PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 118 XL Jubileuszowe Śląskie Dni Organizacji Nowoczesność Przemysłu i Usług | 691--701
Tytuł artykułu

Kluczowe wskaźniki efektywności w e-commerce

Warianty tytułu
Key Performance Indicators in E-Commerce
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Skuteczne zarządzanie sklepem internetowym wymaga poznania zachowania jego klientów. Jest to możliwe dzięki analizie danych, które dostarczają użytkownicy. Systemy e-commerce oraz zintegrowane narzędzia dostarczają coraz więcej informacji o użytkownikach, co rodzi problemy dotyczące wyboru danych do analizy, które wspomagają procesy decyzyjne. Stąd potrzeba wyodrębnienia najważniejszych informacji i zbudowania dostosowanego systemu wskaźników. W pracy podjęto teoretyczne rozważania na temat charakterystyki kluczowych wskaźników efektywności. W celu ich identyfikacji w e-commerce zaproponowano kluczowe czynniki sukcesu dla procesu zakupowego. Szczególną uwagę zwrócono na metody, które mogą pozytywnie wpłynąć na wskazania kluczowych wskaźników efektywności. Celem artykułu jest zaproponowanie wybranych, kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dla oceny procesu zakupowego w systemach e-commerce.(abstrakt oryginalny)
EN
Effective management of an online store requires learning about the behavior of its customers. This is possible thanks to the analysis of data provided by users. E-commerce systems and integrated tools provide more and more information about users, which raises problems regarding the selection of data for analysis that support decision-making processes. Hence the need to extract the most important information and build a customized indicator system. Theoretical considerations on the characterization of key performance indicators were undertaken in the paper. In order to identify them in e-commerce, key success factors for the purchasing process were proposed. Particular attention has been paid to methods that can positively influence the indications of key performance indicators. The aim of the article is to propose the key performance indicators (KPI) for the assessment of the purchasing process in e-commerce systems.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • 1. Bauer, K. (2004). KPIs - The metrics that drive performance management. Information Management, 14(9), 63-64.
 • 2. Bauer, K. (2005). Key Performance Indicators: Taming the Metrics Chaos. Information Management, 15(1), 64.
 • 3. Błażewicz, G. (2016). Rewolucja z marketing automation: Jak wykorzystać potencjał Big Data. Warszawa: PWN, 15-152.
 • 4. Czerska, J., i Gołębiewski, Ł. (2017). Wykorzystanie wskaźników efektywności w doskonaleniu wyników przedsiębiorstwa. Finanse i Controlling, 49, 52.
 • 5. Drucker, P.F. (1954). The practice of management. New York: Harper and Row.
 • 6. Grabowska, S. (2017). Kluczowe wskaźniki efektywności - studium przypadku. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska, 105-106.
 • 7. Janasz, K., Janasz, W., Kozioł, K., i Szopik-Depczyńska, K. (2010). Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie. Warszawa: Difin, 77.
 • 8. Marek, S., i Białasiewicz, M. (2008). Podstawy nauki o organizacji. Red. S. Marek, i M. Białasiewicz. Warszawa: PWE, 34.
 • 9. Maslow, A. (2016). Motywacja i osobowość. Warszawa: PWN, 115-119.
 • 10. Niemiec, A. (2017). Istotność jako podstawowe kryterium selekcji kluczowych mierników dokonań (KPIs). 265-275.
 • 11. Otley, D. (1999). Performance management: a framework for management control systems research. Management Accounting Research, 10(4).
 • 12. Parmenter, D. (2015). Key performance indicators: developing, implementing, and using winning KPIs. John Wiley & Sons, 3-12.
 • 13. Parmenter, D. (2015). Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie. John Wiley & Sons, 55.
 • 14. Paulen, B., and Finken, J. (2009). Pro SQL Server 2008 Analytics: Delivering Sales and Marketing Dashboards. Apress, 37-52.
 • 15. Podgórski, D. (2015). Measuring operational performance of OSH management system - A demonstration of AHP-based selection of leading key performance indicators. Safety Science, 73, 146-166.
 • 16. Rockart, J. (1979). Chief executives dene their own data needs. Harvard Business Review, 57, 81-93.
 • 17. Saniuk, A., and Saniuk, S. (2017). Strategiczne zarządzanie wynikami w przedsiębiorstwach realizujących produkcję na zamówienie. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska, 208-209.
 • 18. Szymańska, E. (2010). Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar. Roczniki Nauk Rolniczych, 97(2), s. 156.
 • 19. Waśniewski, P. (2016). Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa pomiaru dokonań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 2(80). Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. 163-176.
 • 20. Czajkowski, I. (30.07.2015). Najlepsze praktyki. Optymalizacja współczynnika konwersji, https://blog.omniconvert.com/pl/piramida-maslowa-dla-wskaznikow-kpi-on-line-marketingu.html, 21.05.2018.
 • 21. Douglas, L. (2001). 3d data management: Controlling data volume, velocity and variety. Gartner, 21.05.2018.
 • 22. https://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf, 21.05.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543764

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.