PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 118 XL Jubileuszowe Śląskie Dni Organizacji Nowoczesność Przemysłu i Usług | 659--667
Tytuł artykułu

Istota procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw

Warianty tytułu
The Essence of Business Internationalization Processes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowana publikacja koncentruje się na podstawowych zagadnieniach związanych z procesami internacjonalizacji organizacji. Celem publikacji jest prezentacja najważniejszych definicji internacjonalizacji przedsiębiorstw i pojęć z nią związanych na podstawie analizy literatury przedmiotu. Zaprezentowano w niej genezę procesów internacjonalizacji, szczegółowo przeanalizowano występujące w literaturze przedmiotu definicje internacjonalizacji, omówiono statyczne i dynamiczne podejście do internacjonalizacji oraz przedstawiono związki między internacjonalizacją a globalizacją.(abstrakt oryginalny)
EN
The presented publication focuses on the basic issues related to the internationalization processes of the organization. The aim of the publication is to present the most important definitions of internationalization of enterprises and concepts related to it on the basis of literature analysis of the subject. It presents the genesis of internationalization processes, thoroughly analyzed the definitions of internationalization appearing in the literature, discusses the static and dynamic approach to internationalization, and presents the relationship between internationalization and globalization.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Bednarova, L., Chovancova, J., Pacana, A., and Ulewicz A. (2017). The analysis of success factors in terms of adaptation of expatriates to work in international organizations. Polish Journal of Management Studies, 17, 59-66.
 • 2. Borusiak, B. (2006). Przyczyny niepowodzenia procesu industrializacji przedsiębiorstw handlu detalicznego. Handel Wewnętrzny, 1, 25-35.
 • 3. Braga, V., Correia, A., Braga, A., and Lemos, S. (2017). The innovation and internationalisation processes of family businesses. Review of International Business and Strategy, 2, 231-247, https://doi.org/10.1108/RIBS-01-2017-0005.
 • 4. Calof, J.L., and Beamish, P.W. (1995). Adapting to foreign markets: Explaining internationalization. International Business Review, 2, 115-131.
 • 5. Causigil, S.T., and Knight, G.A. (2009). Born Global Firms. A New International Enterprise International business collection. Business Expert Press.
 • 6. Daszkiewicz, N. (2004 ). Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Gdańsk: SGP.
 • 7. Dicken, P. (1998). Global shift: transforming the world economy. London.
 • 8. Duliniec, E. (2011). Marketing międzynarodowy. Warszawa: PWE.
 • 9. Duliniec, E. (2011). Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione - uwarunkowania i rozwój. Gospodarka Narodowa, 5-6, 1-10.
 • 10. Dunning, J.H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. Addison Wesley Publishing Company.
 • 11. Dunninh, J.H. (1981). International Production and Multinational Enterprise. London: Allen & Unwin.
 • 12. Fonfara, K. (2000). Strategie marketingowe w biznesie międzynarodowym. W K. Fonfara, M. Gorynia, E. Najlepszy, i J. Schroeder, Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • 13. Fonfara, K., Gorynia, M., i Otta, W. (2000). Przedsiębiorstwo na międzynarodowych rynkach. Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 • 14. Gierszewska, G., i Wawrzyniak, B. (2001). Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego. Warszawa: Poltext.
 • 15. Glinkowska, B., i Kaczmarek, B. (2005). Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Łódzkiego.
 • 16. Nogalski, B., i Daszkiewicz, N. (2005). Internacjonalizacja polskich małych i średnich przedsiębiorstw - przymus czy swobodny wybór. W Strategie korporacji działających w skali ponadnarodowej. Tychy: Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.
 • 17. Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Warszawa: PWE.
 • 18. Gorynia, M., i Jankowska, B. (2007). Teorie internacjonalizacji. Gospodarka Narodowa, 10, 21-44.
 • 19. Havnes, P.A. (1994). Internationalization of Small and Medium Sized Enterprises: Analytical Model, Rent VIII. Tampere.
 • 20. Hitt, M.A., Hoskisson, R.E., and Kim, H. (1997). International diversification: Effects on innovation and firm performance in product diversified firms. Academy of Management. Journal, 40, 767-798.
 • 21. Hollensen, S. (2011). Global Marketing. London: FT Prentice Hall.
 • 22. Javalgi, R.G., Griffith, D.A., and White, D.S. (2003). An empirical examination of factors influencing the internationalization of service firms. Journal of Services Marketing, 2, 185-201. https://doi.org/10.1108/08876040310467934.
 • 23. Johanson J., Mattsson L. G. (1988). Internationalization in Industrial Systems. A Network Approach, [w:] N. Hood, J. E. Vahlne, C. Helm (red.), Strategies in Global Competition, London.
 • 24. Johanson J., Vahlne J. R. (1977). The Internationalization Process of the Firm - A Model of Knowledge Development and Increasing Commitments. Journal of International Business Studies, 8, s. 23-32.
 • 25. Kozioł-Nadolna K. (2012). Proces internacjonalizacji sfery badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw: zarys zjawiska. Ekonomiczne Problemy Usług, 93, s. 237-252.
 • 26. Kozioł-Nadolna K. (2013). Internacjonalizacja Działalności Badawczo-rozwojowej w Kształtowaniu Procesów Innowacyjnych Przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • 27. Kozioł-Nadolna K. (2017). Uwarunkowania internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie Chin, Studia I Prace WNEIZ US. Problemy Teoretyczne i Metodyczne, 3, s. 119-129.
 • 28. Lee K. B., Choi S. B. (2017). Internationalization, dynamic environments and new product development: An empirical investigation of Korean companies. Journal of Korea Trade, 3, s. 224-255. Available online https://doi.org/10.1108/JKT-11-2016-0041.
 • 29. Li, P.Y. (2018). Top management team characteristics and firm internationalization: The moderating role of the size of middle managers. International Business Review, 1, 125-138.
 • 30. Maleszyk, E. (2009). Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw handlowych. Gospodarka Narodowa, 5, 79-98.
 • 31. Mejri, K., and Umemoto, K. (2010). Small- and Medium-Sized Enterprise Internationalization Towards the Knowledge-Based Model. Journal of International Entrepreneurship, 8, 156-167.
 • 32. Minguzzi, A. and Passaro, R. (1993). Enterpreunership Behaviour and International Market Activity: Some Empirical Findings from a Cross-Sector Analysis. Naples: Research Institute on Service Activities, National Research Council.
 • 33. Nogalski, B., Szpitter, A., Wójcik-Karpacz, A., i Karpacz, J. (2009). Kompetencje przedsiębiorcy a internacjonalizacja działalności jego przedsiębiorstwa - case research. W M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Kraków: Wolters Kluwer Business, 459-472.
 • 34. Pacana, A., Ingaldi, M., i Czajkowska, A. (2017). Projektowanie i wdrażanie sformalizowanych systemów zarządzania. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 • 35. Pierścionek, Z. (2003). Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 • 36. Przybylska, K. (2005). Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Bochnia.
 • 37. Rao, T.R., and Naidu, G.M. (2005). Are the stages of internationalization empirically supportable? Journal of Global Marketing, 1/2, 147-70.
 • 38. Robertson, R. (1992). Globalization: Social theory and Global Culture. London: Sage Publications.
 • 39. Rogaczewski, R. (2015). Ważniejsze metody pomiaru globalizacji i internacjonalizacji przedsiębiorstw. Acta Universitatis Copernici, 3, 59-71.
 • 40. Rugman, A.M. (1980). A New Theory of the Multinational Enterprise, Internationalization vesrus Internationalization. Columbia Journal of World Business, 15, 23-29.
 • 41. Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • 42. Scholte, J.A. (2005). Globalization: A Critical Introduction. London: Palgrave McMillan.
 • 43. Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • 44. Schweizer, R., Vahlne, J.E., and Johanson, J. (2015). Internationalization as an Entrepreneurial Process. Journal of International Entrepreneurship, 4, 343-370.
 • 45. Shi, Y. (2003). Internationalisation and evolution of manufacturing systems: classic process models, new industrial issues, and academic challenges. Integrated Manufacturing Systems, 4, 357-368. Available online https://doi.org/10.1108/ 09576060310469734.
 • 46. Smallbone, D. (1998). Internationalization, inter-firm linkages and SME development in Central and Eastern Europe. Final Report to ACE Committee, CEEDR, Middlesex University, London, UK.
 • 47. Szymura-Tyc, M. (2015). Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne. Warszawa: Difin.
 • 48. Talar, S. (2011). Zmiany natężenia, charakteru i znaczenia konkurencji we współczesnej gospodarce światowej. W T. Sporek, i S. Talar (red.), Internalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • 49. Welch, L.S., and Luostarinen, R.K. (1993). Inward-outward connection in internationalization. Journal of International Marketing, 1, 44-56.
 • 50. Welch, L.S., and Luostarinen, R.K. (1999). Internationalization: evolution of a concept. The Internationalization of the Firm, 14, 83-98.
 • 51. Wiśniewska, M., Wojciechowska, A., i Żerek, D. (2016). Zastosowanie wybranych narzędzi Lean Manufacturing do optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • 52. Yanacek, F. (1988). The road to exports. Transportation and Distribution, 2, 32-36.
 • 53. Zur, E., and Krystek, U. (1997). Internalisierung als Herausforderung für die Unternejnensfuhung. Berlin-Heidelberg-New York: Springer.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543726

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.