PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 4, cz. 2 Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku | 375--387
Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w szpitalach działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - przegląd badań

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Aspects of Management Control in Hospitals Functioning in the Form of an Autonomous Public Health Centre - Research Review
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kontrola zarządcza to ogół czynności podejmowanych przez kierownika jednostki oraz podległych mu pracowników w celu zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób efektywny, oszczędny, terminowy, a przede wszystkim zgodny z prawem. Jej stosowanie powinno usprawnić zarządzanie jednostką i przyczynić się do większej efektywności realizowanych procesów. Celem artykułu jest przedstawienie prezentowanych do tej pory wyników badań na temat funkcjonowania kontroli zarządczej w szpitalach, które działają w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zastosowano w nim, jako metodę badawczą, analizę literatury przedmiotu, aktów prawnych i wyników kontroli przeprowadzanych przez Ministerstwo Finansów.(fragment tekstu)
EN
The article presents the state of studies concerning the functioning of managerial control in hospitals operating as public health care units. In order to realise the research aim, the literature of the subject, legal acts, and results of studies conducted by the Ministry of Finance were analysed in the scope of managerial control. On the basis of the conducted analyses, an evaluation of the state of knowledge about the efficiency of managerial control in hospitals functioning in the form of autonomous public health centres was made.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Baran W. (2014), System kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 344.
 • Dembowska-Klimek A. (2015), Kontrola wewnętrzna jako element kontroli zarządczej w jst, "Finanse Publiczne", nr 8(105).
 • Kamiński S. (2014), Funkcjonowanie kontroli zarządczej w placówce medycznej na przykładzie Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie, "Biuletyn. Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego", nr 3(12) [online], www.mf.gov.pl/ministerstwo -finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/kontrolazarzadcza- w-sektorze-publicznym/biuletyn-kontrola-zarzadcza-w-jst, dostęp: 16.05.2018.
 • Kotarski D. (2011), Funkcjonowanie kontroli zewnętrznej i zarządczej w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 42.
 • Kotarski D. (2012), Określenie celów i zadań sanatorium uzdrowiskowego na potrzeby kontroli zarządczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 53.
 • Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84.
 • Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 11).
 • Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Min. Fin., poz. 56).
 • Ministerstwo Finansów (2016), Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej i prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego [online], www.mf.gov.pl/c/document_ library/get_file?uuid=1680bd01-9a3f-4852-b69d-f722bfba78a5&groupId=764034, dostęp: 15.05.2016.
 • Olkiewicz A. (2017), Formalno-prawne aspekty działalności podmiotów leczniczych [w:] A. Jakubowska, M. Olkiewicz (red.), Zarządzanie organizacją w opiece zdrowotnej. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Puchacz K. (2016), Strategia lokalna jst jako podstawa funkcjonowania kontroli zarządczej, "Finanse Publiczne", nr 2 (111).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. z 2010 r. Nr 187, poz. 1254).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1581).
 • Sołtyk P. (2016), Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą, "Finanse Publiczne", nr 5(114).
 • Szczepankiewicz E.I. (2015), Funkcje oraz zadania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego [w:] E.I. Szczepankiewicz, A. Kamela-Sowińska, R. Żółtowski i in., Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Szewieczek A. (2011), Wdrożenie kontroli zarządczej w szpitalu klinicznym, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 55.
 • Szewieczek A. (2015), Konstrukcja kontroli zarządczej w wybranych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 82 (138).
 • Szewieczek A., Tkacz-Wolny A. (2016), Efektywność kontroli zarządczej w świetle oświadczeń kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 6(84), cz. 1.
 • Szuberla I.A. (2012), Samoocena jako narzędzie monitorujące kontrolę zarządczą w zakładzie ubezpieczeń, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 53.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1311).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638).
 • Winiarska K. (2016), Ocena realizacji celów kontroli zarządczej w jednostkach finansów publicznych - wyniki badań ankietowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 86(142).
 • Wojdylak-Sputowska Z., Sputowski A. (2016), Zarządzanie ryzykiem w jsfp, "Finanse Publiczne", nr 6(115).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543640

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.