PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 359 | 18--36
Tytuł artykułu

Podejście konstruktywistyczne w zarządzaniu ryzykiem

Warianty tytułu
Constructivist Approach in Risk Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ze względu na powszechność i wielorakość zastosowań wykorzystuje się wiele definicji ryzyka, przy czym problemy z definiowaniem ryzyka w zarządzaniu wynikają zarówno z uwarunkowań ogólnych, jak i specyficznych. Jednocześnie można zaobserwować, że traktowanie ryzyka jako "mierzalnej części niepewności" staje się nieadekwatne do wymagań współczesnej teorii i praktyki. W artykule przyjęto podstawowe założenie epistemologiczne i metodologiczne, że konstruktywizm obejmuje również modelowanie matematyczne jako element narracji. Celem pracy jest dokonanie wstępnej interpretacji ryzyka w zarządzaniu jako konstrukcji społecznej. Artykuł stanowi wprowadzenie do pogłębionych badań dotyczących zarządzania ryzykiem w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Due to the prevalence and diversity of applications, a broad variety of risk definition have been elaborated. Problems with defining risk in management result both from general and specific conditions. At the same time, it can be observed that treating risk as a measurable part of uncertainty is inadequate to the requirements of contemporary theory and practice. The main assumption of the paper is that constructivism, including mathematical modeling as an element of narrative, constitutes the basic foundation of epistemological and methodological research. The aim of the paper is to develop a preliminary interpretation of risk as a social construction in risk management. The article is designed as an introduction to the in-depth research on risk management in specific areas of activity of company.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Beck U. (1986), Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, Frankfurt a. M.
 • Beck U. (1999), World Risk Society, Polity Press, Cambridge.
 • Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Beck U., Giddens A., Lash S. (2009), Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Berger P.L., Luckman T. (1966), The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, Penguin Books, New York.
 • Bernstein P.L. (1997), Przeciwko bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG Press, Warszawa.
 • Borys G. (1996), Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bradbury J. (1989), The Policy Implications of Differing Concepts of Risk, Science, "Technology & Human Values", Vol. 14, No. 4.
 • Burgess A. (2015), Social Construction of Risk [w:] H. Cho, T. Reimer, K.A. McComas (red.), The SAGE Handbook of Risk Communication, SAGE Publications, Los Angeles.
 • Castel R. (1991), From Dangerousness to Risk [w:] G. Burchell, C. Gordon i P. Miller (red.), The Foucault Effect: Studies in Governmentality, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Czarniawska B. (2010), Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Douglas M. (2004), Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Douglas M. (2007a), Czystość i zmaza, PIW, Warszawa.
 • Douglas M. (2007b), Ukryte znaczenia. Wybrane szkice antropologiczne, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty.
 • Douglas M., Wildavsky A. (1982), Risk and Culture. An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers, University of California Press, Berkeley.
 • Foerster H. von (1982), Observing Systems. A Collection of Papers by Heinz von Foerster, Intersystems Publications, Seaside, CA.
 • Foucault M. (2000), Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Foucault M. (2010), Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Giddens A. (2008), Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Glasersfeld von E. (1995), Radical Constructivism: A Way of Knowing and Learning, The Falmer Press, London & Washington.
 • Gregersen N. (2004), Risk and Religious Certainty. Conflict or Coalition? "Tidskriftet Politik", Vol. 8, No. 1.
 • Hacking I. (1999), The Social Construction of What? Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Jajuga K., red. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jędralska K., Czech A. (2011), O naturze niepewności i jej interpretacjach, "Master of Business Administration", nr 3 (110).
 • Keynes J.M. (1937), The General Theory of Employment, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 51, No. 2.
 • Knight F.H. (1921), Risk, Uncertainty, and Profit, Hart, Schaffner & Marx, Boston.
 • Luhmann N. (2008), Risk. A Sociological Theory, Aldine Transactions, New Brunswick and London.
 • Lupton D. (2013), Risk, Routledge, London.
 • Maitlis S., Christianson M. (2014), Sensemaking in Organizations: Taking Stock and Moving Forward, "The Academy of Management Annals", Vol. 8, No. 1.
 • Mantegna R.N., Stanley H.E. (2001), Ekonofizyka. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Mesjasz C. (2010), Standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie [w:] A. Stabryła (red.), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Mfiles.pl, Encyklopedia Zarządzania.
 • Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L. (2010), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Nahotko S. (2001), Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Palmlund I. (1992). Social Drama and Risk Evaluation [w:] S. Krimsky i D. Golding (red.), Social Theories of Risk, Praeger, Westport.
 • Renn O. (1992), Concepts of Risk: A Classification [w:] S. Krimsky i D. Golding (red.), Social Theories of Risk, Praeger, Westport.
 • Searle J.R. (1995), The Construction of Social Reality, The Free Press, New York.
 • Smithson M. (2008), The Many Faces and Masks of Uncertainty [w:] G. Bammer i M. Smithson (red.), Uncertainty and Risk: Multidisciplinary Perspectives, Earthscan, London.
 • Strydom P. (2002), Risk, Environment and Society: Ongoing Debates, Current Issues and Future Prospects, Open University Press, Buckingham/Philadelphia.
 • Taleb N.N. (2014), Czarny Łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń, Kurhaus Publishing, Warszawa.
 • Trembaczowski Ł. (2016), Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Zacher L.W., Kiepas A., red. (1994), Społeczeństwo a ryzyko. Multidyscyplinarne studia o człowieku i społeczeństwie w sytuacji niepewności i zagrożenia, Transformacje, Warszawa-Katowice.
 • [www 1] http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2015-43 (dostęp: 17.03.2016).
 • [www 2] www.univie.ac.at/constructivism/journal (dostęp: 3.05.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543780

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.