PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1, cz. 1 | 23--36
Tytuł artykułu

Czy jest miejsce dla bodźców podatkowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w rozwoju jakościowym rynku NewConnect?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Is There a Place for Tax Incentives for SMEs in the Qualitative Development of the NewConnect Market?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem autorów jest analiza dotycząca możliwości wykorzystania bodźców podatkowych w procesie rozwoju rynku NewConnect, co powinno sprzyjać zwiększeniu dostępności finansowania pozabankowego dla przedsiębiorstw, a przez to zwiększeniu ich potencjału inwestycyjnego. W pracy zweryfikowano pozytywnie następujące hipotezy badawcze: (i) bodźce podatkowe mogą być ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi rynku kapitałowego dla MŚP, (ii): bodźce podatkowe są wykorzystywane na różnych rynkach giełdowych i sprzyjają ich rozwojowi, (iii) zastosowanie bodźców podatkowych do rozwoju rynku kapitałowego dla MŚP nie stanowiłoby istotnego zmniejszenia wpływów podatkowych dla budżetu państwa. Weryfikację postawionych hipotez przeprowadzono na podstawie: (i) analizy przeprowadzonych badań ankietowych, (ii) kwerendy informacji dotyczących badanego zagadnienia oraz (iii) analizy statystycznej sprawozdań finansowych spółek publicznych notowanych na rynku głównym GPW w Warszawie oraz na rynku NewConnect. Artykuł może zapoczątkować dyskusję na temat możliwości zastosowania bodźców podatkowych dla MŚP jako instrumentu stymulującego rozwój jakościowy rynku NewConnect w kierunku rynku, na którym notowane będą spółki reprezentujące sektory innowacyjne oraz zyskowne spółki z pozostałych sektorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the possibility of the usage of tax incentives in the NewConnect market development process, which should increase access to non-bank financing by companies, and thus increasing their investment potential. The following research hypotheses were positively verified in the article: (i) tax incentives can be an important factor favouring the development of the capital market for SMEs, (ii) tax incentives are already used in different capital markets for SMSs and support their development, (iii) the application of the tax incentives for SMEs capital market would not constitute significant reduction in the state budget's tax revenues in Poland. The verification of the hypotheses was based on: (i) analysis of conducted surveys among listed and unlisted companies in Poland, (ii) querying information delivered by stock exchanges worldwide regarding the analyzed issue and (iii) statistical analysis of companies' financial statements of public companies, quoted on the main market of the Warsaw Stock Exchange and on the NewConnect market. The article may initiate a discussion on the possibilities of using tax incentives for SMEs as an instrument to stimulate the qualitative development of the NewConnect towards the market on which innovative and profitable companies will be listed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bittner, M., Bukowski, M. i Pastor, K. (2016). Wiatr w żagle. Obywatelska strategia dla polskiego rynku kapitałowego. WiseEuropa.
 • Harwood, A. i Konidaris, T. (2015). SME Exchanges in EMerging Market Economics. A Stocktaking of Development Practices. Policy Research Working Paper 7160, World Bank.
 • Karcher, B. (2015). Finanzierung und Förderung innovativer KMU in Deutschland, rozprawa doktorska.
 • Komisja Europejska (2003). Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises, C(2003) 1422.
 • PARP (2017). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/raport%20o%20stanie%20sektora%20msp%20w%20polsce_2017.pdf
 • Schellhase, J. (2017). Promoting Participation in MSE Boards Through Tax Incentives: A Global Overview, Milken Institute, http://assets1b.milkeninstitute.org/assets/Publication/ Viewpoint/PDF/080417-Promoting-Participation-in-SMEBoards-through-Tax-Incentives.pdf
 • Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektyw do 2030 r.) (https://www.mr.gov.pl/media/36848/SOR_2017_maly_internet_03_2017_aa.pdf (dostęp 05.11.2017).
 • Tamowicz, P. (2007). Zapotrzebowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na finansowanie kapitałem private equity/venture capital (PE/VC), raport przygotowany na zlecenie Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, Gdańsk.
 • WFE (2017). SME Financing and Equity Markets, https://www.world-exchanges.org/home/index.php/news/world-exchange-news/world-federation-ofexchanges-publishes-report-into-sme-financingequity-markets
 • Zygmanowski, P. (2017). Determinanty rozwojurynku akcji NewConnect. Warszawa: CeDeWu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543200

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.