PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 1 Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania | 129--144
Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju województwa małopolskiego w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Directions of Development of the Malopolska Voivodeship in the Light of the New European Financial Framework
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie w sposób syntetyczny strategicznych kierunków rozwoju województwa małopolskiego, w świetle zmian podejścia do polityki regionalnej na szczeblu europejskim. W artykule przedstawiona została aktualna sytuacja gospodarcza województwa oraz jego atrakcyjności inwestycyjna w podziale na podregiony. Jest to swoisty punkt wyjścia do oceny planowanych działań zawartych w aktualnie dyskutowanych programach strategicznych samorządu województwa małopolskiego. Ich realizacja zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 ma pobudzić jego rozwój i przyczynić się do realizacji założeń Strategii Europa 2020. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present strategic directions for the development of Malopolska Voivodeship, in the light of changes in the approach to regional policy at the European level. The article presents the current economic situation in the region and its investment attractiveness broken down into sub-regions. It might be considered a starting point for the evaluation of the planned activities contained in the currently discussed strategic programs of Malopolska Voivodeship. Their implementation in line with the Malopolska Region Development Strategy 2011-2020 aims to encourage its development and contribute to the objectives of the Europe 2020 Strategy. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Barca F., Program zreformowanej polityki spójności. Podejście osadzone mające na celu sprostanie wyzwaniom i oczekiwaniom, wobec których staje Unia Europejska. Niezależne sprawozdanie przygotowane na zlecenie Danuty Hübner, komisarz UE ds. polityki regionalnej. Komisja Europejska, Bruksela 2009.
 • 2. GUS, [online] Ludność w województwie małopolskim w 2013 r., Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Krakowie, Kraków 2014, www.krakow.stat.gov.pl, (22.08.2014).
 • 3. GUS, [online] Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w 2013 r., Urząd Statystyczny w Krakowie, maj 2014, www.krakow.stat.gov.pl, (21.08.2014).
 • 4. Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2005.
 • 5. Jewtuchowicz A., Terytorium i jego rozwój w warunkach globalizacji, [w:] Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, E. Molendowski (red.), Księga Jubileuszowa dedykowana prof. I. Pietrzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • 6. Komisja Europejska, [online] Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020, Komunikat Komisji Europejskiej COM (2010) 553, www.ec.europa.eu, (13.07.2014).
 • 7. Komisja Europejska [online] Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności, COM (2010)642/3, www.ec.europa.eu, (21.08.2014).
 • 8. Nowicki M., Hildebrandt A., Susmarski P., Tarkowski M., Wandałowski M., [online] Atrakcyjność Inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2013, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2013, www.ibngr.pl, (23.08.2014).
 • 9. Pietrzyk I., Polityka Regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2000.
 • 10. Pietrzyk I., Reforma europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020, [w:] Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka. A. Nowakowska (red.), Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Aleksandry Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • 11. Słupińska M., Rozwój ukierunkowany terytorialnie w nowej polityce spójności. Spójność regionalna - polityka, mechanizmy, perspektywy, Z. Przygodzki, M. Feltynowski (red.), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 289, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • 12. Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w Obszarze Województw Małopolskiego i Śląskiego do roku 2020, 2013. [online] www.malopolskie.pl, (23.08.2014).
 • 13. Województwo Małopolskie, [online] Strategia rozwoju województwa małopolskiego 2011-2020, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 r., www.malopolskie.pl, (20.08.2014).
 • 14. Województwo Małopolskie, [online] Program Strategiczny Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy, 2013, www.malopolskie.pl, (27.08.2014).
 • 15. Województwo Małopolskie, [online] Program Strategiczny Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020, 2013, www.malopolskie.pl, (23.08.2014).
 • 16. Województwo Małopolskie, Subregionalny Program Rozwoju 2014-2020, Założenia. Załącznik na 1 do Uchwały nr 1077/12 ZWM z dn. 31 sierpnia 2012 r., 2013.
 • 17. Województwo Małopolskie, [online] Informacja Prasowa: Kontrakt terytorialny dla Województwa Małopolskiego - lista projektów, 2014, www.malopolskie.pl (16.11.2014 r.).
 • 18. Województwo Małopolskie, Uchwała nr 911/14 ZW Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r, załącznik nr 1, 2014.
 • 19. Województwo Małopolskie [online] Małopolskie Obserwatorium Polityki Regionalnej, 10. Raport Roczny, 2014, www.malopolskie.pl, (16.11.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543600

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.