PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 4, cz. 2 Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku | 363--374
Tytuł artykułu

Zależności cen gotówkowych pszenicy i żywca wieprzowego w Polsce od cen terminowych w Stanach Zjednoczonych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The dependence of Cash Prices of Wheat and Pork in Poland on Futures Prices in the United States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ceny produktów na rynkach rolnych kształtowane są przez różne czynniki o charakterze mikro i makro ekonomicznym. Badania prezentowane w opracowaniu skupione zostały na jednym aspekcie tego problemu, tj. na wpływie cen kontraktów terminowych pszenicy i żywca wieprzowego na ceny tych produktów w Polsce. W literaturze przedmiotu często podkreśla się, że ceny na rynkach rolnych kształtowane są globalnie. Stąd też zasadne są badania dotyczące tego aspektu. Sytuacja nie jest jednak do końca oczywista, gdyż na podstawie uzyskanych w pracy rezultatów zauważyć można różnice w kształtowaniu cen pszenicy i żywca wieprzowego w Polsce w odpowiedzi na zmiany cen na rynku amerykańskim. Rynek pszenicy jawi się tutaj jako globalny, a rynek żywca wieprzowego wykazuje więcej cech lokalnych.(fragment tekstu)
EN
The prices of products on agricultural markets are shaped by various micro and macroeconomic factors. The presented research was focused on one aspect of this problem, i.e. on the impact of the prices of futures contracts for wheat and pork on the prices of these products in Poland. The research was carried out for the years 2000-2016. Cash price indices in Poland and futures prices in the United States were analyzed. The analysis used the correlation coefficient, the Granger causality test and regression modeling. The research has shown the strength linkage of the price relation on the Polish wheat market with the US market and the weak linkage of prices on the pigs market. The Polish market appears as a price recipient relative to the US market.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Baulch B. (1997), Testing for market integration , "Journal of Development Studies", tom 33, nr 4, ss. 512-534.
 • Catão L., Chang R. (2010), World Food Prices and Monetary Policy, Working Paper 16563, NBER, Cambridge, MA 02138, nr 12.
 • Conforti P. (2004), Price transmission in selected agricultural markets, FAO Commodity and Trade Policy, Research Working Papers, no 7.
 • Czyżewski A., Kułyk P. (2012), Uwarunkowania makroekonomiczne finansowego wsparcia rolnictwa w krajach BRCS, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 12, nr 4, ss. 37-46.
 • Czyżewski A., Matuszczak A. (2016), Struktura dochodów i wydatków budżetowych na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w 2016 roku, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, nr 84, ss. 53-62.
 • Czyżewski B. (2012), Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju, "Studia Ekonomiczne", nr 2 (73), ss. 165-188.
 • Hamulczuk M., Gędek S., Klimowski C. i in. (2012), Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Hamulczuk M. (2015), Asymetria w transmisji cen pszenicy paszowej między rynkiem polskim i niemieckim, Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(35), ss. 57-65.
 • Heijman W., Krzyżanowska Z., Gędek S. i in. (1997), Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
 • Huchet-Bourdon M. (2011), Agricultural Commodity Price Volatility: An Overview, "OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers", OECD Publishing, no. 52.
 • Kułyk P. (2015), Relacje strukturalne w finansowym wsparciu rolnictwa w grupach państw o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 17, nr 6, ss. 140-145.
 • Listorti G., Esposti R. (2012), Horizontal Price Transmission in Agricultural Markets: Fundamental Concepts and Open Empirical Issues, "Bio-based and Applied Economics", 1(1), ss. 81-96.
 • Rembeza J. (2006), Transmisja cen na rynku zbóż i jej wpływ na proces transmisji cen, [w:] Ewolucja rynku zbożowego i jej wpływ na proces transmisji cen, IERiGŻ-PIB, Raport PW nr 38, Warszawa.
 • Seremak-Bulge J. Rembeza J. (2010), Zmiany cen i relacji cenowych na podstawowych rynkach żywnościowych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, ss. 112-125.
 • Szajner P. (2017), Transmisja cen na rynku mleka w Polsce w latach 2004-2017, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, ss. 3-23.
 • Tomek W.G., Robinson K.L. (2001), Kreowanie cen artykułów rolnych, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543548

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.