PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 4, cz. 2 Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku | 335--348
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość prywatna z zakresu usług związanych z wyżywieniem i jej znaczenie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Private Entrepreneurship in Food Services and Its Importance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie i charakterystyka prywatnej przedsiębiorczości z zakresu wyżywienia podejmowanej przez osoby fizyczne w Polsce w latach 2008-2016 oraz wskazanie jej wpływu na sytuację ekonomiczną rodzin, dla których jest głównym źródłem utrzymania. Problemem badawczym było poznanie sylwetki prywatnych przedsiębiorców, którzy podejmują się prowadzenia działalności gastronomicznej i jej regionalnego zróżnicowania oraz znaczenia w dochodach utrzymujących się z niej rodzin. Punkt odniesienia stanowiła prowadzona działalność gospodarcza ogółem i jej zróżnicowanie. Podstawą badań była szczegółowa analiza niepublikowanych danych jednostkowych, dotyczących prywatnej przedsiębiorczości w Polsce za lata 2008-2016, pochodzących z corocznych badań budżetów gospodarstw domowych, przeprowadzanych przez GUS na losowo wybranej próbie. Uzupełnienie stanowiły informacje wtórne i wybrane opracowania GUS, a także dane z krajowego rejestru działalności gospodarczej REGON oraz przegląd literatury.(fragment tekstu)
EN
The article presents a description of the private activity in Poland in the food service in 2008-2016 and income derived from it. Unpublished unit data of the Central Statistical Office in Poland was used. The analysis uses simple statistical measures and graphic methods to show results. The economic situation of the respondents was compared with other groups of the population. In the years 2008-2016, was observed the development of gastronomic activity in Poland, which is very regionally different. It is run by people of all ages but predominates between the ages of 25 and 40 and secondary education. Entrepreneurs are managers, but also employees in their companies. For 30% of their families, gastronomy is the only source of income that has increased in 2008-2016, but it is not stable and since the year 2013 it has been smaller than other entrepreneurs.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2017 r. (2018), GUS, Warszawa.
 • Americans' budget shares devoted to food have flattened in recent years (2018), [online], https:// www.ers.usda.gov/data-products/ag-and-food-statistics-charting-the-essentials/food-pricesand- spending/, dostęp: 23.08.2018.
 • Baryń M. (2018), Największe przedsiębiorstwa rodzinne świata i ich znaczenie w gospodarce, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 7, cz. 3, s. 369- 379 [za:] Global Family Business Index (2017), [online], http://familybusinessindex.com/, dostęp: 29.07.2018.
 • Dąbrowska A., Gutkowska K., Janoś-Kresło M. i in. (2010), Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Uwarunkowania i tendencje, Difin, Warszawa.
 • Gheribi E. (2013), Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług gastronomicznych, Black Unicorn, Jastrzębie Zdrój.
 • Gheribi E. (2016), Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych na polskim rynku, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 255, ss. 102-112.
 • Gostomczyk W. (2005), Struktura podmiotów gospodarczych i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 7, z. 1, s. 57-62.
 • Grzegorzewska E. (2016), Ekonomiczne aspekty funkcjonowania firm rodzinnych w Polsce na tle krajów europejskich "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 6, cz.1, ss. 405-406.
 • Gutkowska K., Piekut M. (2016), Korzystanie z usług gastronomicznych przez Polaków, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, "Finanse i Marketing", nr 16 (65), ss. 15-24.
 • International consumer and food industry trends (2018), [online], https://www.ers.usda.gov/topics/, dostęp: 23.08.2018.
 • Kudlińska-Chylak A., Kulykovets O., Górska-Warsewicz H. (2016), Przedsiębiorczość w zakładach gastronomicznych z perspektywy konsumenta, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 7, cz. 2, s. 165-175.
 • Kramer J. (2015), Możliwe postawy konsumentów wobec nowych trendów rozwoju konsumpcji, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 285-298.
 • Maciejewski G. (2015), Wybrane aspekty zachowań zakupowych konsumentów w Niemczech, "Marketing i Rynek", nr 8, ss. 358-365.
 • Marjański A. (2016), Determinanty przedsiębiorczości rodzinnej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 6, cz.1, ss. 78-79.
 • Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2018, GUS, Warszawa 2018.
 • Niepublikowane dane z badań BGD GUS.
 • Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne (2018), GUS, Warszawa, [online] https://bdl.stat.gov.pl, dostęp: 4.07.2018.
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885).
 • Sala J. (2011), Marketing w gastronomii. Wyd. II zmienione, PWE, Warszawa.
 • Stolarska A. (2015), Gospodarstwa domowe na rynku usług gastronomicznych w Polsce - tendencje i prognozy, "Marketing i Rynek", nr 8, ss. 690-709.
 • Stolarska A. (2016), Rozwój turystyki zagranicznej w wybranych krajach UE, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 116, ss. 67-79.
 • Stolarska A. (2018), Non-agricultural self-employment as a factor of economic inclusion of the rural population, "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (64), ss. 181-190.
 • Szaban J.M. (2016), Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 • www.bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/,dostęp: 2.07.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543384

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.