PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 28 | 399--416
Tytuł artykułu

Koncepcje zorientowane na wiedzę

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Knowledge Oriented Concepts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ostatnie dziesięciolecie, a zwłaszcza ostatnie lata XX wieku, w światowej nauce i praktyce zarządzania przyniosły wiele nowych koncepcji i metod zarządzania organizacjami. Narastająca niepewność otoczenia spowodowała konieczność radykalnej zmiany, zarówno podejścia do tradycyjnego zarządzania, czyli jego filozofii, określającej podstawowe cele i zasady działania menedżerów, jak i stosowanych metod i technik w tym zakresie. Celem artykułu jest prezentacja istoty dwóch koncepcji zarządzania, zorientowanych na wiedzę, a mianowicie koncepcji organizacji uczącej się oraz organizacji inteligentnej, rozumianych jako jeden z warunków przetrwania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Autor przybliżając wiedzę na temat wybranych koncepcji zarządzania, podjął próbę wskazania możliwości ich wykorzystania w praktyce, a także efektów ich zastosowania.(abstrakt oryginalny)
EN
The recent decade, and especially the last years of the 20th century, have brought a lot of new concepts and methods dealing with organization management in the worldwide scientific research and practice. The increasing uncertainty of the surroundings caused the necessity of a radical change - both in the approach to the traditional management, i.e. its philosophy defining the basic objectives and managers' principles of operation as well as the applied methods and techniques in this area. The aim of this article is to present the essence of two knowledge oriented management concepts, namely the concept of the selflearning organization and an intelligent organization - both understood as one of conditions of survival and development of the contemporary enterprises. The author, approximating the knowledge about the selected management concepts, undertook an attempt to indicate possibilities of their use in practice as well as the effects of their wider application.(original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Bibliografia
 • Baruk Jerzy. 2012. Czy organizacje administracji publicznej należą do organizacji uczących się? "Humanizacja Pracy" nr 3.
 • Borowiecki Ryszard, Romanowska Maria. 2001. Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 • Brilman Jean. 2002. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w Warszawie.
 • Czerska Małgorzata, Szpitter Agnieszka. 2010. Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Fazlagić Ami.r 2001. Brokerzy wiedzy. "Manager" 2001 nr 2.
 • Gałka Ewa. 2014. Zastosowanie koncepcji organizacji uczącej się w procesie zarządzania organizacją pozarządową. "Nauki o Zarządzaniu" nr 2.
 • Galata Stanisław. 2006. Sztuka zarządzania organizacjami. Zasoby, sposoby, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Grudzewski Wiesław M., Hejduk Irena. K. 1998. Kreowanie przedsiębiorstwa przyszłości z wykorzystaniem teorii i praktyki organizacji inteligentnej. W: Menedżer u progu XXI wieku. Borkowska Stanisława, Bohdziewicz Piotr 1998. Łódź: WSH-E Łódź.
 • Grudzewski Wiesław M., Hejduk Irena. K. 2011. Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiana paradygmatów zarządzania."Master of Business Administration" nr 1.
 • Jagodziński Andrzej. 2010. Zarządzanie wiedzą jako nowe podejście do zarządzania zasobami ludzkimi. W: Rozwój przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej, red. Grzywacz Jacek, Kowalski Sławomir s. 147-159. Płock: Wydawnictwo PWSZ w Płocku.
 • Jones Glenn R. 1998. Tworzenie organizacji przywódczej z misją uczenia się. W: Hesselbein Frances i in. Wydawnictwo Business Press.
 • Koźmiński Andrzej K. 2005. Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: PWN.
 • Kożuch Barbara. Nauka o organizacji 2010. Warszawa: Wyd. CeDeWu.
 • Lewicka Dagmara. 2010. Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa: PWN.
 • Ludwiczyński Antoni. 2003. Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. Wawrzyniak Bogdan. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
 • Mikuła Bogusz. 2000. Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku. Kraków: Wydawnictwo ANTYKWA.
 • Mikuła Bogusz, Ziębicki Bernard. 2000. Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się. "Przegląd Organizcji" nr 5.
 • Mikuła Bogusz, Ćwiklicki Marek. 2001. Integracyjna rola zarządzania wiedzą. "Przegląd Organizacji" nr 4.
 • Mikuła Bogusz i in. 2002. Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Morawski Mieczysław. 2003. Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy. "Przegląd Organizacji" nr 1.
 • Morawski Mieczysław. 2006. Pracownicy wiedzy - nowa jakość w procesach zarządzania ludźmi. W: Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków, . red. Król Henryk. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
 • Perechuda Kazimierz. 2000. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 • Senge Peter M. 2012: Piąta dyscyplina teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer.
 • Stobińska Katyarzyna. 2004. Zarządzanie wiedzą. Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. "Organizacja i Kierowanie" nr 1.
 • Stoner James A. F. (i in.). 1997. Kierowanie. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 • Szaban Jolanta. 2003. Miękkie zarządzanie. Ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
 • Teneta-Skwiercz Dorota. 2003. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie - knowledge management. W: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. Lichtarski Jan. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Uździcki Piotr. 2009. Zasoby wiedzy jako kluczowy czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa. W: Finanse przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, red. Grzywacz Jacek, Kowalski Sławomir. Płock: Wyd. PWSZ w Płocku 2009 s. 330- 341.
 • Walecka-Jankowska Katarzyna. 2011: Zarządzanie wiedzą. W: Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, red. Hopej Marian, Kral Zygmunt. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Ziencik Paweł. 3003. Wiedza w przedsiębiorstwie. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" nr 3.
 • Ziębicki Bernard. 2000. Tworzenie organizacji inteligentnych. "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw" nr 8.
 • Zimniewicz Kazimierz. 1999. Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Zimniewicz Kazimierz. 2009. Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • www.e-mentor.edu.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543264

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.