PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 4, cz. 2 Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku | 389--402
Tytuł artykułu

Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach rolniczych w Polsce i w Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Strategies of Net Working Capital Managing in Agricultural Enterprises in Poland and in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badanie, którego wyniki przedstawiono w artykule, obejmowało trzy zasadnicze etapy. W pierwszej kolejności określono zmiany w poziomie i strukturze aktywów przedsiębiorstw rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotowych składników majątku. W kolejnym etapie prowadzonych analiz określono zmiany w poziomie i strukturze źródeł kapitału podmiotów objętych badaniem, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału obcego. Ostatni etap obejmował swym zakresem ustalenie poziomu kapitału obrotowego netto w badanej grupie przedsiębiorstw rolniczych. Obliczono również zmiany w poziomie tego wskaźnika zachodzące w latach 2010-2016, a także zidentyfikowano strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach rolniczych w UE i w Polsce.(fragment tekstu)
EN
The aim of the research is to identify the management strategy of net working capital in agricultural enterprises in Poland against the background of investment decisions and financial decisions taken by the average agricultural enterprise in the European Union (EU). The study puts forward the thesis that the specificity of financing agriculture in Poland, as in the EU, means that enterprises from this sector implement a conservative strategy of managing net working capital. The research covered individual commodity farms that directed the manufactured products to the market for sale, hence it was considered that they could be treated as enterprises. The key sources of information were statistical data of the Farm Accountancy Data Network (FADN) in the EU. The analysis took into account the years 2010-2016. The spatial scope of the study covered the area of the EU, with particular emphasis on Poland. The research proved the thesis put forward.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Almazari A.A. (2014), The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from Saudi Cement Companies, "British Journal of Economics, Management & Trade", vol. 4, no. 1.
 • Bereżnicka J. (2015), Rola kapitału obrotowego w kształtowaniu sytuacji finansowej rodziny rolniczej w polskich gospodarstwach rodzinnych, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 13.
 • Comporek M. (2017), Kapitał obrotowy netto jako determinanta operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 484.
 • Deloof M. (2003), Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgium Firms, "Journal of Business Finance and Accounting", vol. 30, no. 3/4.
 • Floriańczyk Z., Osuch D., Płonka R. (2016), Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, cz. 1, Wyniki Standardowe, IERIGŻ-PIB, Warszawa.
 • Gałecka A., Pyra M. (2016), Zadłużenie gospodarstw rolniczych w Polsce w latach 2010-2013, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 18, z. 2.
 • Goraj L., Mańko S. (2009), Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa.
 • Goraj L., Olewnik E. (2011), FADN i Polski FADN, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Husain S., Alnefae S. (2016), The Effects of Working Capital Management on Profitability of Firm: Evidence from Agriculture and Food Industry of Kingdom of Saudi Arabia, "Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB)", vol. 5, no. 1.
 • Jahfer A. (2015), Effect of Working Capital Management on Firm Profitability: Empirical Evidence from Sri Lanka, "International Journal of Managerial and Financial Accounting", vol. 7, no. 1.
 • Konieczna I. (2008), Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym na sytuację finansową przedsiębiorstw, "Problemy Zarządzania", nr 3.
 • Mądra-Sawicka M. (2017), Finansowanie wewnętrzne małych przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4(88).
 • Mukasa A.N., Simpasa A.M., Salami A.O. (2017), Credit Constraints and Farm Productivity: Micro-Level Evidence from Smallholder Farmers in Ethiopia, "Working Paper Series", no. 247.
 • Posey R., Reichert A. (2011), A Comparison of Non-Price Terms of Lending for Small Business and Farm Loans, "The International Journal of Business and Finance Research", no. 2.
 • Raheman A., Nasr M. (2007), Working Capital Management and Profitability - Case of Pakistan Firms, "International Review of Business Research Paper", vol. 3, no. 1.
 • Ryś-Jurek R. (2011), Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w europejskim rolnictwie na podstawie bazy FADN w 2007 roku, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 13, z. 1.
 • Stefański A. (2014), Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w firmach rodzinnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 111.
 • Strzelecka A. (2012), Struktura finansowania majątku mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 80.
 • Szafraniec-Siluta E. (2014), Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw rolniczych Pomorza Środkowego [w:] D. Zawadzka, J. Sobiech (red.), Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Vučković B., Veselinović B., Drobnjaković M. (2017), Financing of Permanent Working Capital in Agriculture, "Economics of Agriculture", no. 3.
 • Wasilewski M., Zabolotny S. (2009), Sytuacja finansowa przedsiębiorstw o odmiennych strategiach zarządzania kapitałem obrotowym, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 78.
 • Zawadzka D. (2013), Kredyt w decyzjach finansowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z regionu Pomorza Środkowego), "Zarządzanie i Finanse", nr 2(2).
 • Zawadzka D., Strzelecka A. (2014), Struktura terminowa zobowiązań przedsiębiorstw rolniczych z tytułu kredytu bankowego - ujęcie porównawcze, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 326.
 • Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E. (2013), Majątek i źródła finansowania przedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2006-2011 - ujęcie porównawcze, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 59.
 • Ziętara W. (2009), Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, "Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G", t. 96, z. 4.
 • Ziętara W. (2014), Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych na tle gospodarstw wybranych krajów europejskich, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych", nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543644

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.