PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 | 171--184
Tytuł artykułu

Zarząd dochodami z majątku dziecka

Warianty tytułu
Management of the Income from the Child's Assets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stopniowy wzrost zamożności polskiego społeczeństwa sprawia, że coraz częściej zdarza się, że dziecko nabywa majątek przynoszący dochody. Reguły zarządu dochodami z majątku dziecka nabierają więc z biegiem czasu coraz większego znaczenia. W artykule dokonano szczegółowej analizy art. 103 k.r.o., zgodnie z którym czysty dochód z majątku dziecka powinien być przede wszystkim obracany na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim, nadwyżka zaś na inne uzasadnione potrzeby rodziny. Przepis ten pełni funkcję wychowawczą i wzmacnia poczucie solidarności rodzinnej, jednakże w rodzinach o wysokim poziomie materialnym może stwarzać zagrożenie faktycznego przerzucenia ciężaru alimentacji rodzeństwa z rodziców na uposażone dziecko. Zjawisko takie pozostawałoby w sprzeczności z wynikającą z przepisów o obowiązku alimentacyjnym kolejnością podmiotów zobowiązanych, w ramach której rodzeństwo zobowiązane jest do świadczeń alimentacyjnych jako ostatnie. Zagrożenie to można minimalizować w drodze wykładni zakładającej pierwszeństwo obowiązków alimentacyjnych przed zaspokajaniem potrzeb rodzeństwa i rodziny kosztem dochodów dziecka. Pożądana byłaby również nowelizacja art. 103 k.r.o. polegająca na wprowadzeniu ograniczeń wydatkowania dochodów z majątku dziecka. (abstrakt oryginalny)
EN
The gradual increase in the affluence of the Polish society makes it increasingly common for a child to acquire wealth that generates income. The rules of the management of the income from the child's assets have therefore increased in importance over time. The article contains a detailed analysis of Article 103 of the Polish Family and Guardianship Code, according to which pure income from the child's property should be primarily used for the maintenance and upbringing of the child and its siblings who are raised together with the child, and as a surplus for other justified needs of the family. This provision has an educational function and strengthens the sense of family solidarity. However, in families with a high standard of living, it may pose a threat of the actual shifting of the burden of maintenance from parents to a beneficiary child. This would be contrary to the maintenance obligation provided by law under which siblings are the last to be obliged to provide maintenance. This risk can be reduced by an interpretation that gives priority to maintenance obligations over meeting the needs of siblings and the family at the expense of the child's income. It would also be desirable to amend Article 103 of the Family and Guardianship Code by introducing restrictions on the use of the income from the child's property. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
171--184
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • A. Bodył-Szymala, Gdy z rachunku dziecka rodzic wypłaca jego pieniądze, "Rzeczpospolita" z 23 maja 2008 r., dział "Prawo".
 • A. Sylwestrzak, Obowiązki dziecka wobec rodziców, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 65, 2001, z. 3.
 • A. Sylwestrzak, Użytkowanie. Konstrukcja prawna, Warszawa 2013.
 • A. Szwed, Rodzina - ujęcie socjologiczne i prawne, "Rodzina i Prawo" 2007, nr 3.
 • B. Dobrzański, Komentarz do Prawa rodzinnego, Łódź 1947.
 • B. Walaszek, Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 1971.
 • E. Budna, Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci, "Nowe Prawo" 1990, nr 7-9.
 • E. Trybulska-Skoczelas, w: J. Wierciński (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2014.
 • E. Wiśniowska, Pojęcie rodziny w ustawodawstwie polskim, "Acta Universitatis Wratislaviensis" 1990, nr 1152.
 • E. Wojtaszek-Mik, Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci, w: M. Kosek, J. Słyka (red.), W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej, Warszawa 2008.
 • G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz do art. 61,7-144,1, Warszawa 2014.
 • H. Ciepła, w: K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2011.
 • H. Ciepła, Zarząd majątkiem dziecka, "Rodzina i Prawo" 2012, nr 20-21.
 • H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013.
 • H. Haak, Władza rodzicielska, Toruń 1995.
 • J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2000.
 • J. Gwiazdomorski, Treść i zakres obowiązku alimentacyjnego między krewnymi, "Państwo i Prawo" 1954, z. 9.
 • J. Ignaczewski, (red.), Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Komentarz, Warszawa 2012.
 • J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.
 • J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J. Piątowski, Wrocław 1985.
 • J. Marciniak, Treść i sprawowanie opieki nad małoletnim, Warszawa 1975.
 • J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.
 • K. Jagielski, Istota i treść władzy rodzicielskiej, "Studia Cywilistyczne" 1963, t. 3.
 • K. Kajmowicz, Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego w aspekcie materialnym i procesowym - zagadnienia wybrane, w: J. Łukasiewicza, I. Ramus (red.), Prawo alimentacyjne. Zagadnienia materialne, t. 2, Toruń 2015.
 • K. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2018.
 • M. Grochowski, w: K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO, Warszawa 2017.
 • M. Lech-Chełmińska, V. Przybyła, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa 2006.
 • S. Grzybowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1980.
 • S. Szer, Prawo rodzinne, Warszawa 1966.
 • T. Smyczyński, Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka a polityka socjalna państwa, Wrocław 1978.
 • T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009.
 • T. Sokołowski, Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem, Poznań 1987.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171543794

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.