PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 4, cz. 2 Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku | 349--362
Tytuł artykułu

Co determinuje opłacalność produkcji rolnej? Rozważania na przykładzie gospodarstw rolnych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
What Determines the Profitability of Agricultural Production? Reflections on the Example of Farms in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań jest identyfikacja czynników endogenicznych, związanych z potencjałem gospodarstwa rolnego, wpływających na opłacalność produkcji rolnej oraz ocena ich znaczenia dla kształtowania relacji wartości produkcji rolnej do wysokości poniesionych kosztów gospodarstwa rolnego. Badanie przeprowadzono na podstawie danych statystycznych gromadzonych w ramach Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (ang. Farm Accountancy Data Network - FADN), czyli Polskiego FADN. Do określenia czynników wpływających na prawdopodobieństwo wyższej opłacalności produkcji wykorzystano model regresji logistycznej.(fragment tekstu)
EN
The aim of the research is to identify endogenous factors related to the farm's potential, affecting the profitability of agricultural production and to assess their significance for shaping the relation of the value of agricultural production to the level of costs incurred on the farm. The study was based on data from the Polish FADN. The research sample included 12,027 individual farms, which in 2015 ran agricultural accounting. The logistic regression model was used to determine the factors affecting the probability of higher profitability of production. The formal selection of parameters with variables was made using the backward elimination method. It has been shown that a statistically significant positive impact on the probability of obtaining higher profitability of agricultural production is obtained by: human labor input and effective use of this production factor (labor productivity), the value of crop production per 1 ha and the value of animal production per 1 LU, production specialization as well as investments in fixed assets. On the other hand, the negative, statistically significant impact on the profitability of production was due to: the value of fixed assets, technical land utilities, the amount of direct costs and the amount of external factors.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Banaś K. (2009), Kształtowanie się opłacalności produkcji drobiarskiej na przykładzie ferm Polski południowej, "Journal of Agribusiness and Rural Development", vol. 12, no. 2.
 • Behjat A., Ostry A. (2013), Investigating Regional Farms Profitability in British Colombia Local Health Areas, "Discourse Journal of Agriculture and Food Sciences", vol. 1(8).
 • Bongani J.S., Masuku M.B. (2013), Determinants of Profitability of Indigenous Chickens in Swaziland, "Business and Economic Research", vol. 3, no. 2.
 • Brookes G., Anioł A. (2005), Wpływ użytkowania roślin genetycznie zmodyfikowanych na produkcję roślinną w gospodarstwach rolnych w Polsce, Raport - Rośliny uprawne GMO w Polsce, "Biotechnologia", nr 1 [online], www.pfb.edu.pl, dostęp: 20.05.2018.
 • Brzozowski P., Zmarlicki K. (2011), Nakłady pracy własnej i najemnej w gospodarstwach z uprawą truskawek dla przetwórstwa a wielkość i opłacalność produkcji, "Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka", vol. 19.
 • Chlebicka A., Fałkowski J., Wołek T. (2008), Powstanie grup producentów a zmienność cen, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Warszawa.
 • Czerwińska-Kayzer D., Florek J. (2012), Opłacalność wybranych upraw roślin strączkowych, "Fragmenta Agronomica", t. 29, nr 4.
 • Czułowska M. (2013), Opłacalność produkcji pszenicy ozimej w ujęciu regionalnym w 2006 i 2011 roku, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 15, z. 3.
 • Dobek T.K. (2009), Opłacalność produkcji buraka cukrowego na przykładzie wybranych gospodarstw województwa pomorskiego, "Inżynieria Rolnicza", nr 1 (110).
 • Drygas M. (1989), Produkcyjne i ekonomiczne zróżnicowanie gospodarstw rodzinnych, PWN, Warszawa.
 • Dudzińska M. (2010), Czynniki determinujące wartość rynkową gruntu rolnego i wartość gruntu w postępowaniu scaleniowym, "Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum", nr 9 (4).
 • Felczak T. (2011), Kosztochłonność i rentowność gospodarstw indywidualnych w zależności od typu rolniczego, "Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 89.
 • Ginter A., Kałuża H., Soczewka I. (2013), Wpływ reform Wspólnej Polityki Rolnej na sytuację dochodową producentów ziemniaków skrobiowych, "Journal of Agribusiness and Rural Development", vol. 28, no. 2.
 • Goetz R.U., Zilberman D. (2007), The Economics of Land-Use Regulation in the Presence of an Externality: A Dynamic Approach, "Optimal Control Applications and Methods", vol. 28, issue 1.
 • Gołaś Z., Kozera M. (2008), Strategie wydajności w gospodarstwach rolnych, "Journal of Agribusiness and Rural Development", vol. 7, no. 1.
 • Knecht D., Środoń S. (2012), Opłacalność tuczu trzody chlewnej w cyklu zamkniętym, "Trzoda Chlewna", nr 2.
 • Kocira S., Malaga-Toboła U. (2012), Zasoby i nakłady pracy ludzkiej w gospodarstwach o różnym kierunku produkcji, "Problemy Inżynierii Rolniczej", nr 2 (76).
 • Kołoszko-Chomentowska Z. (2016), Efektywność wykorzystania środków trwałych w gospodarstwach rolnych, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 18, z. 3.
 • Kuczyńska M. (1996), Pracochłonność oraz wydajność pracy żywej w produkcji ziemniaków w gospodarstwach indywidualnych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", t. 29/30.
 • Kuś J., Matyka M. (2014), Zmiany organizacyjne w polskim rolnictwie w ostatnim 10-leciu na tle rolnictwa UE, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4.
 • Leszczyńska M. (2008), Finansowanie rozwoju rolnictwa i jego otoczenia - aspekty instytucjonalne, "Інституціональний вектор економічного розвитку", nr 1 (2).
 • Mishra A.K., El-Osta H.S., Steele C.J. (1999), Factors Affecting the Profitability of Limited Resource and Other Small Farms, "Agricultural Finance Review", vol. 59, no. 1.
 • Mohammed S. (2011), Economics of Rainfed and Irrigated Rice Production under upper Benue River Basin Development Authority Scheme, Dadinkowa, Gombe State, Nigeria, "Continental Journal of Agricultural Economics", vol. 5, no. 1.
 • Munćan P., Todorović S., Munćan M. (2014), Profitability of Family Farms Directed at Crop Production, "Economics of Agriculture", vol. 61, no. 3.
 • Mystkowska I., Grużewska S., Zarzecka K. i in. (2017), Opłacalność produkcji borówki wysokiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", vol. 40, nr 113.
 • Natukunda K., Kugonza D.R., Kyarisiima C.C. (2011), Indigenous Chickens of the Kamuli Plains in Uganda: II Factors Affecting their Marketing and Profitability, "Livestock Research for Rural Development", vol. 23, no. 10.
 • Nowacki W. (2009), Czynniki wpływające na opłacalność produkcji ziemniaka w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 11, z. 1.
 • Nowak E. (2010), Rachunek kosztów jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem [w:] E. Nowak, M. Wierzbicki, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa.
 • Okularczyk S. (2004), Profitability Trends in Pig Production in 1991-2003, "Annals of Animal Science", vol. 4, issue 1.
 • Oyinbo O., Damisa M.A., Ugbabe O.O. (2014), An Assessment of the Profitability of Small Scale Cassava Production in Edo State: A guide to Policy, [online] http://www.academia. edu/1995184, dostęp: 27.04.2018.
 • Reardon T., Kelly V., Crawford E. i in. (1997), Determinants of Farm Productivity in Africa: A Synthesis of Four Case Studies, Technical Paper No. 75, Department of Agricultural Economics, Department Economics, Michigan State University, Amex International, Washington.
 • Rosenzweig M., Udry Ch.R. (2013), Forecasting Profitability, "NBER Working Papers", no. 19334.
 • Sadowski A. (2008), Ekonomiczna efektywność nakładów czynników produkcji w kontekście zarządzania kosztami, "Journal of Agribusiness and Rural Devlopment", vol. 10, no. 4.
 • Sass R. (2007), Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa", t. 93, z. 2.
 • Skarżyńska A. (2009), Opłacalność chowu krów mamek i produkcji żywca wołowego, "Wiadomości Zootechniczne", t. 47, nr 3.
 • Skarżyńska A. (2010), Sezon sprzedaży ziemniaków jadalnych a opłacalność ich produkcji, "Journal of Agribusiness and Rural Development", vol. 16, no. 2.
 • Skarżyńska A., Jabłoński K. (2013), Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2011 roku - wyniki badań, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", vol. 335, nr 2.
 • Stępień S. (2006), Mikroekonomiczne determinanty opłacalności produkcji żywca wieprzowego w Polsce, "Zeszyty Studiów Doktoranckich. AE w Poznaniu. Wydział Ekonomii", nr 29.
 • Stoorvogel J.J., Antle J.M., Crissman C.C. i in. (2004), The Tradeoff Analysis Model: Integrated Bio-Physical and Economic Modeling of Agricultural Production Systems, "Agricultural Systems", no. 80.
 • Szymańska E. (2007), Opłacalność produkcji żywca wieprzowego w Polsce po integracji z UE, "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 2(17), z. 2.
 • Tłuczak A. (2016), Regionalna specjalizacja produkcji rolnej w Polsce, "Studia Obszarów Wiejskich", t. 42.
 • Wilczyński A. (2012), Wielkość stada krów a koszty i dochodowość produkcji mleka, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa", t. 99, z. 1.
 • Wrzaszcz W., Prandecki K. (2015), Sprawność ekonomiczna gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", vol. 343, nr 2.
 • Wysokiński M. (2013), Nakłady robocizny i substytucyjność pracy żywej pracą uprzedmiotowioną w gospodarstwach mlecznych o różnej skali produkcji, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa", t. 100, z. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543418

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.