PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 6 | 15--23
Tytuł artykułu

Klasyfikacja krajów i prezentacja modeli rynku ubezpieczeniowego na podstawie wybranych wskaźników

Warianty tytułu
Country Classification and Presentation of Insurance Market Models Based on Selected Indicators
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze ekonomicznej zidentyfikowane zostały cztery podstawowe modele funkcjonowania gospodarki tynkowej, to jest: anglosaski, nadreński, skandynawski oraz japoński. Każdy z modeli charakteryzuje się pewnymi rozróżniającymi go cechami. Idzie za tym możliwość uporządkowania oraz opisania zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz innych jednostek funkcjonujących w danym państwie według ogólnych reguł opisujących dobrany model gospodarki rynkowej. Celem artykułu jest próba odnalezienia oraz scharakteryzowania modeli dla rynku ubezpieczeniowego. W opracowaniu postawiona została hipoteza mówiąca, że ogólny model funkcjonowania gospodarki rynkowej bezpośrednio kreuje kształt tynku ubezpieczeniowego oraz grupowanie państw zgodnie z modelami gospodarki jest tożsame z grupowaniem państw zgodnie z modelami rynków ubezpieczeniowych. Analiza wykorzystuje dane pozyskane z baz OECD, opisujące najważniejsze wskaźniki oraz cechy rynku ubezpieczeniowego, to jest: gęstość, wskaźnik udziału w ubezpieczeniach na życie, współczynnik penetracji, wskaźnik składek na pracownika, udział w rynku oddziałów zagranicznych przedsiębiorstw na rynku krajowym oraz udział zagranicznych firm na rynku krajowym. Do analizy wykorzystana została metoda grupowania Warda, która pozwala na wyodrębnienie grup najbardziej podobnych elementów - państw o najbardziej zbliżonych modelach rynku ubezpieczeniowego. (abstrakt oryginalny)
EN
There are four basic market economic models identified in economic literature, namely: Anglo-Saxon, Rhine, Scandinavian and Japanese. Each model has some distinctive features. This makes it possible to arrange and describe the principles of functioning of enterprises, households and other individuals operating in a country according to general rules describing a chosen model of market economy. The aim of the article is to find and characterize insurance market models. The text verify the hypothesis that the functioning general model of market economy directly shapes the insurance market and grouping of countries according to the economic models is exactly the same as grouping of countries according to the models of the insurance markets. The analysis uses data from the OECD databases describing the key indicators and features of the insurance market, namely the density, life insurance share, penetration, premiums per employee, market share of branches/agencies of foreign undertakings in the domestic market and market share of foreign companies in the domestic market. For the analysis, the Ward grouping method was used, which is useful in isolating groups of the most similar components - countries with the most similar models of the insurance market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • 1. Atkinson A.B., LeighA., 2010, The distribution of top incomes in five Anglo-Saxon countries over the twentieth Century, Discussion paper series // Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, No. 493.
 • 2. Benjaminsen L., Dyb E., 2008, The Effectiveness of Homeless Policies-Variations among the Scandinavian Countries, European Journal of Homelessness, 2, s. 45-67.
 • 3. Devine P., 1996, Competitiveness and the objectives of communities, Competitiveness, Subsidiarity and Industrial Policy, 1, s. 1-11.
 • 4. Drelich-Skulska B., 2012, Rola państwa w kształtowaniu zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii na przełomie XX i XXI wieku, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 31, s. 199-214.
 • 5. Jasiecki K., 2014, Polska transformacja w perspektywie różnorodności kapitalizmu, Ruch Socjologiczny, 63(4), s. 45-66.
 • 6. Kopiński A., Porębski D., 2017, Analiza sytuacji konkurencyjnej na rynku zakładów ubezpieczeń za pomocą zmodyfikowanej macierzy opłacalności biznesu, Financial Sciences/Nauki o Finansach, 3(32), s. 89-100.
 • 7. Nowak P., 2018, Wpływ zmian systemowych i prawnych na poprawę adekwatności produktów ubezpieczeniowych do potrzeb i wymagań klientów, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(2), s. 164-174.
 • 8. OECD, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DaiaSetCode=INSIND, dostęp z dnia 20.11.2017 r.
 • 9. Wicka A., 2017, Rynek ubezpieczeń finansowych dla przedsiębiorstw, Marketing i Rynek 7/2017, s. 763-773.
 • 10. Woś J., 2001, Rynek i państwo w modelach współczesnej gospodarki rynkowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXIII(4), s. 173-191.
 • 11. Zielenkiewicz M., 2013, Miejsce krajów Europy Środkowej i Wschodniej we współczesnych modelach kapitalizmu, Przegląd Zachodniopomorski, XXVIII (LVII) 3(2), s. 375-389.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543250

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.