PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 75 Regulacje i ryzyko funkcjonowania na rynku usług transportowych | 115--125
Tytuł artykułu

Elastyczność cenowa popytu jako determinanta kształtowania taryf w transporcie miejskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Price Elasticity of Demand as a Determinant Shaping Fares in Urban Transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie elastyczności cenowej popytu jako determinanty kształtowania taryfy w transporcie miejskim. Podstawą artykułu jest teza, że elastyczność cenowa popytu na usługi transportu miejskiego determinuje kształtowanie taryf obowiązujących w tej działalności przewozowej. W artykule określono przesłanki kształtowania taryf w transporcie miejskim, dzieląc je na ekonomiczne, prawne, społeczne, transportowe i technologiczne. Scharakteryzowano także specyfikę elastyczności cenowej popytu na usługi transportu miejskiego, podkreślając rolę elastyczności krzyżowej. Określono również główne czynniki determinujące elastyczność cenową popytu na usługi transportu miejskiego. Teoretyczne rozważania zweryfikowano przez analizę zmian wielkości popytu i przychodów ze sprzedaży usług transportu miejskiego organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni w latach 2010-2016. Wskazano także tendencje w kształtowaniu taryf w polskich miastach, szczególnie związane z wprowadzaniem taryfy zerowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the price elasticity of demand as a determinant of tariff formation in urban transport. The basis of the article is the thesis that the price elasticity of demand for urban transport services determines the formation of current tariffs in this transport activity. The article specifies the conditions for shaping tariffs in urban transport by dividing them into economic, legal, social, transport and technological. The specificity of price elasticity of demand for urban transport services has also been characterized, emphasizing the role of crosselasticity. The main determinants of the price elasticity of de- mand for urban transport services have also been identified. Theoretical aspects have been verified by analyzing changes in the volume of demand and revenues of urban transport services of Urban Transport Board in Gdynia in the years 2010-2016. The current trends in tariff developments in Polish cities, particularly with regard to the introduction of a zero tariff have been painted out. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Ceny transportu miejskiego w Europie, red. R. Tomanek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007
 • Ciesielski M., Długosz J., Gługiewicz Z., Wyszomirski O., Gospodarowanie w transporcie miejskim, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1992
 • Wyszomirski O., Analiza przesłanek celowości wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej, "Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Transportu. Ekonomika Transportu Lądowego" 1979, nr 9, s. 123.
 • Elastyczność cenowa popytu jako determinanta kształtowania taryf w transporcie miejskim 125
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000
 • Hebel K., Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013
 • Kotler Ph., Lee N., Marketing w sektorze publicznym, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008
 • Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011
 • Tomanek R., Funkcjonowanie transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004
 • The Trolleybus as an Urban Means of Transport in the Light of the Trolley Project, red. M. Wołek, O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43; tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 877
 • Wyszomirski O., Analiza przesłanek celowości wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej, "Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Transportu. Ekonomika Transportu Lądowego" 1979, nr 9
 • Wyszomirski O., Podstawowe uwarunkowania kształtowania oferty przewozowej w komunikacji miejskiej, Zbiór referatów XXXI Krajowego Zjazdu Komunikacji
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543258

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.