ubocznymi. "Terroryzm", nr 1, 2010.
 • 2. Dymitrowski A. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem. Trendy i praktyka. Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2015.
 • 3. Historia portu. Katowice Airport, https://www.katowice-airport.com/pl/lotnisko/historia-portu, 18.03.2017.
 • 4. J. Sztucki (red.): Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego. Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2011.
 • 5. Kozłowska A.: Potrzeby, jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych - raport badawczy. Wyższa Szkoła Promocji, Instytut Reklamy, Warszawa 2014.
 • 6. Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego, DzU. 2007, nr 116, poz. 803.
 • 7. Liwiński J.: Działalność portów lotniczych w 2009 roku. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa 2009.
 • 8. Łuczak K. (red.): Zarządzanie w lotnictwie cywilnym. Uniwersytet Śląski, Katowice 2016.
 • 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze (Dz.U. 2012, poz. 933, z późn. zm.).
 • 10. Ochrona cywilnego ruchu lotniczego w Polsce, jako element bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012.
 • 11. Pagieła J., Wolniak R.: Nowa jakość szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarzadzanie, z. 67. Gliwice 2013.
 • 12. Parametry lotniska. Katowice Airport, https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/ parametry-lotniska, 18.03.2017.
 • 13. Polityka bezpieczeństwa. Katowice Airport, https://www.katowice-airport.com/pl/lotnisko/ polityka-bezpieczenstwa, 19.03.2017.
 • 14. Potencjał ekonomiczny i ludnościowy regionu. Katowice Airport, https://www.katowice-airport.com/pl/cargo/potencjal-ekonomiczny, 19.03.2017.
 • 15. Rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty, Dz.U. UE, 27 grudnia 2005, nr L.344.
 • 16. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku (Dz.U. 2012, poz. 1023).
 • 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa, Dz.U. 2007, nr 116, poz. 803.
 • 18. Ustawa Prawo lotnicze (Dz.U. 2012, poz. 933, z późn. zm.).
 • 19. Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka. Cz. 1. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 • 20. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Zadowolenie klienta niepełnosprawnego ze świadczonych usług na przykładzie Urzędu Miejskiego w Rybniku. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 79. Gliwice 2015.
 • 21. Wolniak R., Zendla S.: Satysfakcja klienta organizacji usługowej na przykładzie portu lotniczego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 77. Gliwice 2015.
 • 22. Wolniak R.: Bariery architektoniczne w urzędzie miejskim - postrzeganie przez klienta niepełnosprawnego na przykładzie Dąbrowy Górniczej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 77. Gliwice 2015.
 • 23. Wolniak R.: Czynniki jakości związane z barierami architektonicznymi obsługi klienta niepełnosprawnego w urzędzie miejskim w Siemianowicach Śląskich. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, s. Zarzadzanie, z. 2, 2014.
 • 24. Wolniak R.: Factors related to architectural barriers quality of customer with disability service in Siemianowice city offices. "The Annals of the University of Bucharest, Economic and Administrative Series", Vol. 8, 2014.
 • 25. Wolniak R.: Postrzeganie barier architektonicznych przez klienta niepełnosprawnego na przykładzie urzędu miejskiego w Pszczynie, [w:] Dziadkowiec J., Sikora T. (red.): Wybrane aspekty zarządzania jakością usług. Wydawnictwo PTTŻ, Kraków 2015.
 • 26. Wolniak R.: Wpływ preferowanej formy komunikacji na zadowolenie klienta niepełno-sprawnego z e-administracji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 93. Gliwice 2016.
 • 27. Wolny A.: Międzynarodowy port lotniczy w aspekcie bezpieczeństwa i obsługi pasażerów na przykładzie portu lotniczego w Pyrzowicach. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem naukowym R. Wolniaka. WSZOP, Katowice 2017.
 • 28. Zendla S., Wolniak R.: Wyeliminowanie obszarów niezadowolenia klienta za pomocą metod i narzędzi zarządzania jakością oraz wprowadzenie udoskonaleń w między-narodowym porcie lotniczym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 82. Gliwice 2015.
 • 29. Zieliński M.: Bezpieczeństwo w porcie lotniczym. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 4, 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543184

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.