PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 8, cz. 1 Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki | 461--474
Tytuł artykułu

Strategia zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie jako odpowiedź na wyzwania rynku pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Age Management Strategy in the Enterprise as a Response to the Challenges of the Labor Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza możliwych działań, wpisujących się w strategię zarządzania wiekiem, które mogą wspierać przedsiębiorstwa w procesach dostosowywania się do warunków dyktowanych przez rynek pracy. Artykuł oparto o systematyczny przegląd literatury, analizę danych wtórnych o rynku pracy, demografie w Polsce i w Europie, obserwację uczestniczącą autorów rozwiązań niemieckich w trakcie wizyty studyjnej, związane z wdrażaniem narzędzi zarządzania wiekiem w tamtejszych przedsiębiorstwach oraz badanie jakościowe w postaci zogniskowanego wywiadu grupowego, przeprowadzonego wśród uczestników reprezentujących instytucje biorące udział w lokalnym partnerstwie na rzecz zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach w województwie podlaskim.(fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to analyze possible activities that enrolling into the age management strategy. Actions that can support enterprises in the processes of adapting to the conditions dictated by the labor market. The analysis of the labor market in Poland allows observation of at least two key trends from the point of view of the company's strategy regarding human resources. The first of these is the fact that, there is a continuing process of an aging population. Thus, the number of people employed in the enterprise in the age that determines the thinking about retirement increases. The process of retiring may mean the phenomenon of "emigration of the competences " outside of the enterprise - often irretrievably. Therefore, the challenge for Polish enterprises in the coming years is to extend the professional activity of people, especially the human resources of enterprises included in the group of 50+ people. The second trend, disadvantageous from the point of view of enterprises, is high professional mobility of young people and related emigration abroad. It applies in particular to people with high formal and practical competences. Both tendencies will be the basis for increasing the gap, both quantitative and competency in Polish enterprises. The strategy of age management within the framework of the article is understood as the total of managerial actions undertaken in the field of human resources management, serving to exploit the full potential of these resources conditioned by the age structure in the present and long-term horizon. The article is based on a systematic review of literature, analysis of secondary data on the labor market and demographics in Poland and Europe, participant observation of the authors of German solutions during a study visit, related to the implementation of age management tools in local companies, and qualitative research in the form of a focused group interview among participants representing institutions participating in the Local Partnership for Age Management in enterprises in the Podlasie Voivodship.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Ciutiene R., Railaite R. (2015), Age Management as a Means of Reducing the Challenges of Workforce Aging, "Engineering Economics", Vol. 26, Issue 4, ss. 391-397.
 • Gorzeń-Mitka I., Sipa M., Skibiński A. (2017), Multifaceted character of the issues of age management, "Polish Journal of Managements Studies", Vol. 16, No. 2, ss. 110-122.
 • Gorzeń-Mitka I., Sipa M., Skibiński A (2017), Multifaceted character of the issues of age management, "Polish Journal of Management Studies", Vol. 16, Issue 2, ss. 110-121.
 • Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M., Gojny M. (2014), Motywacja pracowników w wieku 50+ w świetle wyników badań empirycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 340, Wrocław ss. 427-438.
 • Ilmarinen J. (2005), Towards a Longer Worklife! Ageing and the Quality of Worklife in the European Union, Finnish Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki.
 • Jawor-Joniewicz A. (2016), Budowanie zaangażowania pracowników z uwzględnieniem zarządzania różnorodnością, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", Issue 3/4, ss. 39-51.
 • Kiełczewska A., Lewandowski P. (2017), Starzenie się ludności a podaż pracy w Polsce w horyzoncie roku 2050 [w:] P. Lewandowski, J. Rutkowski (red.) Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa.
 • Kołodziejczyk-Olczak I. (2014), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Liwiński J., Sztanderska U. (2010a), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, PARP, Warszawa.
 • Liwiński J., Sztanderska U. (2010b), Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa.
 • Liwiński J., Sztanderska U. (2013), Standardy zarządzania wiekiem w organizacji, PARP, Warszawa.
 • Naegele G., Walker A. (2006), A guide to good practice in age management, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg.
 • Stańczak J., Szałtyk D., Witkowski J. (2016), Potencjał ludnościowy Unii Europejskiej [w:] J. Kleer, K. Prandecki (red.), Ekonomiczna pozycja Europy w świecie, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa, ss. 29-56.
 • Szcześniak A. (2013), Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+, Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", Warszawa.
 • Tur I. (2018), Branża IT i R&D na rynku HR [w:] Raport. Różne pokolenia w firmie - potencjał, który warto wykorzystać, PwC Polska, Warszawa.
 • Turek K. (2013), Starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki, rynku pracy, polityki i obywateli [w:] J. Górniak (red.) Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Waligórska M., Kostrzewa Z., Potyra M. i in. (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050, Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Wojnicki S. (2015), Rożne pokolenia, jedna organizacja, SW Mentoring, Olsztyn.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543420

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.