PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. VII, t. 13, nr 1 | 29--49
Tytuł artykułu

Analiza potencjału wybranych uzdrowisk w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of the Potential of Selected Health Resorts in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bardzo ważnymi motywami podróżowania były i są potrzeby regeneracji sił psychicznych, fizycznych jak i duchowych. Zwłaszcza w ostatnim czasie nie korzystne warunki życia współczesnego człowieka, uczestniczącego w ciągłym rozwoju cywilizacyjnym (np. zanieczyszczenie środowiska, napięcia, stres, przeludnienie miast), stwarzają zapotrzebowanie na usługi mogące przywrócić mu stan równowagi, zapewnić wypoczynek, odnowę biologiczną, regenerację sił. Coraz więcej osób, które nie mają jeszcze trwałych zmian chorobowych, odczuwa potrzebę czasowej zmiany miejsca prze-bywania i zmiany stylu życia w celach profilaktycznych. Istotną rolę w tym zakresie odgrywać mogą usługi uzdrowiskowe. Współcześnie miejscowości uzdrowiskowe, gdzie ma miejsce działalność związana ze świadczeniem usług lecznictwa uzdrowiskowego, coraz częściej łączą je z różnorodnymi funkcjami turystycznymi, rekreacyjnymi, sportowymi lub biznesowymi. Także w Polsce, dzięki bogatemu wachlarzowi usług nie tylko leczniczych, wzrasta potencjał ofertowy i produktowy tych obszarów, chętnie odwiedzanych przez turystów krajowych i zagranicznych. Jednocześnie podnoszenie standardu usług zdrowotnych, bazy i infrastruktury zabiegowej, usług noclegowych, a także oferowanie usług dodatkowych (np. medycznych) i okołoturystycznych, w sposób znaczący przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności uzdrowisk. Jest to trend wychodzący naprzeciw zapotrzebowaniu ze strony turystów już nie tylko wyłącznie na usługi uzdrowiskowe, ale także usługi uzupełniające. Miejsce dotychczasowego "kuracjusza" przyjeżdzającego wyłącznie "do wód", zajął miejsce "kuracjusz-turysta", który zmienia obraz dzisiejszych miejscowości uzdrowiskowych. Celem artykułu była analiza porównawcza wybranych uzdrowisk w Polsce pod względem m.in. ich potencjału ofertowego, profili leczniczych, rodzajów zabiegów, ofert dodatkowych (np.z zakresu turystyk i medycznej). Badania przeprowadzono w listopadzie 2017 roku za pomocą autorskiej ankiety, którą rozesłano do 15 wybranych miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. Wyniki badań pokazują ich zróżnicowany potencjał produktowy i ofertowy.(abstrakt oryginalny)
EN
Important reasons for traveling were and are constituted by the needs to regenerate mental, physical and spiritual forces. Especially in the recent period of time, unfavorable living conditions of modern manparticipating in the continuous development of civilization (pollution, tension, stress, overpopulation of cities) create demand for health and health services that would allow for regaining balance in life. Many people who have not yet been affected by permanent sick ness-induced changes feel the need to periodically change their lifestyles or place of living just as a form of prevention. A significant role in this process can be played by health related services. Today, more and more health resorts where spa and health related services are provided, more and more often combine them with various tourism and recreational, sport or business functions. Also in Poland, thank s to the wide range of treatment services, the potential of tourist products, offered to domestic and foreign tourists, is increasing. Spas are raising the standards of health services, hotel and treatment infrastructure, as well as offering additional (medical) and other services, significantly contributing to the competitiveness of health resorts. This tendency meets the demand from the side of tourists not only for the health related services but also for theauxiliary services. A typical "patient" that used to come to these places has been replaced by the "tourist-patient" which in turn adds in to the changing image of the towns that are home for health resorts. The aim of the article was a comparative analysis of 15 selected health resorts in Poland, in terms of: offers, treatment profiles, types of treatments, additional offers (for example related to medical tourism).The research was conducted in November of 2017 and an original survey created by the author has been used -the survey was send to 15 selected health resorts in Poland. The results of the research show their varied touristic product and offer potential.(original abstract)
Rocznik
Strony
29--49
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Bibliografia
  • Gaworecki W.W., Turystyk a, PWE, Warszawa2003.
  • Jagusiewicz A., Funkcje turystyczne uzdrowisk polskich, Wyd. Instytut Turystyki, Warszawa2001.
  • Krasiński Z., Kondycja turystyki uzdrowiskowej w Polsce a reformy społeczne w 1999, w:Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku, Gołembski G. (red. nauk.),AE, Poznań1999.
  • Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyk i na lata 2012-2020, POT, Warszawa 2012.
  • Olszewski-Strzyżowski J., Promocja turystyk i zdrowotnej. Turystyka uzdrowiskowa - stan i perspektywy, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk2009.
  • Szamborski Z., Turystyka zdrowotna uzdrowiskowa jak o istotny element odnowy sił człowieka, "Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki", nr 6, War-szawa1978.
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowisk owym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowisk owej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005r. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543504

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.