PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 | 147--154
Tytuł artykułu

Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury - propozycja katalogu

Autorzy
Warianty tytułu
The Principles of the Law on the Protection of Cultural Heritage - a Proposal for a Catalogue
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pośród całego zespołu norm prawnych szczególne znaczenie mają normy będące zasadami prawa. Cechą nadającą normie prawnej status zasady prawa jest jej doniosłość dla systemu prawa. Ważny podział zasad prawa wprowadza rozróżnienie na: zasady wprost sformułowane w tekście prawnym (zasady explicite), zasady wyinterpretowywane z tekstu prawnego, choć wprost niewyrażone w tekście prawnym (zasady implicite), zasady prawa niewyrażone w aktach prawodawczych, a stanowiące składnik kultury prawnej (zasady implicite drugiego stopnia). Prawo ochrony dziedzictwa kultury jest dziś uznawane za tzw. kompleksową gałąź prawa, a jednym z podstawowych kryteriów wydzielania gałęzi prawa jest posiadanie własnych zasad prawa, które to kryterium jest spełnione wobec katalogu zasad przedstawionych w artykule, z zasadą naczelną, jaką jest wyinterpretowana z art. 5 i 6 Konstytucji RP zasada ochrony dziedzictwa kultury. Wśród innych zasad prawa ochrony dziedzictwa kultury wyróżnić można w szczególności następujące (zastrzegając, że katalog zaprezentowany w artykule ma charakter otwarty): zasada dostępu do zabytków, zasada społecznej użyteczności zabytków, zasada dostępu do informacji, zasada kontroli stanu zachowania zabytków, zasada integralności zabytku, zasada zrównoważonego rozwoju, zasada zarządzania dziedzictwem kultury, zasada zmiany wartości użytkowej dziedzictwa kultury w czasie, zasada finansowania przez posiadacza zabytku, zasada finansowania ze środków publicznych, zasady ochrony własności, zasada proporcjonalności, zasada kontroli państwa nad obrotem zabytkami oraz zasada kontroli wywozu zabytków za granicę. (abstrakt oryginalny)
EN
Among the whole set of legal norms, norms that are legal principles are of particular importance. The attribute that gives a legal norm the status of a principle of law is its importance for the legal system. An important division of legal principles introduces a distinction between the principles formulated directly in the legal text (explicit principles), the principles interpreted from the legal text, although not explicitly expressed in the legal text (implicit principles), and the principles of law not expressed in legislative acts but constituting an element of legal culture (second-degree implicit principles). The law on the protection of cultural heritage is now considered to be a comprehensive branch of law, and one of the basic criteria for separating a branch of law is the possession of own principles of law, a criterion which is satisfied in relation to the catalogue of principles presented in the article, with the guiding principle being the principle of cultural heritage protection interpreted under Articles 5 and 6 of the Constitution of the Republic of Poland. Among other principles of the law on the protection of cultural heritage the following can be distinguished in particular (with the reservation that the catalogue presented in the article has an open character): the principle of access to monuments, the principle of social utility of monuments, the principle of access to information, the principle of control over the state of preservation of monuments, the principle of integrity of the monument, the principle of sustainable development, the principle of cultural heritage management, the principle of change in the usable value of the cultural heritage over time, the principle of financing by the monument holder, the principle of financing from public resources, principles of property protection, the principle of proportionality, the state control over the trading in monuments and the principle of the control of exporting historic objects abroad. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
147--154
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • A. Pułło, Idee ogólne a zasady prawa konstytucyjnego, "Państwo i Prawo" 1995, z. 8.
 • G. Maroń, Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym, Poznań 2011.
 • K. Zalasińska, T. Bąkowski, Paradygmat zrównoważonego rozwoju w prawnej ochronie nieruchomości zabytkowych - próba adaptacji, w: Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. 3: Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego, red. W. Szafrański, K. Zalasińska, Poznań 2009.
 • K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako nowa gałąź prawa, w: idem (red.), Prawo ochrony zabytków, Warszawa-Gdańsk 2014.
 • K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.
 • K. Zeidler, Przestrzenie badawcze prawa ochrony dziedzictwa kultury, "Gdańskie Studia Prawnicze" 33, 2015.
 • K. Zeidler, Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa. O trudnych przypadkach na granicy kultury i prawa, Warszawa 2011.
 • K. Zeidler, Zabytek jako szczególny przedmiot obrotu handlowego, "Gdańskie Studia Prawnicze" 21, 2009.
 • L. Morawski, Podstawy filozofii prawa, Toruń 2014.
 • M. Drela, Własność zabytków, Warszawa 2006.
 • M. Kordela, Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012.
 • M. Korycka-Zirk, Teorie zasad prawa a zasada proporcjonalności, Warszawa 2012.
 • S. Tkacz, O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie (Od dogmatyki do teorii prawa), Toruń 2014.
 • S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
 • S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 • S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
 • Z. Brodecki (red.), Europa sędziów, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543788

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.