PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 8, cz. 1 Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki | 547--567
Tytuł artykułu

Zarządzanie kompetencjami jako skuteczne narzędzie gospodarowania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competence Management as an Effective Tool of Human Capital Management in Contemporary Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
także derekrutację i outplacement. Celem głównym artykułu jest analiza i ocena uwarunkowań, przebiegu i efektów wykorzystania metod właściwych dla zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwach. Cele szczegółowe przedstawiają się następująco: 1) określenie obszarów gospodarowania kapitałem ludzkim, w których kompetencje znajdują zastosowanie; 2) wykazanie skuteczności zarządzania kompetencjami w procesie gospodarowania kapitałem ludzkim poprzez charakterystykę wybranych metod i narzędzi ZK. Opracowanie obejmuje: 1) analizę dorobku nauk o zarządzaniu w zakresie kompetencji i zarządzania kompetencjami; 2) omówienie etapów projektowania i wdrażania systemu zarządzania kompetencjami zasobów ludzkich organizacji; 3) konfrontację założeń teoretycznych, dotyczących wybranych aspektów i narzędzi zarządzania kompetencjami z wynikami badań z tego zakresu przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w 2012 roku, badań zrealizowanych w ramach projektu pt. Agile Based Competency Management w latach 2015-20163. W pracy naukowo-badawczej wykorzystano następujące metody badawcze: metoda analizy i krytyki piśmiennictwa, metoda statystyczna.(fragment tekstu)
EN
In the case of contemporary organizations, certain competences of employees should be considered a resource of strategic importance. Professional competence management is limited to their proper management and development, in the context of current and future economic and non-economic benefits for economic entities. Competence management supports human resources management and company management at the same time. It is considered a common base for integration of all the areas of HR policy and business strategies of an organization.(original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Bieńkowska A., Brol A.W. (2011), Zarządzanie przez kompetencje [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Czapla T.P. (2010), Zintegrowany model kompetencji, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 234, Łódź.
 • Dobrowolski Z. (2002), Szkolenie pracowników, Organon, Zielona Góra.
 • Dubois D.D., Rothwell W.J. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Helion, Gliwice.
 • Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
 • Guidelines for Competency Management Systems for Downstream and Petroleum Sites (2011), Petroleum Industry Association Ltd, Cogent, s. 20.
 • Kupczyk T., Stor M. (2017), Zarządzanie kompetencjami Teoria badania i praktyka biznesowa, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
 • Moczydłowska J. (2008), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 • Oleksyn T. (1999), Zarządzanie kompetencjami w organizacji [w:] A. Ludwiczyński (red.), Szkolenia i rozwój pracowników a sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 • Oleksyn T. (2001), Praca i płaca w zarządzaniu, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa.
 • Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Oleksyn T. (2010), Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Oleksyn T. (2018), Kompetencje menedżerów i liderów w holistycznym modelu kształtowania płac, [online], www.wynagrodzenia.pl/prezentacje/kompetencje.pdf, dostęp: 10 kwietnia 2018.
 • Penc J. (2007), Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 • Pocztowski A. (2001), Wokół pojęcia kompetencji i ich znaczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] B. Urbaniak (red.), Gospodarowanie pracą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkim, PWE, Warszawa.
 • Pocztowski A. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkim. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków.
 • Soderquist, K.E., Papalexandris, A., Ioannou, G., Prastacos, G., (2010), From task-based to competency- based. A typology and process supporting a critical HRM transition, "Personnel Review", Vol. 39.
 • Sidor-Rządkowska M. (2011), Kompetencyjne systemy ocen pracowników przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Swanson R.A., Holton E.F. III (2009), Foundations of Human Resource Development, Berrett- Koehler Publishers, San Francisco.
 • Walicki A. (2006), Dobre praktyki procesu rekrutacyjnego, [w:] Profesjonalizm usług urzędu pracy. Materiały konferencyjne, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok.
 • Walkowiak R., Czaplicka-Kozłowska I.Z., Kozłowski A.J., Stachowska S. (2013), Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 • Whiddett S., Hollyforde S. (2003), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie (2013), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543542

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.