PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 (51) | 279--288
Tytuł artykułu

Zaufanie jako kluczowa wartość organizacji publicznych w świetle badań żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego

Autorzy
Warianty tytułu
Trust as the Crucial Value of Public Organisations of the Research Professional Soldiers Polish Army
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie niemożliwe jest rozumienie organizacji oraz współczesne zarządzanie bez uwzględniania kategorii zaufania. Dotyczy to szczególnie organizacji publicznych. Z jednej strony postulaty podejścia neoweberowskiego, obecnie najszerzej dyskutowanego paradygmatu organizacji publicznych, podkreślające profesjonalizację służb publicznych oraz ochronę idei i etosu zawodowego służby publicznej są ściśle związane z zaufaniem. Z drugiej strony badacze odnotowują drastyczny spadek jego znaczenia w ostatnich latach, także w organizacjach publicznych. W artykule podjęto próbę wskazania rangi zaufania jako naczelnej wartości. Badaniom poddano żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego, dla których jest ono fundamentem współpracy, której konieczność wynika z istoty organizacji publicznych. Szczególne znaczenie ma dla respondentów zaufanie w sytuacji zagrożenia życia.(abstrakt autora)
EN
Currently, it is impossible to understand the modern organization and management without regard to the category of trust. This applies particularly to public organizations. On the one hand, demands New Weberian approach, currently the most widely discussed public management paradigm, emphasizing professionalization public services and the protection of ideas and professional ethos of the public service are closely related to trust. On the other hand, the researchers note a drastic decline in its importance in recent years also in public organizations. This article attempts to indicate the rank of trust as a supreme value. The tests were professional soldiers of the Polish Army, which is the foundation of cooperation, the need for which stems from the nature of public organizations. Of particular importance is the confidence of the respondents in a life-threatening situation.(author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
279--288
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Barankiewicz, T. (2013). W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicznej. Lublin: Wyd. KUL.
 • Bibb, S., Kourdi, J. (2004). Trust matters - for organisational and personal success. New York: Palgrave.
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2017). Pobrane z: https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo- narodowe/system-bezpieczenstwa-n/obronnosc/5976,Potencjal-obronny. html (6.12.2017).
 • Ciborowski, L. (2010). Wstęp. W: W. Kieżun, L. Ciborowski, J. Wołejszo (red.), Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych (s. 5-6). T. 1. Warszawa: Wyd. AON.
 • Czajkowska, M. (2014). Kultura organizacyjna oparta na zaufaniu. W: Ł. Sułkowski, C. Sikorski (red.), Metody zarządzania kulturą organizacyjną (s. 204-232). Warszawa: Difin.
 • Gadomska-Lila, K. (2017). Zaufanie jako podstawa kapitału społecznego. Marketing i Rynek, 4, 75-82.
 • Golka, M. (2013). Socjologia kultury. Warszawa: Scholar.
 • Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2007). Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
 • Hancewicz, R. (2012). Kierownik w instytucji publicznej. Gliwice: Helion.
 • Herman, A., Oleksyn, T., Stańczyk, I. (red.) (2016). Zarządzanie respektujące wartości. Raport z badań. Warszawa: Difin.
 • Hersey, P., Blanchard, K.H. (1982). Management of organizational, behaviour. New York: Prentice Hall.
 • Kostera, M. (2009). Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kożuch, B. (2011). Nauka o organizacji, Warszawa: CeDeWu.
 • Kożuch, B., Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2013). Mierzenie skuteczności współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 68.
 • Oleksyn, T. (2016). Natura wartości i katalog wartości w zarządzaniu. W: A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (red.), Zarządzanie respektujące wartości. Raport z badań (s. 222-266). Warszawa: Difin.
 • Sankowska, A. (2011). Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna. Warszawa: Difin.
 • Schindler, P.L., Thomas, C.C. (1993). The Structure of interpersonal trust in the workplace. Psychological Reports, 10, 563-573.
 • Sikorski, C. (2013). Źródła i formy zachowań organizacyjnych. Obrazki z dzieciństwa. Łódź: Wyd. UŁ.
 • Šmid, W. (2003). Psychologia i socjologia zarządzania. Słownik terminów. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu.
 • Sułkowski, Ł. (2015). Kultura organizacji publicznej. W: B. Kożuch, Ł. Sułkowski (red.), Instrumentarium zarządzania publicznego (s. 92-115). Warszawa: Difin.
 • Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
 • Ustawa z 6.06.1997 - Kodeks karny. Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553, z późn. zm.
 • Żygulski, K. (1975). Wartości i wzory kultury. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543442

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.