PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 | 73--87
Tytuł artykułu

Reglamentacja działalności gospodarczej w świetle ustawy Prawo przedsiębiorców na tle unormowań wcześniejszych

Warianty tytułu
Regulation of Economic Activity in the Light of the Law on Entrepreneurs against the Background of Previous Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest regulacja reglamentacji działalności gospodarczej (koncesji, zezwoleń, rejestrów działalności regulowanej) w nowej ustawie Prawo przedsiębiorców na tle wcześniejszych ustaw z 1988, 1999 i 2004 r. Autor stara się udzielić odpowiedzi na podstawowe, z perspektywy systemowej, pytania: czy nowy kształt regulacji reglamentacji działalności gospodarczej koresponduje z celami oraz zakresem ustawy Prawo przedsiębiorców oraz czy jego skutkiem będzie wzmocnienie, czy może osłabienie, poziomu prawnej ochrony wolności działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzących reglamentowaną działalność gospodarczą? Poszukując odpowiedzi na te pytania, przed dokonaniem oceny nowych przepisów, autor dokonuje przeglądu prawnej regulacji reglamentacji działalności gospodarczej we wcześniej obowiązujących ustawach oraz porównuje je z unormowaniem aktualnie obowiązującym. Porównanie to prowadzi do wniosku, że ustawodawca przesunął ciężar regulacji reglamentacji działalności gospodarczej z ustawy ogólnej, jaką jest Prawo przedsiębiorców, do ustaw szczególnych, poświęconych poszczególnym działalnościom reglamentowanym. Jakkolwiek nie spowodowało to istotnych zmian w treści samych przepisów, to jednak w ocenie autora zmiana ich umiejscowienia w systemie prawnym może mieć wpływ na ich wykładnię, a w konsekwencji na pozycję prawną przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na rynkach objętych reglamentacją. (abstrakt oryginalny)
EN
This article explores the regulation of economic activity (licences, permits, registers of regulated activity) as laid down in the new Polish Act: Law on Entrepreneurs against the background of the previous Acts of 1988, 1999 and 2004. The author attempts to answer questions which are key from the systemic perspective: whether the new form of economic activity regulation corresponds with the objectives and the scope of the law on entrepreneurs, and whether it will strengthen or weaken the level of legal protection of economic freedom of entrepreneurs conducting regulated business activity. While searching for answers to these questions, prior to offering an assessment of the new legal provisions, the author provides a review of the previously applicable laws on the regulation of business activity and compares them with the laws currently in force. This comparison leads to a conclusion that the burden of regulating economic activity has been shifted from a general act: Law on Entrepreneurs to special acts, devoted to particular types of regulated activity. Although the change of the place of the provisions in question in the legal system did not result in any significant change as regards their substance, the author asserts that it may affect their interpretation and, consequently, the legal position of entrepreneurs conducting business activity in the regulated markets. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • A. Trela, Postępowanie w sprawie udzielenia ograniczonej liczby koncesji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 67, 2005, z. 4.
 • A. Trela, Rękojmia prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej - zarys problematyki, "Studia Prawa Publicznego" 2013, nr 4.
 • B. Popowska, Wieloznaczność terminu zezwolenie w świetle ustawodawstwa gospodarczego, w: Prawo do dobrej administracji, Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe, 23-25 września 2002 r., Warszawa 2003.
 • B. Popowska, Zezwolenia a swoboda działalności gospodarczej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 67, 2005, z. 4.
 • C. Kosikowski, Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2001.
 • C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013.
 • K. Jaroszyński, Funkcje administracji gospodarczej, w: C. Banasiński et al., Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2011.
 • M. Etel, Reglamentacja działalności gospodarczej na gruncie przepisów ustawy z 6.3.2018 r. - Prawo przedsiębiorców, "Monitor Prawniczy" 2018, nr 13.
 • M. Etel, Regulowana działalność gospodarcza a zasada wolności gospodarczej, "Państwo i Prawo" 2007, z. 2.
 • M. Ługiewicz, Konstytucja biznesu - praktyczne omówienie pakietu ustaw, Gdańsk 2018.
 • M. Strzelbicki, Funkcja reglamentacji gospodarczej a funkcja nadzoru gospodarczego, w: W. Szwajdler, H. Nowicki (red.), Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej, Toruń 2009.
 • M. Strzelbicki, Koncesja jako uznaniowy i dyskrecjonalny środek reglamentacji działalności gospodarczej - wybrane problemy, w: K. Ziemski, M. Jędrzejczak (red.), Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, Poznań 2015.
 • M. Strzelbicki, Oddziaływanie administracji na gospodarkę poprzez ograniczanie liczby przedsiębiorców na rynku na przykładzie koncesjonowania, w: A. Powałowski (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, Warszawa 2016.
 • M. Strzelbicki, Wpis do rejestru działalności regulowanej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 65, 2005, z. 4.
 • M. Szydło, Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2004, nr 12.
 • M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005.
 • M. Waligórski, Administracyjnoprawna reglamentacja działalności gospodarczej, Poznań 1994.
 • M. Waligórski, Koncesje, zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Poznań 2012.
 • M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013.
 • R. Kaszubski, M. Olszak, Koncesje a zasada wolności gospodarczej, "Glosa" 1998, nr 7.
 • R. Sowiński, Administracyjnoprawna reglamentacja działalności gospodarczej, Wrocław 2006.
 • T. Kocowski, Reglamentacja działalności gospodarczej, w: J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), System prawa administracyjnego, t. 8A: Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2013.
 • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. 2002, Nr 21, poz. 204 ze zm.
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r., Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.
 • Ustawa z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, t.jedn.: Dz. U. 2017, poz. 1010 ze zm.
 • Ustawa z 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, Dz. U. poz. 650.
 • W. Kubala, Koncesjonowanie działalności gospodarczej, "Rejent" 2000, nr 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543768

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.