PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 91 | 5--12
Tytuł artykułu

Plany zawodowe studentów a akredytacja na uczelniach - badanie wśród studentów kierunku finanse i rachunkowość

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Students Career Plans Vs. Accreditation of the University - the Poll Among Finance and Accounting Course Students
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie relacji pomiędzy planami zawodowymi studentów kierunku finanse i rachunkowość, studiujących na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a postrzeganiem przez nich działań uczelni polegających na uzyskaniu akredytacji i certyfikacji profesjonalnych podmiotów z branży finansowej. Przy wykorzystaniu badań, polegających przede wszystkim na badaniu ankietowym studentów, formułowane są odpowiedzi na pytania dotyczące postrzegania przez studentów znaczenia certyfikatów i kwalifikacji zawodowych w zależności od swoich planów zawodowych dotyczących w szczególności formy pracy lub wielkości firmy przyszłego pracodawcy. Analiza wyników badania ankietowego pozwala na sformułowanie wniosku, iż studenci planujący pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach postrzegają kwalifikacje nadawane przez organizacje międzynarodowe, takie jak ACCA, CIMA czy CFA, jako zbędne w przyszłej pracy zawodowej. Dla tych studentów ponoszenie dodatkowych nakładów na naukę, w zamian za ułatwienia w uzyskaniu zawodowych kwalifikacji, nie jest zasadne. Podstawową konkluzją z przeprowadzonych badań jest wskazówka dla osób konstruujących strukturę programów nauczania oraz treści programowe - celowe jest zróżnicowanie oferty edukacyjnej poprzez umożliwienie studiowania na kierunkach finansowych akredytowanych przez profesjonalne organizacje, jak i bez takiej akredytacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to examine the relationship between the carrer plans of students in Finance and Accounting at the Faculty of Management at the University of Gdańsk and their perception of the accreditation and certification of professional financial institutions. Using research primarily based on student surveys, responses to questions about students' perceptions of the importance of certificates and professional qualifications, based on their professional plans, in particular the form of work or the size of the future employer, are formulated.The analysis of the results of the survey allows us to conclude that students planning to work in small and medium enterprises perceive the qualifications awarded by international organizations such as ACCA, CIMA or CFA as unnecessary in their future work. For those students, spending more on learning in return for facilitating the acquisition of professional qualifications is not justified. The basic conclusion from the research can be a guideline for people who construct the curriculum structure and curriculum content - it is justified to diversify the educational offer by allowing them to pursue financial studies accredited by the professors and without such accreditation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--12
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • ACCA qualification - the future. Embracing change. Shaping futures. 2016. Londyn, ACCA.
 • Annisette M., Kirkham L.M. 2007. The advantages of separateness explaining the unusual professionuniversity link in English Chartered Accountancy. Crit. Persp. Acc. 18, 1-30.
 • Bucior G., Kujawski J. 2017. Podyplomowe studia "Rachunkowość ACCA - poziom profesjonalny" na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 335(87)2, 41-50.
 • Bucior G., Spigarska E. 2017. Teaching of university-level accounting in collaboration with the entities certifying the accounting profession - the example of the Faculty of Management at The University of Gdansk. Barcelona, EDULEARN, 633-641.
 • Bucior G., Zackiewicz-Brunke B. 2015. Akredytacja ACCA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 319(79)2, 37-48.
 • Emerling A., Orlińska A., Węsierska S. 2010. Współpraca firm z sektorem edukacji. Raport z badania. Warszawa, KPMG.
 • Foundations in accountancy and the ACCA qualification an overview for employers. 2012. Londyn, ACCA.
 • Gryn M. 2011. Certyfikat dla finansisty. Forbes 11, 5-7.
 • Montano J., Anes J., Hassal T., Joyce J. 2001. Vocational skills in the accounting professional profile: the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) employers opinion. Acc. Educ. 10(3), 299-313.
 • Parlow H., Röchter A. 2016. Cooperation between business and academia in Germany. A critical analysis of new trends in designing integrated study programs based on e-learning. Univ. J. Educ. Res. 4(9), 1931-1938.
 • Pavlin S., Kesting T., Baaken T. 2016. An integrative view on higher education and University- -Business Cooperation in the light of academic entrepreneurship. Eur. J. Educ. 51(1), 3-8.
 • Prewysz-Kwinto P., Voss G. 2016. Certyfikacja zawodu księgowego w Polsce w opinii studentów kierunku Finanse i Rachunkowość - wyniki badania empirycznego. Stud. Oecon. Posnan. 4(11), 228-243.
 • Reforma Szkolnictwa Wyższego. 2011. Warszawa, MNiSW.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego służącej wspieraniu strategii "Europa 2020". 2011. DzUrz. UE C 380 E.
 • Ryan M. 2012. Podnoszenie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego we współpracy z pracodawcami i sektorem szkolnictwa wyższego - pobudzanie współpracy pomiędzy światem edukacji, szkolenia i pracy, w: Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie. Red. M. Polak. Warszawa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Szadziewska A., Kujawski J. 2016a. Knowledge of ACCA qualifications among the students of the certified "ACCA Accounting" programme, in: INTED 2016 Proceedings. Barcelona, IATED Academy, 8509-8518.
 • Szadziewska A., Kujawski J. 2016b. The factors influencing students' choice of other than the ACCA- -accredited curricula at the University of Gdansk, in: EDULEARN 2016 Proceedings. Barcelona, IATED, 1833-1844.
 • Świetla K. 2012. Certyfikaty z dziedziny rachunkowości, ich różnorodność oraz wymogi formalne warunkujące uzyskanie uprawnień, w: Rachunkowość. Dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego. Red. D. Dziawgo. Toruń, Wydaw. Nauk. UMK.
 • Walińska E., Michalak M. 2013. Akredytacja uczelni wyższych przez profesjonalne organizacje rachunkowości w warunkach deregulacji zawodu księgowego. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 72, 202-220.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543700

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.