PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 14 | 228--239
Tytuł artykułu

Bariery współpracy instytucji otoczenia biznesu z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Barriers of Cooperation of Business Support Institutions With Micro, Small and Medium Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest wskazanie barier występujących podczas współpracy instytucji otoczenia biznesu z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MMSP). Wnioskowanie oparto na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 r. wśród wybranych Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) oraz analizie danych zastanych - desk research. Scharakteryzowano także działalność IOB oraz przedsiębiorstw z sektora MMSP w Polsce, ze szczególną uwagą poświęconą sytuacji w województwie śląskim.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of this paper is to identify barriers encountered during cooperation of business support institutions with micro, small and medium enterprises. The inference is based on the results of a survey conducted in 2017 among selected BEIs and the analysis of existing data - desk research. The activities of BEI and enterprises from the SME sector in Poland were also characterized, focusing on the Silesian Voivodeship.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
228--239
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Aralica Z., Račić D., Radić D., Innovation Propensity in Croatian Enterprises: Results of a Community Innovation Survey, "South East European Journal of Economics & Business" 2008, Vol. 3, No. 1.
 • Burdecka W., Instytucje otoczenia biznesu, badania własne PARP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
 • Commission Staff Working Paper. Creating Top-Class Buziness Support Services, Commision of the European Communities, Brussels 28.11.2001.
 • Dominiak P., Sektor MŚP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Gancarczyk M., Instytucja a organizacja w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 5-6.
 • Górzyński M., Pander W., Koć P., Tworzenie związków kooperacyjnych między MŚP oraz MŚP i instytucjami otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
 • Gródek-Szostak Z., Zróżnicowanie definiowania instytucji otoczenia biznesu w regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020, [w:] Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno- -gospodarczych. Innowacje - finanse - otoczenie biznesu. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017.
 • Jaki A., Gródek-Szostak Z., Wybrane problemy efektywności finansowania sieci wsparcia innowacji ze środków publicznych. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomii i Zarządzania" 2017, nr 48 (3).
 • Kisiel R., Babuchowska K., Marks-Bielska R., Wojarowska M., Analysis of Strengths and Weaknesses of Business Environment Institutions from Warmia-Masurian Voivodeship as Well as Opportunities and Threats for Their Operations, Equilibrium, 2011, vol. 6, No. 1.
 • Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R., Słownik rozwoju regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2000.
 • Markiewicz J., Instytucje Otoczenia Biznesu. Rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwerystetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Menguc B., Auh S., Creating a Firm-level Dynamic Capability through Capi talizing on Market Orientation & Innovativeness, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2006, Vol. 34, No. 1.
 • Matejun M., Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Współpraca małych i średnich firm w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, red. A. Adamik, Difin, Warszawa 2012.
 • Matusiak K. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 • Okrzesik O., Bariery współpracy przedsiębiorstw z sektora MŚP z instytucjami otoczenia biznesu, [w:] Zarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego - kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe, red. M. Czyż, J. Dyduch, Wydawnictwo AGH, Kraków 2015.
 • Preisner L., Enabling Sustainable Development: Changes in the Integrated Pollution Prevention and Control Directive - Review of the Latest Opinions, "Polish Journal of Environmental Studies" 2017, Vol. 26, No. 5A.
 • Ryan J.C., Tipu, S., Leadership Effects on Innovation Propensity: A Two-factor Full Range Leadership Model, "Journal of Business Research" 2013, Vol. 66, No. 10.
 • Stawasz D., Rola i znaczenie instytucji "otoczenia rynkowego" w rozwoju regionalnym, [w:] Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, red. T. Markowski, D. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Województwo śląskie. Statystyczne vademecum samorządowca, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2018.
 • Rocznik statystyczny województw 2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018.
 • Tarnawa A., Skowrońska A., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2017.
 • Wolak-Tuzimek A., Duda J., Sołoma A., Lament M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Wybrane problemy, Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", Radom 2015.
 • http://www.rcoi.pl/pl/otoczenie_biznesu/.
 • http://www.invest-in-silesia.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543562

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.