PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 91 | 21--32
Tytuł artykułu

Kalkulacja kosztów osobowych nauczycieli akademickich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Calculation of Personal Costs of Academic Teachers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Skuteczne zarządzanie uczelnią publiczną wymaga przetwarzania wielu danych. Rentowność poszczególnych rodzajów działalności jest determinowana przez ich przychody i koszty. Na koszty dydaktyki składają się głównie koszty osobowe (wynagrodzenia plus narzuty na wynagrodzenia) profesorów, adiunktów, asystentów, lektorów i in. Właściwe przetwarzanie danych kosztowych wymaga wdrożenia zaawansowanych metod kalkulacji. W związku z tym celem artykułu jest prezentacja procedury kalkulacji kosztów osobowych nauczycieli akademickich na uczelni publicznej. Procedura umożliwia ustalenie kosztów kształcenia w ramach poszczególnych kierunków studiowania. Na podstawie studium przypadku przedstawiano aspekty funkcjonowania rachunku kosztów, problematyki pozyskania danych potrzebnych do kalkulacji oraz zasad ich przetwarzania. Jako przykład posłużył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; dane wykorzystane w modelu kalkulacji pochodziły z roku akademickiego 2016/2017.(abstrakt oryginalny)
EN
Effective management of a public university requires processing of many data. The profitability of particular types of activity is determined by their revenues and costs. The costs of didactics consist mainly of personnel costs (wages plus salary overheads) of professors, adjuncts, assistants, lecturers and others. Proper processing of cost data requires implementation of advanced calculation methods. Therefore, the purpose of the article is to present the procedure for calculating the personnel costs of academic teachers at a public university. The procedure has the option of determining the cost of education within individual fields of study. Based on the case study, aspects of the functioning of the cost account, problems of obtaining the data needed for the calculation and rules of their processing were presented. As an example, the University of Economics in Wroclaw was used, while the data used in the calculation model came from the academic year 2016/2017. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Małys K. 2016. Analiza struktury kosztów w publicznych szkołach wyższych w Polsce. Pr. Nauk. UE Wroc. 442, 278-289.
 • Miłosz H. 2003. Analiza kosztów kształcenia w szkołach wyższych. Legnica, Wydaw. Wspólnota Akademicka.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. DzU z 2016 r., nr 243, poz. 1447.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznej. DzU z 2012 r., poz. 1533, par. 8.
 • Świderska G. 2008. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Warszawa, Wydaw. Stow. Księg. w Polsce.
 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr R.0000.15.2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018, http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/uchwaly_senatu_2017/us66_2017.pdf, dostęp: 20.11.2017.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. DzU z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. DzU z 2005 r., nr 164, poz. 1365.
 • Wermut J. 2006. Rachunkowość zarządcza. Gdańsk, Wydaw. Ośrodek Doradztwa Doskonalenia Kadr.
 • Zarządzenie nr 64/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2017 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę z godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018, http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_ _pisma_okolne_rektora2017/zarzadzenie_rektora_nr_64_2017.pdf, dostęp: 20.11.2018.stęp: 20.11.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543718

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.