PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1, cz. 2 | 160--182
Tytuł artykułu

Koncepcja kompetencyjno-finansowego podziału zadań jednostki samorządu terytorialnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Concept of Competence and Financial Division of Tasks of a Local Government Unit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje koncepcję kompetencyjno-finansowego podziału zadań jednostki samorządu terytorialnego. Dotychczasowe kryteria podziału zadań wynikające z ustaw kompetencyjnych utrudniają ocenę adekwatności środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje zadań. Zaprezentowana koncepcja uwzględnia zarówno kompetencje, jak i źródła finansowania zadań jednostki samorządu terytorialnego. Koncepcja została opracowana na bazie krytycznej oceny zasady adekwatności środków do obowiązującego podziału zadań na własne, zlecone i porozumieniowe. Wykorzystanie koncepcji kompetencyjno-finansowego podziału zadań jednostki samorządu terytorialnego przedstawiono na bazie wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" jako zadania samorządowo-rządowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the concept of competence and financial division of tasks of a local government unit. The hitherto criteria for the division of tasks resulting from competence acts make it difficult to assess the adequacy of funds allocated to particular types of tasks. The concept presented takes into account both competences and funding sources for tasks of local government units. The concept has been developed on the basis of a critical evaluation of the adequacy of funds to the existing division of tasks into own, commissioned and agreed upon. The use of the concept of competence and financial division of tasks of local government units is presented on the basis of the multi-annual programme "State aid in the field of nutrition" as a self-government and government task. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
160--182
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dębowska-Romanowska, T. (2014). Dylematy przekształceń ustroju finansów lokalnych. Finanse Komunalne, (1-2).
 • Franek, S., Będzieszak, M. i Lubinska, T. (2011). Budżet efektów samorządu terytorialnego (BEST) koncepcja i uwarunkowania. Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług, 682(76).
 • Frączkiewicz-Wronka, A. (red.). (2007). Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej. Warszawa: WSP TWP.
 • Glumińska-Pawlic, J. (2014). Sesja Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego, konferencja w Jachrance 2013. Finanse Komunalne, (1-2).
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.
 • Lubińska, T. (red.). (2009). Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Warszawa: Difin.
 • Lubińska, T. (red.). (2011). Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
 • Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", Dz.U. nr 25, poz.186, z późniejszymi zmianami.
 • Sekuła, A. (2016). System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: dysfunkcje i pożądane kierunki racjonalizacji. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
 • Uchwała nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, Monitor Polski poz. 821.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1530 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", Dz.U. nr 267, poz. 2259, z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 913 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r., sygn. Akt K 13/11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543194

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.